Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014. Лекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міриСкачать 186.56 Kb.
НазваниеЛекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міри
Анкор1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
Дата12.02.2018
Размер186.56 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
ТипЛекція
#16548
страница2 из 4
1   2   3   4

Сфера дії Закону

Цей Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи й організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі підприємства і організації), громадян суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів), представників іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України (далі іноземні виробники).

Державна метрологічна система

Державна метрологічна система забезпечує єдність вимірювань у державі і спрямована:

 • на реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

 • захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

 • економію всіх видів матеріальних ресурсів;

 • підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

 • забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

 • створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Функціонування та розвиток Державної метрологічної системи координує Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації центральний орган виконавчої влади.

Нормативні документи з метрології

Розроблення і затвердження нормативних документів із метрології здійснюється відповідно до законодавства. Вимоги, що містяться в них, затверджені Держстандартом України, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками.

Затверджені центральними органами виконавчої влади, вимоги є обов'язковими для виконання підприємствами і організаціями, що належать до сфери управління цих органів. Підприємства і організації можуть розробляти та затверджувати у сфері своєї діяльності документи з метрології, що конкретизують затверджені Держстандартом України нормативні документи з метрології і не суперечать їм.

Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Здійснення вимірювань. Засоби вимірювальної техніки.

Застосування одиниць вимірювань.

В Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць, прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології.

За рішенням Держстандарту України до застосування в Україні можуть бути допущені одиниці вимірювань, які не входять до Міжнародної системи одиниць.

Назви одиниць вимірювань, кратних і частинних від них, що застосовуються в Україні, позначення і правила їх написання встановлюються Держстандартом України.

Особливості застосування одиниць вимірювань для товарів і послуг, призначених для експорту

Характеристики і параметри експортованих товарів (у т. ч. засобів вимірювальної техніки) та послуг (у т. ч. із вимірювань, метрологічної атестації, повірки, калібрування і державних випробувань), що виконуються для іноземних держав, можуть бути подані в одиницях вимірювань, встановлених замовником.

Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації.

Порядок встановлення належності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки визначається Держстандартом України.

Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволено застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Засоби вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію.

Ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки партіями може здійснюватися, якщо типи цих засобів внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні (Державного реєстру України). Порядок увезення на територію України засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються випуском та продажем вимірювальної техніки, повинні письмово повідомити відповідні територіальні органи Держстандарту України про свою діяльність.

Вимірювання та використання отриманих результатів

Вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду можуть виконуватися вимірювальними лабораторіями за умови їх акредитації на право виконання вимірювань.

У сфері поширення державного метрологічного нагляду вимірювання мають здійснюватися згідно з атестованими методиками виконання вимірювань.

Отримані результати можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок вимірювань.

МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Структура метрологічної служби України

До метрологічної служби України належать Державна метрологічна служба і метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій (ДСТУ 2682—94).

До складу державної метрологічної служби, очолюваної Державним комітетом України зі стандартизації, метрології і сертифікації (Держстандартом України) входять:

 • відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;

 • головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія" (ДНВО "Метрологія");

 • головні організації з питань видів вимірювань і напрямів діяльності Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та стандартизації, метрології та сертифікації, а також територіальні органи (центри) Держстандарту, розміщені в Автономній Республіці Крим, обласних центрах (Дніпропетровську, Івано-Франківську, Харкові та ін.), містах Києві та Севастополі та в містах обласного підпорядкування (Білій Церкві тощо) та інші центри стандартизації і метрології;

 • державні служби єдиного часу і еталонних частот, стандартних зразків речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів;

 • територіальні органи державної метрологічної служби в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах.

Головні організації та їх спеціалізацію щодо видів вимірювань і напрямів діяльності визначає Держстандарт України.

Відомчі метрологічні служби

До відомчих метрологічних служб належать:

 • підрозділи міністерств (відомств), на які покладено функції метрологічної служби;

 • метрологічні служби об'єднань підприємств;

 • метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності, на які в установленому порядку покладено відповідальність за роботи з метрологічного забезпечення.

З метою підвищення ефективності функціонування метрологічних служб підприємств і організацій підрозділу метрологічної служби можуть бути підлеглі посадовцю, який керує технічною політикою підприємства (організації). Роботи з метрологічного забезпечення на підприємствах і в організаціях належать до основних видів робіт.

Для забезпечення організаційно-методичного керівництва і надання технічної допомоги на підприємствах і в організаціях, метрологічні служби яких мають висококваліфікований персонал і сучасне технічне оснащення, на такі служби покладаються функції головних і базових організацій метрологічних служб відповідних галузей. Головні і базові організації призначаються наказами міністерств (відомств).

Права і обов'язки метрологічних служб міністерств (відомств), підприємств і установ, головних і базових організацій метрологічних служб визначаються положеннями, затвердженими їх керівниками і узгодженими з відповідними органами державної метрологічної служби.

Функції та задачі державної метрологічної служби України

Держстандарт України здійснює:

 • встановлення пріоритетних напрямів розвитку метрології з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України;

 • розробку наукових, технічних, законодавчих і організаційних основ метрологічного забезпечення;

 • проведення фундаментальних досліджень для відкриття нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант із метою вдосконалення еталонної бази;

 • встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;

 • організацію робіт, пов'язаних із розробкою, зберіганням, підтримкою на сучасному рівні еталонної бази України, тощо.

Рівень розвитку еталонної бази визначає темпи науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції та ефективності виробництва, стан навколишнього середовища, обороноздатність країни, а також швидку інтеграцію її економіки у світову.

Державні еталони України очолюють відповідні державні повірочні схеми, які встановлюють порядок передачі розміру одиниці вимірювань від державного еталона за допомогою вторинних і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки, що застосовуються у виробничій і невиробничій сферах діяльності.

Кількість державних еталонів, що входять до складу еталонної бази, обумовлена загальною кількістю одиниць вимірювань, які необхідно метрологічно забезпечити.

За станом на 01.06.2008 до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань внесено 58 державних і 66 вторинних еталонів одиниць вимірювань, в тому числі 5 державних первинних еталонів для відтворення 5 (із 7) основних одиниць вимірювань системи SI:

 • одиниць довжини, маси, температури, часу, сили світла.

Державні еталони України відтворюють одиниці вимірювань в усіх 12 видах вимірювань:

- вимірювання геометричних величин – 4 еталони;

- вимірювання механічних величин – 5 еталонів;

- вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин – 4 еталони;

- вимірювання тиску, вакуумні вимірювання – 3 еталони;

- вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин – 3 еталони;

- температурні та теплофізичні вимірювання – 6 еталонів;

- вимірювання часу і частоти – 1 еталон;

- вимірювання електричних і магнітних величин – 8 еталонів;

- радіоелектронні вимірювання – 6 еталонів;

- вимірювання акустичних величин – 1 еталон;

- оптико-фізичні вимірювання – 9 еталонів;

- вимірювання іонізуючих випромінень та ядерних констант – 8 еталонів.

Державні еталони України експлуатуються в національному науковому метрологічному центрі – ННЦ “Інститут метрології”, державних наукових метрологічних центрах –Укрметртестстандарті, ДП “НДІ „Система”, а також ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”.

ННЦ “Інститут метрології” – 48 державних еталонів;

ДП “Укрметртестстандарт” – 8 державних еталонів;

ДП “НДІ „Система” – 1 державний еталон;

ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” – 1 державний еталон.

Створені державні еталони представляють унікальні вимірювальні комплекси, в яких використані новітні досягнення світової науки та техніки і для функціонування яких обладнані спеціальні приміщення із забезпеченням необхідних умов для підтримання температури, вологості, вібрації та інших параметрів інженерної інфраструктури, що забезпечують задані умови експлуатації. Високий науково-технічний рівень еталонів підтверджено результатами їх звірень з національними еталонами Німеччини, Великобританії, Росії.

Враховуючи значення державних еталонів у розвитку нових напрямів науки і техніки, створенні новітніх технологій, підвищенні обороноздатності країни, поліпшенні якості промислової та сільськогосподарської продукції, Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 державні еталони віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Впровадження еталонної бази сприяє:

- підвищенню якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, економії матеріальних витрат, у тому числі енергоресурсів;

- підвищенню якості контролю стану навколишнього природного середовища, продуктів харчування та лікарських препаратів, безпеки умов праці та робіт щодо захисту життя та здоров’я громадян країни;

- підвищенню довіри до України зарубіжних партнерів щодо торговельних операцій та науково-технічного співробітництва, сприянню приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ);

- захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

- укріпленню позицій України на міжнародному ринку метрологічних послуг.

Долина Стор.183-185. Добавити.

Напрямки і задачі метрології регламентовані нормативно технічною документацією (НТД) в ДСВ група Т8.

Нормативно – правовою основою метрологічного забезпечення точності вимірювання є державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ). Основні НТД ДСВ – це державні стандарти (група Т8).

ДСТУ 3400:2006 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення i розгляду результатів".
ГОСТ 8.467-82 – ДСВ. Нормативно технічна документація НТД на методики виконання вимірювання. Вимоги побудови, змісту та викладенню.

ГОСТ 8.103-73 – ДСВ. Організація та порядок проведення метрологічної експертизи конструкторської та технологічної документації.

Долина Стор. 160-177. Добавити.

Повірка та повіркові схеми засобів вимірювання.

Повірка – комплекс взаємопов’язаних операцій, що проводяться з ціллю оцінки достовірності показань вимірювальних пристроїв.

Термін „повірка” відноситься тільки до визначення похибки пристроїв інформації. Повірка проводиться шляхом порівняння показань пристроїв, що перевіряються із зразковим ЗЗВ. Похибка останніх має бути в 3÷5 разів менша, ніж та похибка, яка очікується у пристроїв, що перевіряються.

Зразкові засоби вимірювання ЗЗВ – міри, вимірювальні прилади або вимірювальні перетворювачі призначені для повірки та градуювання по них інших засобів вимірювання ЗВ та у встановленому порядкові затверджене в якості зразкових.

ЗЗВ зберігають та використовують органи Державної метрологічної служби та органи галузевих (відомчих) метрологічних служб. На ЗЗВ видається свідоцтво з вказанням метрологічних параметрів загальнодержавній схемі.

Всі ЗЗВ підлягають обов’язковій періодичній повірці в строки встановлені правилами Держстандарту.

Повіркові схеми. ПС – документи, які встановлюють метрологічне перепідпорядкування еталонів, ЗЗВ та порядок передачі розмірів одиниці зразковим та робочим ЗВ. ГОСТ 8.061-80 ДСВ схеми перевірочні. Зміст та побудова.

ПС поділяються на загальнодержавні та локальні (окремих органів державної метрологічної служби або відомчих метрологічних служб). Державна ПС слугує основою для складання локальних ПС і для розробки держстандартів і методичних вказівок на методи та засоби повірки зразкових та робочих ЗВ.

Елементами загальнодержавної ПС є:

 • еталон – копія,

 • еталон – свідок,

 • еталон – порівняння,

 • робочий еталон,

 • ЗЗВ та робочі ЗВ.

Повірочна схема складається з текстової частини та креслення. На кресленні ПС вказується:

 • назва ЗВ,

 • діапазони вимірювання ФВ,

 • позначення та оцінки похибок,

 • найменування методів повірки.

Методи повірки повинні відображати специфіку повірки даного виду ЗВ. Вони відповідають одному із наступних загальних методів:

 • безпосередньому порівнянні ЗВ, що перевіряється з ЗЗВ.

Що таке повірка засобів вимірювальної техніки?

ДСТУ 2708.Організація та порядок проведення повірки засобів вимірювальної техніки регламентується

Повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

Повірці підлягають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються напрокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також:

 • вихідні і робочі еталони метрологічних центрів та територіальних органів;

 • вихідні еталони підприємств і організацій;

 • засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
1   2   3   4
написать администратору сайта