Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Лекція


Лекція Загальні відомості про одяг з трикотажу
Способи виробництва трикотажних виробів, класифікація. Асортимент і стандартизація трикотажних виробів. Властивості трикотажу
  КЛ ПАОРП   4.59 Mb. #1671

Лекція розглянута та обговорена на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
  lektsiyi_kriminalistiki   2.64 Mb. #1723

Державна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни
Серед різних форм організації навчального процесу у вищій школі лекція залишається провідною формою І методом навчання, способом управління пізнавальною діяльністю студентів. З неї розпочинається перше знайомство студента з навчальною дисципліною, саме лекція закладає основу наукових знань
  Конспект лекція Іст. Укр   1.38 Mb. #1766

Лекція №1. Питання Характеристика залізничного транспорту України. Транспорт це: �� самост ійна
Разом з добувною та переробною галузями промисловості та сільським господарством продовжує процес виробництва
  КУРС ЛЕКЦИЙ2 УЕР   1.19 Mb. #2502

Лекція Митна справа в Україні. Митні органи, виконують такі основні завдання
Органи державної влади, Президент України в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України та законами України, здійснюють керівництво митною справою та
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ   0.49 Mb. #3197

Лекція Історія становлення та розвиток науки
Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що викликало об'єктивну необхідність знання
  метод наук досл   0.51 Mb. #3288

Лекція 2 (2 год.) Тема Формування, розвиток української школи і педагогічної думки: історія і сучасність Тема Система організації освіти в Україні
Тема Формування, розвиток української школи і педагогічної думки: історія і сучасність
  лекція 2   241 Kb. #4174

Лекція. Час
Рентгенологічні методи обстеження серця та крупних судин. Особливості візуалізації в нормі з врахуванням віку та конституції пацієнта. Рентгеносеміотика захворювань серця та крупних судин
  lec_1   106 Kb. #4333

Лекція Сучасні тенденції та концепції організації виробництва у світовій практиці та Україні
У світовій практиці виділяють два головні напрями організації процесу виробництва
  _ 1,2,3(1)   198 Kb. #5430

Лекція 1 зміст регіональної геології та об’єкти вивчення
Тому регіональна геологія включає дані стратиграфії, літології, петрографії, тектоніки, геоморфології, корисних копалин для конкретних геологічних регіонів, базується на них. Її розвиток тісно пов’язаний з розвитком відповідних наук
  регіональна геологія конспект   4.84 Mb. #5875

Лекція поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Ірпінь 2012
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
  lektsiya_1ponyattya_ta_oznaki   51.34 Kb. #5909

Волого-теплова обробка швейних виробів 1 поняття й визначення
Волого-тепловою називається обробка деталі або виробу на спеціальному устаткуванні з використанням вологи, тепла і тиску
  Лекц_я 9   102 Kb. #5932

Аналіз основних підходів до понять регіоналістики
Сутність поняття «регіональна політика». Мета провадження регіональної політики, її ефективність, інструментарій та спосіб реалізації
  упр регіон розв туризму   0.67 Mb. #7619

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання
Виробничий травматизм — явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві
  Лекція №5. Травм.   59.4 Kb. #8078

Лекція технологічний процес настилання та розкроювання
Основною задачею розкрійного виробництва є розкрій матеріалів, дублювання деталей крою з основної тканини, контроль якості, комплектування викроєних деталей, ритмічне постачання кроєм швейних цехів
  Лекц_я 5,6 (2)   108 Kb. #8207


  1   2   3   4
написать администратору сайта