Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

g1 0 м Опором повітря знехтуватиСкачать 11.59 Kb.
Названиеg1 0 м Опором повітря знехтувати
Анкор1.docx
Дата12.02.2018
Размер11.59 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1.docx
ТипДокументы
#16551

1.5.4. У скільки разів збільшиться висота підйому, якщо початкову швид-


кість підкинутого вертикально вгору тіла збільшити в 2 рази?

1.7.4. Тіло, рухаючись рiвноприскорено, протягом п’ятої секунди від по-


чатку руху пройшло 45 м. З яким прискоренням рухалось тіло?

2.3.4. Знайти вагу тіла масою 5 кг, яке рухається з прискоренням 3 м/с2

вгору (прискорення вільного падіння прирівнюється до 10 м/с2)

2.4.4. До нитки підвішено вантаж масою 1 кг. Знайти силу натягу нитки,

якщо нитку з вантажем підіймати вертикально з прискоренням 5,2 м/с2. При-

йняти g = 9,8 м/с2.

3.2.4. Диск, момент інерції якого 64 кг·м2 обертається з кутовою швидкіс-

тю 32 рад/с. Знайти момент сил, під дією якого диск зупиниться через 1/3 хв.

4.5.4. Камінь підкинуто вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. На якій


висоті кінетична енергія каменя дорівнюватиме його потенціальній енергії?

=g1 0 м/с2. Опором повітря знехтувати.

4.6.4. Тонкий стрижень завдовжки 0,3 м може вільно обертатись навколо

горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. Визначити лі-

нійну швидкість, з якою нижній кінець стрижня проходитиме положення рі-

вноваги, якщо його відхилити від вертикалі на кут 90°. Прийняти g =10 м/с2.

5.2.4. Визначити швидкість вітру, якщо він створює на стіну тиск 300 Па.

Вітер дме перпендикулярно стіні. Густина повітря 1,5 кг/м3.
написать администратору сайта