Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Что такое транслятор. Что такое транслятор Транслятор дегеніміз неСкачать 23.51 Kb.
НазваниеЧто такое транслятор Транслятор дегеніміз не
АнкорЧто такое транслятор.docx
Дата11.01.2018
Размер23.51 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЧто такое транслятор.docx
ТипДокументы
#14907

 1. Что такое транслятор? Транслятор дегеніміз не?

a) обеспечивающий командный перевод

командалық аударушы

b) переводчик всей программы на двоичные коды

бүкіл бағдарламаны екілік кодына аударушы

c) переводчик с языка программирования на язык ЭВМ

бағдарламалау тілінең ЭЕМ тіліне аударушы

d) все ответы верны

барлығы дұрыс

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Какие два вида транслятора вы знаете?/ Транслятордын кандай екі түрлерін білісін?

a) интерпретатор и/және компилятор

b) драйверы и/және утилиты

c) ПП и/және СУБД

d) все ответы верны

барлығы дұрыс

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Дербес компьютерде есеп шешудің негізгі кезеңдері/ Основные этапы процесса решения задачи на ЭВМ

a) математическая постановка задачи

есептің математикалық қойылымы

b) барлығы дұрыс / все ответы верны

c) Разработка алгоритма

Алгоритмді құрастыру

d) Программирование, отладка

Бағдарламалау, қатесін түзету

e) Подготовка исходных даных и выполнение программы

Бастапқы мәндерін дайындап, бағдарламаны орындау

 1. Есептің бастапқы деректері/ Исходные данные задачи

a) Эти величины требуется найти

Бұл шамаларды есептеу керек

b) Есеп барысында анықталатын шамалар

Эти величины определяются в ходе решения задачи

c)Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

Әртүрлі бастапқы мағыналы біртипті есептерді шешуге мүмкіндік береді

d) Нет верного ответа

барлығы дұрыс емес

e) Эти величины известны из условия задачи

Бұл шамалар есеп шартында беріледі

 1. Программалық қателердің түрлері: 1-синтаксис қателері, 2- орфографикалық қателер, 3- логикалық қателер, 4- пунктуациялық қателер

Ошибки программы бывают следующих видов: 1-синтаксические, 2- орфографические, 3- логические, 4- пунктуационные

a) 1, 3

b) 1, 2

c) 1, 4

d) 2, 3

e) 2, 4

 1. Алгоритм это-/ Алгоритм дегеніміз бұл-

a. Точное предписание, определяющий вычислительный процесс

Есептеу үрдісінің дәл қойылған бұйрығы

b. Исключающее произвольное толкование любого действия и заданного порядка исполнения

Кез - келген іс - әрекеттің және берілгендерді атқарушының шығарылған айнымалы түсіндірмесі

c. Позволяющее через определенное число шагов приводить к результату

Белгілі бір қадамдар саны арқылы нәтижеге шығаруға мүмкіндік береді

d. Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

Әртүрлі бастапқы мағыналы біртипті есептерді шешуге мүмкіндік береді

e. Нет верного ответа

барлығы дұрыс емес

 1. Определенность это- свойство алгоритма/Анықтылық - бұл … алгоритмнің қасиеті

a) Точное предписание, определяющий вычислительный процесс

Есептеу үрдісінің дәл қойылған бұйрығы

b) Позволяющее через определенное число шагов приводить к результату

алгоритм қамтитын процесс, міндетті түрде белгілі-бір қадамдардан соң нәтиженің алынуына немесе есепті шешудің мүмкін еместігі туралы хабарға әкелуі керек

c) Исключающее произвольное толкование любого действия и заданного порядка исполнения

кез келген нусқаулар мен және олардың орындалу реттілігін қалай болса солай түсінуді болдырмайтындай бір мағыналы болуы тиіс

d) Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

Әртүрлі бастапқы мағыналы біртипті есептерді шешуге мүмкіндік береді

e) Расчленять вычислительный процесс на отдельные этапы, элементарные операции

Есептеу үрдісін жеке кезеңдерге, қарапайым операцияларға бөледі

 1. Результативность это- свойство алгоритма/ Нәтижелілік - бұл … алгоритмнің қасиеті

a) Исключающее произвольное толкование любого действия и заданного порядка исполнения

кез келген нусқаулар мен және олардың орындалу реттілігін қалай болса солай түсінуді болдырмайтындай бір мағыналы болуы тиіс

b) Точное предписание, определяющий вычислительный процесс

Есептеу үрдісінің дәл қойылған бұйрығы

c) Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

Әртүрлі бастапқы мағыналы біртипті есептерді шешуге мүмкіндік береді

d) Расчленять вычислительный процесс на отдельные этапы, элементарные операции

Есептеу үрдісін жеке кезеңдерге, қарапайым операцияларға бөледі

Позволяющее через определенное число шагов приводить к результату

e) алгоритм қамтитын процесс, міндетті түрде белгілі-бір қадамдардан соң нәтиженің алынуына немесе есепті шешудің мүмкін еместігі туралы хабарға әкелуі керек

 1. Массовость это - свойство алгоритма/Көп мәндерге бірдейлік - бұл … алгоритмнің қасиеті

a) Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

әртүрлі бастапқы мәліметтермен бір типтес есептерді бір алгоритм негізінде жүзеге асыруға болатын

b) Исключающее произвольное толкование любого действия и заданного порядка исполнения

Кез - келген іс - әрекеттің және берілгендерді атқарушының шығарылған айнымалы түсіндірмесі

c) Точное предписание, определяющий вычислительный процесс

Есептеу үрдісінің дәл қойылған бұйрығы

d) Позволяющее через определенное число шагов приводить к результату

Белгілі бір қадамдар саны арқылы нәтижеге шығаруға мүмкіндік береді

e) Расчленять вычислительный процесс на отдельные этапы, элементарные операции

Есептеу үрдісін жеке кезеңдерге, қарапайым операцияларға бөледі

 1. Дискретность это- свойство алгоритма/ Дискреттік (үздіктілік) - бұл алгоритмнің қасиеті

a) Расчленять вычислительный процесс на отдельные этапы, элементарные операции

Есептеу үрдісін жеке кезеңдерге, қарапайым операцияларға бөлетін

b) Исключающее произвольное толкование любого действия и заданного порядка исполнения

Кез - келген іс - әрекеттің және берілгендерді атқарушының шығарылған айнымалы түсіндірмесі

c)Точное предписание, определяющий вычислительный процесс

Есептеу үрдісінің дәл қойылған бұйрығы

d) Позволяющее через определенное число шагов приводить к результату

Белгілі бір қадамдар саны арқылы нәтижеге шығаруға мүмкіндік береді

e) Позволяющее решать однотипные задачи с различными исходными значениями

Әртүрлі бастапқы мағыналы біртипті есептерді шешуге мүмкіндік береді

 1. Имеются описания алгоритмов/ Алгоритмнің сипаттау түрлері

a) Текстовый, словесный, программный

Жазбаша, ауызша, бағдарламалық

b) Графический, блок-схемный, алгоритмический

Графикалық, блок - схемалық, алгоритимдық

c) Алгоритмический, программный, паскаль

Алгоритмдық, бағдарламалық, паскаль

d) Нет верных ответов

барлығы дұрыс емес

e) Словесный, графический, программный

Ауызша, графикалық, бағдарламалық

 1. Имеются виды алгоритмов/Алгоритмнің түрлері

a) Линейный, графический, программный

Сызықтық, графикалық, бағдарламалық

b) Линейный, циклический, разветвляющийся

Сызықтық, тармақтық, қайталау

c) Графический, блок-схемный, алгоритмический

Графикалық, блок - схемалық, алгоритимдық

d) Паскаль, Бейсик, Фортран

e) Нет верных ответов

барлығы дұрыс емес

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символ


a) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

b) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

c) еңгізу - берілгендердің мәндерін еңгізуді белгілейді

d) шешім - логикалық шартты тексеретін шығыр (шарттың орындалуына байланысты алгоритмнің орындалу бағыты таңдалынады)

e) басынан белгілі процес - көмекші программа бойынша немесе стандартты программа бойынша есептеуді белгілейді

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символa) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

b) еңгізу - берілгендердің мәндерін еңгізуді белгілейді

c) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

d) шешім - логикалық шартты тексеретін шығыр (шарттың орындалуына байланысты алгоритмнің орындалу бағыты таңдалынады)

e) басынан белгілі процес - көмекші программа бойынша немесе стандартты программа бойынша есептеуді белгілейді

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символa) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

b) шешім - логикалық шартты тексеретін шығыр (шарттың орындалуына байланысты алгоритмнің орындалу бағыты таңдалынады)

c) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

d) еңгізу - берілгендердің мәндерін еңгізуді белгілейді

e) басынан белгілі процес - көмекші программа бойынша немесе стандартты программа бойынша есептеуді белгілейді

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символ


a) еңгізу - берілгендердің мәндерін еңгізуді белгілейдіb) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

c) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

d) басынан белгілі процес - көмекші программа бойынша немесе стандартты программа бойынша есептеуді белгілейді

e) шешім - логикалық шартты тексеретін шығыр (шарттың орындалуына байланысты алгоритмнің орындалу бағыты таңдалынады)

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символ


a) Модификация, қайталану

b) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

c) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

d) шешім - логикалық шартты тексеретін шығыр (шарттың орындалуына байланысты алгоритмнің орындалу бағыты таңдалынады)

e) Нет верных ответов

барлығы дұрыс емес

 1. Алгоритмдік шығыр/ алгоритмический символ


a) процесс - меншіктеу немесе арифметикалық есептеуді білдіретін шығыр

b) орындауға жіберу, тоқтату, алгоритмнің басы мен соңын білдіретін шығыр

c) еңгізу - берілгендердің мәндерін еңгізуді белгілейді

d) Нет верных ответов

барлығы дұрыс емес

e) басынан белгілі процес - көмекші программа бойынша немесе стандартты программа бойынша есептеуді белгілейді

 1. Раздел описаний имеет следующий порядок:

Сипаттау бөлімі келесі реттелген тізімнен тұрады

a) TYPE, CONST, LABEL, VAR, PROCEDURE, FUNCTION

b) CONST, LABEL, VAR, TYPE, PROCEDURE, FUNCTION

c) LABEL, CONST, TYPE, VAR, PROCEDURE, FUNCTION

d) CONST, LABEL, TYPE, VAR, PROCEDURE, FUNCTION

e) нет правильного ответа

барлығы дұрыс емес

 1. Заголовок программы имеет вид

Бағдарламаның аты:

a) USES имя

b) PROGRAM имя;

c) VAR переменная

d) PROCEDURE имя

e)все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Раздел описания меток

Сипаттау бөлімі

a) LABEL

b) CONST

c) VAR

d) TYPE

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Раздел описания констант

Тұрақтыларды сипаттау бөлімі

a) VAR

b) LABEL

c) CONST

d) TYPE

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Раздел описания переменных

Айнымалыларды сипаттау бөлімі

a) USES

b) TYPE

c) DATA

d) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

e) VAR

 1. Раздел определения пользовательских типов

Қолданушылық тұрлерді сипаттау бөлімі

a) TYPE

b) USES

c) TYPICALE

d) VAR

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес

 1. Раздел подключения модулей

Модульдерді қосу бөлім

a) PROGRAM

b) VAR

c) USES

d) MODULES

e) все ответы не верны

барлығы дұрыс емес
1-Вариант

1c 2a 3b 4e 5a 6a 7c 8e 9a 10a 11e 12b 1a 14c 15b 16a 17a 18e 19c 20b 21a 22c 23e 24a 25c
написать администратору сайта