Главная страница
Навигация по странице:

 • Завдання ІІІ. Розкрийте сутність поняття ( 10 б.)

 • Питання экзаменIEED-2013. Історії економіки та економічної думки


  Скачать 45 Kb.
  НазваниеІсторії економіки та економічної думки
  АнкорПитання экзаменIEED-2013.doc
  Дата17.07.2018
  Размер45 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаПитання экзаменIEED-2013.doc
  ТипДокументы
  #23078

  Питання до іспиту з дисципліни "Історії економіки та економічної думки"


  1. Історія економіки та економічної думки як наука

  2. Періодизація історії економіки та історії економічної думки

  3. Первісний лад та основні риси періодизації первісної доби.

  4. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізацій в осьовий час.

  5. Криза рабовласницького ладу, її причини. Колонат.

  6. Господарська діяльність у первісній історії України (Трипільська та Черняхівська культури).

  7. Форми рабовласництва у країнах Стародавнього Сходу та Античного світу.

  8. Генезис та етапи розвитку феодалізму у Західній Європі.

  9. Структура феодального суспільства, суть рентних відносин та їх види.

  10. Середньовічні міста та організація цехового ремесла у Західній Європі.

  11. Особливості Європейської торгівлі в середні віки, основні торгові шляхи та райони.

  12. Особливості організації господарства в Україні доби Середньовіччя.

  13. Великі географічні відкриття, їх соціально-економічні причини та наслідки.

  14. Зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи у XVI ст., значення буржуазних революцій XVI – XVIII ст.

  15. Особливості мануфактурного періоду у розвитку промисловості у країнах Західної Європи, США.

  16. Формування та розвиток внутрішніх національних і світових ринків (політики протекціонізму та меркантилізму).

  17. Історичні передумови виникнення, сутність та етапи еволюції меркантилізму.

  18. Аграрний переворот у XVI – XVIII ст. в Англії

  19. Аграрні відносини в Україні у XVI – 1-й половині XVII ст.

  20. Особливості мануфактурного періоду української промисловості.

  21. Особливості промислового перевороту у провідних країнах світу.

  22. Два напрями розвитку (революційний та еволюційний) сільського господарства США, Японії та Європейських країн.

  23. Історико-економічні передумови виникнення та етапи розвитку класичної політичної економії.

  24. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції.

  25. Загальна характеристика школи фізіократів.

  26. Світогляд А.Сміта та концепція «невидимої руки». Вплив теоретичної спадщини А.Сміта на еволюцію світової економічної думки.

  27. Марксизм та маржиналізм як два альтернативні напрямки продовження ідей класичної політичної економії.

  28. Економічна теорія Т.Р.Мальтуса, Н.Сеніора, Д.Мілля та Дж.С.Мілля.

  29. Висвітлення особливостей розвитку ринкових відносин у Франції у теоріях Ж.Б.Сея, Ф.Бастіа.

  30. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері у становленні капіталістичних відносин.

  31. Марксистська політична економія та її особливості.

  32. Передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту в Україні.

  33. Еволюція сільського господарства, економічні та соціальні наслідки аграрних реформ 1848-1861 рр.

  34. Столипінська аграрна реформа та її прогресивне значення.

  35. Передумови виникнення української кооперації, види та найважливіші напрями її діяльності.

  36. Загальні умови і основні напрямки розвитку економічної думки в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

  37. Економічний розвиток провідних країн світу (кінець XIX – початок XX cт.) – перехід від вільної конкуренції до монополій.

  38. Основна характеристика та постулати маржиналізму.

  39. Австрійська школа неокласичної політичної економії. К.Менгер. Ф.Візер. О.Бем-Баверк.

  40. Математична школа неокласичної політекономії. В.Джевонс. Ф.Еджворт.

  41. Франція на рубежі ХІХ – ХХ ст.: причини промислового відставання.

  42. Французька школа неокласичної політичної економії. Л.Вальрас. В.Парето.

  43. Розвиток англійської економіки у період монополістичної конкуренції.

  44. Кембриджська школа. Економічна теорія А.Маршалла.

  45. Американська школа маржиналізму.

  46. Промислове зростання Німеччини наприкінці ХІХ ст.

  47. Зародження системи національної політичної економії у Німеччині (Ф.Ліст). Історична школа (В.Рошер, К.Кніс, Б.Гільденбрант).

  48. Причини швидкого економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст.

  49. Причини виникнення та етапи розвитку інституціоналізму.

  50. Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства країн Західної Європи та США.

  51. Світова економічна криза 1929-1933 рр.: передумови та особливості.

  52. Історичні передумови виникнення і сутність кейнсіанства.

  53. Господарство провідних країн світу на початку ХХ ст. і у період Першої світової війни.

  54. Реформи адміністрації Ф.Д.Рузвельта («новий курс»), їх підсумки та значення.

  55. Плани Ч.Дауеса та О.Юнга, їх суть і мета.

  56. Економічний розвиток провідних країн світу у міжвоєнний період.

  57. Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН – нові економічні лідери

  58. Кейнсіанство: еволюція та ключові постулати.

  59. Економічні перетворення та реформи у зарубіжних країнах у післявоєнний період (1939-1970 рр.).

  60. Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 – 70-ті роки XX ст. Концепції НТР.

  61. План Маршалла та його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи.

  62. Економічна програма Л.Ерхарда у ФРН

  63. Реалізація політики голлізму у Франції.

  64. Вплив міжнародно-інтеграційних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки XX ст. та його відображення у дослідженнях Дж.Вайнера, Дж.Міда, Р.Ліпсі.

  65. Економічні концепції монетаристів.

  66. Теорія «економіки пропозиції»: сутність та основні постулати.

  67. Теорія «раціональних очікувань»: сутність та основні постулати.

  68. Неокласичний синтез: витоки та основні постулати.

  69. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції.

  70. Основні напрями розвитку кейнсіанської теорії в останній третині ХХ ст.

  71. Динаміка світового господарського розвитку 2-ої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

  72. Нові індустріальні країни, стратегія їх економічних програм.

  73. Неоінституціоналізм та його особливості.

  74. Тенденції розвитку світового господарства за умов глобалізації та розгортання науково-технічної революції.

  75. Економічні проблеми господарського реформування в зарубіжних країнах 2-ої половини ХХ – початку ХХІ ст.

  76. Головні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин, основні центри економічного суперництва світового господарства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

  77. «Рейганоміка»: сутність та результати.

  78. «Тетчеризм»: сутність та результати.

  79. Реформування господарського механізму у країнах Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

  80. Теорія прав власності та транзакційні витрати. Теорема Р. Коуза.

  81. Неолібералізм, його еволюція та основні теорії

  82. "Воєнний комунізм" та нова економічна політика в Україні.

  83. Індустріалізація та колективізація в Україні: позитивні і негативні наслідки.

  84. Промисловий та аграрний розвиток України у 50-80-х роках ХХ ст.

  85. Реформа 1985 р. Курс на прискорення. Економічна політика у роки «перебудови».

  86. Форми і методи господарювання у період НЕПу.

  87. Криза сталінської тоталітарної системи та спроби її реформування. Теоретичне обґрунтування реформ (1953-1964 років).

  88. Проголошення державного суверенітету та створення передумов формування національної економіки України.

  89. Проблеми та труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності.

  90. Сучасний етап розвитку української економічної думки.


  Завдання ІІІ. Розкрийте сутність поняття ( 10 б.):

  привласнююче господарство, відтворююче господарство, неолітична революція, латифундія, колонат, партачі, фільварок, цех, первісне нагромадження капіталу, мануфактура, левантийська торгівля, політика меркантилізму, протекціонізм, фрітредерство, гільдія, ганза, промисловий переворот, промислова революція, індустріалізація, аграрний переворот, кооперація, науково-технічний прогрес, нові індустріальні країни, інтеграція, глобалізація, тетчерізм, рейганоміка, роздержавлення, структурні кризи, приватизація.

  теорія граничної корисності, "теорія невидимої руки", "трудова теорія вартості",


  написать администратору сайта