Главная страница
Навигация по странице:

 • Допуски розмірів

 • Одиниця допуску (

 • Поверхні

 • Не спряжені

 • Дійсні розміри

 • Отвір

 • Точність розмірів визначається допуском

 • Дійсне відхилення (

 • Граничне відхилення

 • Середнє відхилення

 • Єдина система допусків і посадок ЄСДП

 • Поля допусків. Утворення та позначення полів допусків.

 • 2.3. Основні метрологічні характеристики вимірювальних засобів і похибки методу вимірювання. Поля допусків розмірів, що спрягаються

 • 2-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014. Лекція 2 основні відхилення. Поля допусків. Засоби технічних вимірювань. Інтервали номінальних розмірів  Скачать 218.31 Kb.
  НазваниеЛекція 2 основні відхилення. Поля допусків. Засоби технічних вимірювань. Інтервали номінальних розмірів
  Анкор2-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
  Дата12.02.2018
  Размер218.31 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файла2-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
  ТипЛекція
  #16559

  Лекція №2

  ОСНОВНІ ВІДХИЛЕННЯ. ПОЛЯ ДОПУСКІВ. ЗАСОБИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ.

  2.1. Інтервали номінальних розмірів.

  Інтервали номінальних розмірів

  Інтервали номінальних розмірів, прийняті в ЄСДП призначені для визначення допусків та граничних відхилень. Інтервали розділяються на основні та проміжні.

  Основніінтервали, що використовуються для визначення всіх допусків системи а також тих граничних відхилень, які більш плавно змінюються в залежності від номінального розміру.

  Проміжні інтервали введені для номінальних розмірів вищих 10 мм та ділять кожен основний інтервал на два, три проміжних інтервали. Вони використовуються для визначення тих граничних відхилень, які пов’язані з номінальним розміром відносно крутою залежністю (для валів від „а” до „сd” і від „r” до „zc”; для отворів від „А” до „CD” і від „R” до „ZC”.

  Розрахунок допусків та граничних відхилень кожного інтервалу номінальних розмірів проводиться по середньому геометричному його значень

  Таблиця 4.1

  Інтервали номінальних розмірів до 500 мм (по СТ СЕВ 145-75)
  Інтервал

  ІТ8


  1

  До 3

  14

  +140

  -


  від 3 до 6

  18

  +140

  4,2426406
  143,606
  від 6 до 10

  22

  +150

  7,7459666
  146,58
  від 10 до 14

  27

  +150

  11,832159

  13,4164

  150,05

  151,4

  від 14 до 18

  15,87450

  153,49

  від 18 до 24

  33

  +160

  20,784609

  23,2379

  157,666

  159,75

  від 24 до 30

  26,832815

  162,807

  від 30 до 40

  39

  +170

  34,641016

  38,7298

  169,44

  172,92

  від 40 до 50

  +180

  44,721359

  178,01

  2

  від 50 до 65

  46

  +190

  57,008771

  63,24555

  188,45

  193,76

  від 65 до 80

  +200

  72,111025

  201,29

  5

  від 80 до 100

  54

  +220

  89,442719

  97,97959

  216,02

  223,28

  від 100 до 120

  +240

  109,5445

  233,112

  5

  від 120 до 140

  63

  +260

  129,61481

  146,9694

  250,17

  267,47

  від 140 до 160

  +280

  149,66629

  267,2

  від 160 до 180

  +310

  169,70562

  305,4

  10

  від 180 до 200

  72

  +340

  189,73665

  212,1320

  341,5

  381,83

  від 200 до 225

  +380

  212,13203

  381,8

  від 225 до 250

  +420

  237,17082

  426,9

  10

  від 250 до 280

  81

  +480

  264,57513

  280,6243

  476,2

  505,12

  від 280 до 315

  +540

  269,98484

  534,5

  Щоб підвищити рівень взаємозамінності та зменшити номенклатуру виробів та типорозмірів заготовок, розмірного та ріжучого інструменту, оснастки тощо, а також щоб скласти підґрунтя для ефективної спеціалізації та кооперації заводів, здешевіти продукцію при уніфікації та розробці стандартів використовують принцип переважності (предпочтительности). Згідно цього принципу встановлюють декілька рядів значень стандартизованих параметрів. Згідно цього принципу побудовані ряди діаметрів та кроків метричної різьби, ряди номінальних кутів, стандарти на допуски та посадки та інші. Окрім цього, рекомендовано скласти галузеві обмежувальні стандарти, що зводять до необхідного мінімуму число допущених до використання параметрів, типів та типорозмірів виробів.

  По рекомендації ІСО Р497 в науці, техніці та виробництві використовують значення переважних (предпочтительных) чисел.

  Допуски розмірів

  Допуск – це різниця між найбільшим та найменшим граничними розмірами або відхиленнями. Величина допуску визначає точність виготовлення. Точність виготовлення в системі ІСО називається квалітетом (французький термін qualitě – кількість та німецький Qualität. Англійська ISO Tolerance (допуск ІСО IT).

  В системі ІСО і в ЄСДП передбачено 19 квалітетів, додатково введені квалітети 01 та 0. Допуск розміру в квалітетах позначається „IT” (ІТ5, ІТ10 і т.д).

  Допуск розміру – розбіжність дійсних розмірів при яких працездатність деталей не порушується, дійсний розмір знаходиться в межах граничних розмірів.

  Величина допусків визначається за формулою з використанням одиниць допусків та числа одиниць допуску

  .

  Одиниця допуску () – множник в формулах допусків є функцією номінального розміру, тобто відбитком впливу конструктивних, метрологічних та технологічних факторів. На основі експериментальних даних встановили наступні одиниці допуску. Одиниця допуску залежить лише від розміру і зовсім не залежить від умов робот та способів обробки.

  Для розмірів:

  до 500 мм ;

  від 500 до 10000 мм .

  , до 3 мм .

  Число одиниць допуску ()– коефіцієнт, що встановлений для даного квалітету і не залежить від номінального розміру.

  Таблиця 3.4

  Значення одиниць допуску
  ІТ1

  ІТ2

  ІТ3

  ІТ4

  ІТ5

  ІТ6

  ІТ7

  ІТ8

  ІТ9

  ІТ10

  ІТ11

  ІТ12

  ІТ13

  ІТ14

  ІТ15

  ІТ16

  ІТ17

  ІТ18

  а

  2

  2,7

  3,7

  5,1

  7

  10

  16

  25

  40

  64

  100

  160

  250

  400

  640

  1000

  1600

  2500


  Для кожного квалітету визначені ряди допусків.

  По своєму функціональному призначенню допуски розділяються на:

  • допуск розміру;

  • допуск функціональний;

  • допуск конструктивний;

  • допуск технологічний;

  • допуск експлуатаційний та інші.

  Поверхні деталей бувають: циліндричні, плоскі, конічні, евольвентні, складні (шліцьові, гвинтові) та ін. Окрім цього вони діляться на спряжені та не спряжені.

  Спряжені – це поверхні, по яких деталі з’єднуються між собою в збиральні одиниці, а останні в механізми.

  Не спряжені або вільні – це конструктивно необхідні поверхні, що не призначені для з’єднання з поверхнями інших деталей.

  Розміри – виражають числове значення лінійних величин (діаметрів, довжин тощо) та поділяються на номінальні (), дійсні () та граничні ().

  Номінальні розміри () – розміри, відноснn bо яких визначають граничні розміри та відраховують відхилення. Вони є основними розмірами деталей або їх з’єднань і призначаються за результатами розрахунків на міцність, стійкість тощо, та округляють до найближчого більшого стандартного числа ГОСТ 6636-69.

  Дійсні розміри () – розміри, встановлені вимірюванням з допустимою похибкою вимірювання.

  Граничні розміри () – два граничні розміри, між якими має знаходитись дійсний розмір, або дорівнювати одному з них. Граничні розміри дають можливість оцінити точність обробки.

  Отвір – це внутрішня циліндрична поверхня або поверхня з паралельними сторонами та площинами (отвір ступиці, шліцьова втулка, шпон очний паз тощо), які є охоплюючими.

  Вал – зовнішня поверхня (циліндрична, шліцьовий вал, шпонка тощо) яка охоплюється ззовні.

  Допуск – дорівнює різниці найбільшого та найменшого граничних розмірів, розрізняють допуск вала та допуск отвору (, ).

  Точність розмірів визначається допуском – зі зменшенням допуску точність збільшується, і навпаки.

  2.2. Основні відхилення. Утворення полів допусків.

  ВГТ. Основні відхилення. Поля допусків.

  Відхилення – алгебраїчна різниця між розміром (дійсним або граничним) та відповідно номінальним розміром. Відхилення отворів позначають великими літерами (), а вала малими ().

  Дійсне відхилення (, ) – алгебраїчна різниця між дійсним та номінальним розмірами. (, ).

  Граничне відхилення – алгебраїчна різниця граничного та номінального розмірів. Розрізняють: верхнє, нижнє та середнє відхилення.

  Нижнє відхилення – різниця між найбільшим та номінальним розмірами. (, ).

  Верхнє відхилення - різниця між найменшим та номінальним розмірами. (, ).

  Середнє відхилення - півсума між верхнім та нижнім відхиленням. (, ).

  Допуск – абсолютна величина (по модулю) алгебраїчної різниці верхнього та нижнього відхилень. (, ).

  Поле допуску – поле обмежене верхніми та нижніми відхиленнями. Поле допуску характеризується величиною допуску та його положенням відносно номінального розміру. Положення поля допуску відносно нульової лінії визначається одним з двох відхилень – верхнім чи нижнім, яке називають основним.

  Нульова лінія – лінія, положення якої відповідає номінальному розміру.


  0

  Основний вал

  Основний отвір

  Номінальний розмір

  ед  Smax

  ei

  ES

  Ec

  ec

  TD

  es

  EI

  Smin

  Sc

  dmin

  dc

  dmax

  D, d

  Dmin

  Dmax

  Dc

  Вал

  Отвір

  Н

  h

  +мкм

  -мкм

  Рис. 4.1. Основні позначення по ГОСТ 25346-82
  (СТ СЕВ 145-75)
  Отвір:

  , , , , .

  Вал:

  , , , , .

  Посадка

  , , , ,

  , , , ,
  Єдина система допусків і посадок ЄСДП – ця система була розроблена у відповідності до комплексної програми розвитку співдружності та економічної інтеграції країн. Цей комплекс охоплює загальнотехнічні норми, взаємозамінності типових з’єднань в машинобудуванні (гладенькі, різьбові, шпонкові, зубчаті, допуски форми та розташування поверхонь та ін.).

  Ця система тісно пов’язана з міжнародними стандартами, що прийняті в інших країнах світу та створюють передумови для забезпечення у світовому масштабі:

  • Взаємозамінності деталей та вузлів машин;

  • Єдиного стилю оформлення технічної документації;

  • Єдиного парку інструментів та техоснастки.

  Основи побудови ЄСДП викладені в СТ СЕВ 145-75. терміни і визначення, інтервали номінальних розмірів, формули для визначення числових значень допусків і основних відхилень, правила позначення та умовні позначення полів допусків та посадок повністю відповідають основам побудови системи ІСО (ISO).

  ЕС

  Нульова лінія

  Dmin

  Dmax

  D

  dmax

  Td

  d

  dmin

  TD

  DC

  dC

  еС

  Рис. 4.2. Поняття про номінальний, дійсний та граничне відхилення та допуски
  Поля допусків. Утворення та позначення полів допусків.

  Поле допуску в системі ЄСДС утворюється поєднанням основного відхилення та квалітету. За основним відхиленням та квалітетом розміру визначають граничні відхилення.

  Приклад: для валів h6, d10, js5.

  Для отворів H10, D6,Js6.

  В системі ІСО принципово допускається будь яке поєднання основних відхилень та квалітетів. Для кожного розміру до 500 мм у поєднанням 19 квалітетів та 28 основних відхилень можна отримати 517 полів допусків валів та 516 полів допусків отворів. Однак не всі можливі поєднання можливо використовувати з економічних міркувань, оскільки це призвело до надмірного ускладнення інструментального господарства. Тому система ІСО практично використовується на базі обмеженого відбору полів допусків. Такі відбори в різних країнах різні. Для їхньої уніфікації розроблена рекомендація ISO P1829-70, що містить відбір полів допусків для загального використання при розмірах до 500 мм. Країни СЕВ встановили єдиний відбір полів допусків в СТ СЕВ 144-75. відібрані поля допусків в СТ СЕВ розповсюджуються на розміри, що спрягаються і ті, що не спрягаються.

  Поля допусків, що не входять до вказаних стандартів, є спеціальними по відношенні до ЄСДП СЕВ. Їх використання допускається:

  • Якщо поля допусків передбачені в інших стандартах (підшипники кочення);

  • Якщо вони передбачені для інших матеріалів (допуски для деталей із пластмаси, дерева);

  • Якщо поля допусків по СТ СЕВ не можуть забезпечити вимог, що пред’явлені до виробу. В цьому випадку допуски повинні регламентуватись всередині галузі та при необхідності підлягати узгодженню з зацікавленими сторонами.

  2.3. Основні метрологічні характеристики вимірювальних засобів і похибки методу вимірювання.

  Поля допусків розмірів, що спрягаються

  Відбори ци полів допусків встановлені різні в 4 діапазонах номінальних розмірів.

  Таблиця 4.2

  до 1 мм (0,3...1,0)

  Н7

  cd7

  d7

  e7

  ef7

  fg7

  h7  від 1 до 500

  Н7
  (d7)

  e7

  (ef7)

  f7


  від 500 до 3150

  Н7

  g7

  js7

  e7

  k7

  f7

  h7

  n7

  r7

  від 3150 до 10000

  Н7  e7

  t7

  f7

  h7

  s7

  r7

  Такий розподіл дозволяє врахувати специфічні особливості утворення та використання посадок в різних діапазонах розмірів з’єднання.

  • Для малих розмірів в системі ISO та ЄСДП СЕВ передбачена більша кількість полів допусків, що зумовлює вплив номінального розміру на характер та точність з’єднання. При розмірах менших 3 мм враховується характер посадки не зміною граничних відхилень для даного поля допуску, а переходом, коли це необхідно, на інше поле допуску. Тому в СТ СЕВ надані рекомендації по обмеженні вибору полів допусків в залежності від номінального розміру. Для цього розміри менші 1 мм згруповані в 3 допоміжні інтервали: до 0,1 мм; більше 0,1 до 0,3 мм; більше 0,3 до 1 мм.

  • Поля допусків для отворів та валів при розмірах від 1 до 500 мм в СТ СЕВ 144-75 розділені на два ряди:

  • перший (основний ряд) використовується без обмежень. Він містить поля допусків, які необхідні для забезпечення всіх загальних вимог машинобудування та приладобудування в посадках. В нього входять майже всі поля допусків по рекомендаціях ISO P1829-70. він містить практично всі поля допусків, що необхідні для заміни системи ОСТ. З основного ряда виділений ще більш вузький відбір переважних полів допусків, що рекомендовані для першочергового використання. На їхній основі можна забезпечити до 90 ÷95% посадок в найбільшій степені уніфікації виробів та скорочення номенклатури різних інструментів. Переважні поля допусків забезпечуються спеціалізованим інструментальним виробництвом в першу чергу. Поля допусків h8 і d11 не відносяться до преважних в системі ISO, але вони введені в переважні в системі СТ СЕВ, оскільки отримали широке використання в країнах – членів СЕВ. Набір переважних полів допусків отворів зменшені в порівнянні з валами оскільки посадка в системі валу використовується набагато рідше.

  • Другий (додатковий) ряд є полем обмеженого використання. Вони можуть використовуватись тільки в технічно та економічно обґрунтованих випадках. Додатковий ряд утворює резерв ЄСДП СЕВ та містить в основному поля допусків для спеціальних випадків використання. Особливо точні підшипники рідинного тертя, з’єднання, які працюють в умовах високих температур, шпонкових з’єднань, тощо.

  Таблиця 4.3

  Н4

  Н5

  Н6

  Н7

  Н8

  Н9

  Н10

  Н11

  Н12  е7

  (ef7)

  f7

  (g7)

  h7

  k6

  m6

  n7

  u8

  z8

  (s8)

  – Переважний (основний) ряд;

  ( ) – додатковий (другий) ряд.

  Для великих розмірів від 500 до 3150 та від 3150 до 10000 рекомендовані поля допусків і без того обмежені в порівнянні з діапазоном середніх розмірів, а вимірювальний інструмент та граничні калібри використовуються дуже рідко.

  Номінальний розмір

  - Основні відхилення отворів +

  А

  В

  С

  CD

  D

  E

  EF

  F

  FG

  G

  H

  Js

  J

  K

  M

  N

  P

  R

  S

  T

  U

  V

  X

  Y

  ED=EI=-es

  Z

  ZA

  ZB

  ZC

  Номінальний розмір

  - Основні відхилення валів +

  a

  b

  c

  cd

  d

  e

  ef

  f

  fg

  g

  h

  js

  j

  k

  m

  n

  p

  r

  s

  t

  u

  v

  x

  y

  ED=EI=-es

  z

  za

  zb

  zc

  Рис. 4.3. Основні відхилення полів допусків валів та отворів
  Таблиця 4.4

  Переважні поля допусків

  Додатковий ряд

  6  9

  8
  7  6

  6
  6

  7

  6

  6

  6
  6
  11

  10
  9
  6

  10

  8
  8

  8

  8

  8

  8

  6

  7


  7


  8


  Основний ряд

  9
  11

  11

  11
  10

  9
  8
  7

  11

  7
  7
  7

  7

  7

  7


  ZC

  ZB

  A

  B

  C

  CD

  D

  E

  EF

  F

  FG

  G

  H

  Js

  J

  K

  M

  N

  P

  R

  S

  T

  U

  V

  X

  Y

  Z

  ZA

  zc

  zb

  a

  b

  c

  cd

  d

  e

  ef

  f

  fg

  g

  h

  js

  j

  k

  m

  n

  p

  r

  s

  t

  u

  v

  x

  y

  z

  za  11

  11

  11
  9

  8
  7
  6

  11

  6
  6

  6

  6

  6
  7


  6  10

  9
  8
  5

  8

  7
  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  8

  7
  6  5

  5
  5

  6

  5

  5

  5

  5

  6  Додатковий ряд

  5

  5


  Лекція №2_МС та С_В+Л----
  написать администратору сайта