Главная страница

відповіді на тести. Екзаменаційні питання з дисципліни Логістика 1 Що таке логістика


Скачать 167.5 Kb.
НазваниеЕкзаменаційні питання з дисципліни Логістика 1 Що таке логістика
Анкорвідповіді на тести.doc
Дата03.05.2018
Размер167.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлавідповіді на тести.doc
ТипДокументы
#20157
страница1 из 4
  1   2   3   4

Екзаменаційні питання з дисципліни «Логістика»

1 Що таке логістика
- мистецтво перевезень
- матеріально-технічне постачання
- мистецтво управління матеріальними і супутніми їм потоками
- мистецтво комерції
- підприємницька діяльність

2 Що з названого відноситься до об'єктів логістичних рішень
- вибір кольору
- вибір постачальника
- вибір потужності
- вірні всі відповіді

3 З якими системами взаємодіє логістика
- маркетингом
- виробництвом
- ціноутворенням
- всі відповіді вірні

4 Цілями логістики можуть бути
- оптимізація рівня запасів
- оптимізація рівня обслуговування клієнта
- мінімізація логістичних витрат

5 Цілями логістики можуть бути
- зниження матеріаломісткості продукції
- зниження енергомісткості продукції
- зниження собівартості продукції

6 В чому виражається основна задача управління логістикою
- в забезпеченні механізму розробки задач і стратегій в галузі управління матеріалами і розподілом
- в розробці транспортного обслуговування споживачів
- в управлінні запасами

7  Які функціональні галузі входять в логістичну структуру
- запаси та транспортування продукції
- складування та складська обробка
- інформація, кадри, обслуговуюче виробництво
- всі відповіді вірні

8   Що із названого відноситься до основних комплексів логістики
- витрати логістичних процесів
- персонал
- маркетинг

9   Що із названого відноситься до основних комплексів логістики
- запаси готової продукції
- персонал
- маркетинг

10   Що із названого відноситься до основних комплексів логістики
- інформаційні процеси
- персонал
- маркетинг

11 Що із названого є цілями логістики
- підвищення продуктивності праці - оптимізація рівня запасів
- зменшення витрат виробництва

12 Що із названого є цілями логістики
- підвищення продуктивності праці
- мінімізація часу переміщення
- зменшення витрат виробництва

13 Що із названого є цілями логістики
- підвищення продуктивності праці
- гарантія високого рівня обслуговування
- зменшення витрат виробництва

14   Логістика - це мислення, зорієнтоване на
- продуктивність праці
- екологію
- повні витрати

15   Логістика - це мислення, зорієнтоване на
- продуктивність праці
- екологію
- обслуговування клієнта

16   Що із названого відноситься до термінології логістики
- потужність
- матеріальний потік
- рентабельність

17   Що із названого відноситься до термінології логістики
- потужність
- інформаційний потік
- рентабельність

18   Що із названого відноситься до термінології логістики
- потужність
- запас
- рентабельність

19   Що із названого входить до 6 правил логістики
- мінімальні витрати енергії
- максимальна рентабельність
- відповідний товар

20   Що із названого входить до 6 правил логістики
- мінімальні витрати енергії
- максимальна рентабельність
- відповідна якість

21   Що із названого входить до 6 правил логістики
- мінімальні витрати енергії
- максимальна рентабельність
- відповідне місце

22   Що із названого відноситься до логістичних процесів
- розробка товару
- управління запасами
- просування товару

23   Що із названого відноситься до логістичних процесів
- розробка товару
- реалізація замовлення
- просування товару
24   Що із названого відноситься до логістичних процесів
- розробка товару
- інформаційне забезпечення
- просування товару

25   Що із названого відноситься до позитивних наслідків логістики
- вартість створення
- вартість володіння
- вартість місця

26   Що із названого відноситься до позитивних наслідків логістики
- вартість створення
- вартість володіння
- вартість часу

27   Що із названого відноситься до позитивних наслідків логістики
- вартість створення
- вартість володіння
- вартість інформації

28 Ланка логістичної системи - це
- певний економічно або функціонально відособлений об'єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу
- дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження
- сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, поставлених перед логістичною системою

29 Логістична функція - це
- певний економічно або функціонально відособлений об'єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу
- дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження
- сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, поставлених перед логістичною системою

30 Логістична операція - це
- певний економічно або функціонально відособлений об'єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу
- дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження
- сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, поставлених перед логістичною системою

31 Об'єктом логістичної системи є
- матеріальний потік
- фінансовий потік
- інформаційний потік
- тріада потоків (матеріальний, фінансовий, інформаційний)

32 Матеріальний потік, як об'єкт логістичної системи
- розглядається в процесі різних логістичних операцій та належить до певного часового інтервалу
- призначений для реалізації керівних функцій
- являє собою спрямований рух фінансових засобів

33 До глобальних завдань логістики не належить
- створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних та інших потоків
- стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і обігу
- постійне удосконалювання логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі
- раціональний розподіл транспортних засобів

34   Не належить до функцій логістики
- інтегруюча

- стимулююча
- результуюча

- регулююча

35 Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики
- системоутворюючої
- інтегруючої
- регулюючої
- результуючої

36 Формування господарських зв'язків, організація пересування продукції через місця складування, формування і регулювання запасів продукції, розвиток і організація господарства відображає сутність функції логістики
- системоутворюючої
- інтегруючої
- регулюючої
- результуючої

37 Управління матеріальними супутніми потоками спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат відображає сутність функції логістики
- системоутворюючої
- інтегруючої
- регулюючої
- результуючої

38 Організація постачання продукції в необхідній кількості, у зазначений час і місце з заданою якістю, за мінімальних витрат відображає сутність функції логістики
- системоутворюючої
- інтегруючої
- регулюючої
- результуючої

39 Управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами це
- закупівельна логістика
- розподільча логістика
- логістика запасів
- складська логістика

40 Управління матеріальними потоками в процесі їх проходження виробничих ланок від первинного джерела сировини до кінцевого споживача це
- закупівеьна логістика
- розподільча логістика
- логістика запасів
- виробнича логістика

41 Управління матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доставки готової продукції до споживача це
- закупевільна логістика
- розподільча логістика
- логістика запасів
- складська логістика

42 Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в
- системі підготовки управлінського персоналу
- повній відмові від створення і зберігання запасів
- сприйнятті матеріальних об'єктів як єдиного потоку

- повній автоматизації процесів управління

43 Не відповідають поняттю "матеріальний потік"
- завантаження готової продукції в транспортний засіб
- складування напівфабрикатів
- транспортування сировини на склад підприємства
- переміщення коштів з розрахункового рахунка покупця на розрахунковий рахунок продавця

44   Матеріальний потік
- знаходиться в постійному русі
- може приймати статичну форму
- може приймати динамічну і статичну форму
- взагалі не має ніякої форми

45   На етапі матеріально-технічного забезпечення матеріальний потік має форму потоку
- сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів
- напівфабрикатів
- готової продукції
- запасних частин для продукції, яка використовується споживачем

46   На етапі виробництва матеріальний потік має форму потоку
- сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів
- напівфабрикатів
- готової продукції
- запасних частин для продукції, яка використовується споживачем

47 На етапі розподілу і збуту матеріальний потік має форму потоку
- сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів
- напівфабрикатів
- готової продукції
- запасних частин

48 Матеріальні потоки можуть протікати
- усередині одного підприємства
- усередині корпоративної групи підприємств
- між різними підприємствами
- всі відповіді правильні

49   Матеріальний потік може вимірюватися у таких одиницях
- грн
- т/м2
- т/рік
- грн./т

50 По відношенню до логістичної системи виділяють матеріальні потоки
- зовнішні та внутрішні
- прості та складні
- неперервні, дискретні
- продуктові, операційні, ділянкові, системні

51 За номенклатурою виділяють матеріальні потоки
- зовнішні та внутрішні
- прості та складні
- неперервні, дискретні
- продуктові, операційні, ділянкові, системні


52 За ритмічністю виділяють матеріальні потоки
- зовнішні та внутрішні
- прості та складні
- неперервні, дискретні
- продуктові, операційні, ділянкові, системні

53   До логістичних операцій належить
- складування
- комплектація
- завантаження
- всі відповіді правильні

54   До логістичних операцій належить
- транспортування
- зберігання
- упакування вантажу
- всі відповіді правильні

55 З перерахованих визначень поняттю "логістична функція" відповідає
- напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу
- множина елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним і утворюють певну цілісність, єдність
- сукупність різних видів діяльності для отримання необхідної кількості вантажу в потрібному місці, в потрібний час, з мінімальними витратами

- укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи

56 Макрологістична система
- є великою логістичною системою управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні
- створюється для забезпечення взаємодії різногалузевих структур на глобальному рівні
- є високоінтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн
- усе перераховане вірно

57 Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, макрологістичною можна вважати
- велику залізничну станцію
- пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію
- взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування матеріального потоку в межах металургійного комбінату
- великий аеропорт

58 Мікрологістична система
- охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств об'єднаних на корпоративних засадах
- є інфраструктурою економіки технологічно пов'язаних виробництв
- створюється для забезпечення взаємодії основних підсистем підприємства: закупівлі,виробництва і збуту
- усе перераховане вірно

59 Мікрологістична система
- це система управління матеріальними потоками, яка охоплює підприємства промисловості, посередницькі, транспортні організації, розміщених в різних країнах
- являє собою певну інфраструктуру економіки регіону, країни
- це окремі підсистеми, структурні підрозділи підприємства

60 Яка із перерахованих систем, що забезпечує переміщення матеріального потоку, є мікрологістичною?
- виробничий цех
- логістичний ланцюг
- автобусний завод - виробничий цех та логістичний ланцюг


61 Які ситуації, положення чи матеріальні потоки належать до макрологістичної системи?
- через логістичний центр проходить 10500 т вантажів у рік
- щорічно вантажообіг транспортного комплексу України складає близько 5 млрд т
- внутрішньоцехова транспортно-складська логістика розглядає цех як систему

62 Які ситуації, положення чи матеріальні потоки належать до мікрологістичної системи?
- щорічно вантажооборот транспортного комплексу України складає близько 5 млрд т
- внутрішньоцехова транспортно-складська логістика розглядає цех як систему
- концерн Shell (USA) займається нафтою - від свердловин до автозаправних станцій

63 Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, мікрологістичною можна вважати
- сукупність станцій залізниці, яка з'єднує два міста
- пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію
- взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування на український ринок імпортного товару
- великий морський порт

64   Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками
- у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг
- у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами
- у процесі реалізації продукції
- на транспортних ділянках

65 Під час використанні концепції логістики розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності проводяться у напрямку
- закупівлі-виробництво-збут
- закупівлі-збут-виробництво
- виробництво-збуту-закупівлі
- збут-виробництво-закупівлі

66 До критеріїв формування системи закупівельної логістики належать
- оптимальна періодичність постачань
- оптимальна структура матеріальних потоків
- мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати
- всі перераховані


67   Для чого служать запаси в логістичній системі
- в якості буфера між транспортом, виробництвом, реалізацією
- для компенсації затримок, пов'язаних з рухом матеріалів
- для виготовлення продукції

68 Що собою являє гарантійний запас
- запас, що задовольняє виробничий процес в матеріальних ресурсах
- запас, що компенсує відхилення фактичного попиту від прогнозного
- запас, що пов'язаний з просуванням матеріальних ресурсів
- всі відповіді вірні

69   Якою повинна бути закупівельна партія
- мінімальною
- максимальною
- оптимальною

70   На вибір постачальника впливає
- ціна продукту
- якість продукту
- умови поставки
- всі відповіді вірні
  1   2   3   4


написать администратору сайта