Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Сорт. Близькість нульового порядку мають криві, для яких Близькість нульового порядку мають кривіСкачать 0.51 Mb.
НазваниеБлизькість нульового порядку мають криві, для яких Близькість нульового порядку мають криві
АнкорСорт.doc
Дата19.10.2017
Размер0.51 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаСорт.doc
ТипДокументы
#10891

Б

Близькість довільного порядку маю функції і

Близькість нульового порядку мають криві, для якихБлизькість нульового порядку мають криві

і

Близькість порядку "нескінченність" мають криві:

і

Близькість порядку "нескінченність" мають криві:

і

Близькість порядку "нескінченність" мають криві:

і

Близькість порядку "нескінченність" мають криві:

і

і

Близькість порядку "нескінченність" мають криві:

і

Близькість довільного порядку маю функції

Близькість нульового порядку мають криві, для якихБлизькість нульового порядку мають криві

В

В задачі про брахістохрону не враховується

сила тяжіння

В задачі стабілізуючого управління використовується

лінеаризована система рівнянь руху для визначення відхилень від програмної траєкторії

В задачі про брахістохрону визначається

лінія мінімального часу переміщення

В задачі про брахістохрону мінімізується функціонал видуВ критерії якості для системи програмного управління, оптимальної за швидкодією, функція має вигляд

В задачі стабілізуючого управління використовується лінеаризована система рівнянь руху для визначення відхилень від програмної траєкторії

Г

Д

Для задач ОУ в якості незалежного функціонального аргумента обирають

управління U(t)

Для функціоналу виду: з умовами: умови екстремуму записуються у вигляді:

Для функціоналу виду: рівняння екстрималіДля функціоналу виду: рівняння екстремалі записується у вигляді: 


N=4

Правильна 


N=2

Правильна  

Правильна  

Правильна  

Правильна  

ПравильнаДля об´єкта управління, що описується рівнянням y´´=u,|u|<=u*=1 при синтезі управління, яке забезпечує найшвидше приведення об´єкту з довільного початкового стану в стан спокою, фазові траєкторії системи будуть сімействами

квадратичних парабол

Правильна

Для знаходження екстремалі задачі про брахістохрону

необхідно розв’язати рівняння:

Для задачі на умовний екстремумум: знайти при умовах

будується та оптимізується функціонал

де

Для знаходження екстрималей функціоналу при умовах

необхідно розв’язати систему:Для об´єкта управління, що описується рівнянням y´´=u,|u|<=u*=1 при синтезі управління, яке забезпечує найшвидше приведення об´єкту з довільного початкового стану в стан спокою, фазові траєкторії системи будуть сімействами квадратичних парабол

Е

З

Записати рівняння Ейлера-Лагранжа для функції стану

Записати рівняння Ейлера-Лагранжа для функції стануЗаписати рівняння Ейлера-Лагранжа для функції стануЗаписати рівняння Ейлера-Лагранжа для функції стану

Задача оптимального програмного управління ставиться у вигляді


 

Правильна

Задача оптимального програмного управління з вільною границею (лівою)

не задано x(t0)

Загальні підходи до розв´язання задач оптимального управління визначають такі методики

прямий розв´язок системи рівнянь принципу максимуму

Правильна

побудова мінімізуючої послідовності фазових траєкторій

Правильна

побудова мінімізуючої послідовності управлінь

ПравильнаЗадача про брахістохрону поставлена і розв´язана

в XVII столітті

ПравильнаЗадача цариці Дідони – це задача

варіаційна задача на умовний екстремум

ПравильнаЗадача оптимального програмного управління з вільною границею (лівою)

не задано x(t0)

Правильна

Задача цариці Дідони – це задача варіаційна задача на умовний екстремум

К

Крайова задача для диференціального рівняння розв´язується методом

пристрілки

ПравильнаКритерій якості в задачі оптимального стабілізуючого управління записується у вигляді


 

Правильна

Кількість переключень управлінь в задачі синтезу оптимальних за швидкодією систем дорівнює N N=1

Кожна з компонент оптимального управління в задачі ОПУ, оптимальною за швидкодією, є кусково – постійною функцією

Л

М

Методом знаходження екстремуму функції, що містить елемент адаптації, є:

метод випадкового пошуку з навчанням

ПравильнаМетод пристрілки використовується для розв´язку

крайової задачі, в якій неможливо знайти аналітичний розв´язок

ПравильнаМетод послідовної лінеаризації є методом

побудови мінімізуючої послідовності управлінь

ПравильнаМетод динамічного програмування дозволяє звести задачу оптимального управління до розв´язку

системи рівнянь з частинними похідними

Правильна

Максимум неперервної функції Гамільтона як функції від досягається

як в точках, де так і на границях області управлінь

Н

Невірним є твердження

будь – яка задача ОУ має точний аналітичний розв´язок

ПравильнаНеобхідність встановлення принципу максимуму випливає з того, що

це дозволяє одержати розв´язок задачі для розривних функцій управлінь

Правильна

О

Оптимальність по Парето

метод реалізації схеми компромісів

ПравильнаОб´єктом, що визначає екстремаль функціоналу (наведеного вище) є


диференціальне рівняння

ПравильнаОсновна лема варіаційного числення записується у вигляді


 

Правильна

Оптимальність по Парето - метод реалізації схеми компромісів

Об´єктом, що визначає екстремаль функціоналу (наведеного вище) є
диференціальне рівняння

це що з - не впевнений

П

Прикладом адаптивної системи є

автопілот літака

ПравильнаПринцип максимуму установлений

Понтрягіним

ПравильнаПринцип максимуму

дозволяє розширити клас задач ОУ, що можуть бути практично вирішеними

ПравильнаПри реалізації методу проекції градієнту будується

мінімізуючи послідовність управлінь

ПравильнаПри реалізації методу варіацій

будується мінімізуючa послідовність таєкторій

ПравильнаПринцип максимуму дозволяє звести розв´язок задачі оптимального управління до розв´язку

крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь

ПравильнаПочаткові умови для задачі оптимального стабілізуючого управління задаються у вигляді


 

ПравильнаПри виведенні рівняння Ейлера – Лагранжа суттєво використовується той факт, що в граничних точках відрізка інтегрування [a;b]:


 

ПравильнаПоділ адаптивних систем здійснюється

за глибиною апріорної невизначеності та за організацією процесу адаптації

Правильна

Постановка задачі цариці Дідони записується у вигляді

при умові

При реалізації методу варіацій будується мінімізуючa послідовність таєкторій

При реалізації методу проекції градієнту будується мінімізуючипослідовністьуправлінь

Принцип максимуму дозволяє звести розв´язок задачі оптимального управління до розв´язку крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь

Початкові умови для задачі оптимального стабілізуючого управління задаються у виглядіПоділ адаптивних систем здійснюється за глибиною апріорної невизначеності та за організацією процесу адаптації

Принцип максимуму установлений Понтрягіним

Принцип максимуму дозволяє розширити клас задач ОУ, що можуть бути практично вирішеними

Р

  

Правильна  

Правильна

Рівняння Ейлера-Лагранжа, для функціоналу: записується у вигляді

Рівняння Ейлера-Лагранжа, для функціоналу: записується у вигляді

С

Серед екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функція


Серед екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСкільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція n<=2

Скільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція n<= 1

Скільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція

n <= 3

Скільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція n<=5

Скільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція n<=3

Скільки розв’язків може перетинати вісь Ох функція n=1

Серед екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функціяСеред екстремалей функціоналу (наведеного вище) може бути присутня функція

Т

У

  

Правильна

Ф

Функції y=ex та g=ex+E при E-->0 мають близькості N

N=нескінченість

Правильна

Функція Гамільтона для реалізації принципу максимуму у вигляді


 

Правильна

Функція y=c1et+c2e2t+c3e3t+c4e4t може мати кількість нулів N, при цьому N не перевищує 3

Функція y=c1et+c2e2t+c3e3t може мати кількість нулів N, при цьому N не перевищує 2

Функціонал - це відображення


 

ПравильнаФункціонал - це відображення

множини функцій на числову множину

Правильна

Функції y=ex та g=ex+E при E-->0 мають близькості N N=нескінченість

Х

Ч

Ш

Ш

Ю

Я

Який з методів є методом розв´язку задачі оптимального управління:

проекції градієнта

Якщо n – розмірність фазового простору, а m – розмірність простору управлінь, то в такому випадку розмірність системи рівнянь Ейлера в варіаційній задачі на умовний екстремум дорівнює

2n+m

Якщо - неперервна функція, то:
написать администратору сайта