Главная страница
Навигация по странице:

 • 1. Тема 18. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей

 • 5. Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті. 5.1. Вхідний тестовий контроль.

 • 5.2 Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за визначені питання. Контрольні питання для теоретичного опитування.

 • 5.3. Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок. Студент повинен вміти

 • 6. Інформаційна частина методичної розробки 6.1 . Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми. Шифр за МКХ-10

 • N06 Ізольована протеїнурія N18 Хронічна ниркова недостатність Гломерулонефрити (ГН)

 • Класифікація ГН. Форма

 • Нефрология - метод.. Методичні рекомендації з педіатрії для студентів ІV курсу учбова дисципліна педіатрія  Скачать 0.76 Mb.
  НазваниеМетодичні рекомендації з педіатрії для студентів ІV курсу учбова дисципліна педіатрія
  АнкорНефрология - метод..doc
  Дата11.02.2018
  Размер0.76 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаНефрология - метод..doc
  ТипМетодичні рекомендації
  #16534
  страница4 из 9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Контрольні питання щодо самоперевірки підготовки до заняття

  1. Основні анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей.

  2. Основні положення про інфекції сечової системи у дітей.

  3. Класифікація пієлонефриту у дітей. Визначення ступіню активності запального процесу.

  4. Інфекції сечової системи у дітей. Фактори ризику, етіологічні чинники, основні ланки патогенезу, клінічні прояви циститу та пієлонефриту.

  5. Методика об'єктивного обстеження хворого з інфекцією сечової системи.

  6. Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження хворого з інфекцією сечової системи.

  7. Основні принципи диференціальної діагностики інфекцій нижніх та верхніх сечових шляхів.

  8. Методи лікування інфекцій сечової системи у дітей.

  9. Профілактика інфекцій сечової системи у дітей та прогноз захворювань.
  1. Література.

   1. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В. Бережного // К.: Здоров'я, 1999. – 734 с.

   2. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

   3. Педіатрія. За ред. О.В.Тяжкої. Підручник (видання дуге). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 1096 с.

   4. Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча нефрологія» за № 627 від 03.11.2008.

   5. Нефрология детского возраста: Руководство для врачей / М.В. Эрман. — 2­-е изд., перераб. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2010. — 683 с.

   6. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб.,2002.-1080с.

   7. Майданник В.Г. Тубулоинтерстициальные болезни почек у детей.- К.: Знання України, 2002.- 156 с.

   8. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста.- К.: Книга плюс, 2002.- 348 с.

   9. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131с.

  1. Тема 18. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей

  Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика та прогноз гломерулонефриту у дітей. Хронічна ниркова недостатність: фактори ризику виникнення, етіологія, патогенез, стадії захворювання, клініка, діагностика, лікування, профілактика, прогноз.
  2. Актуальність теми.

  Зростання захворюваності, повязаною з патологію сечової системи, потребує від майбутніх інтерністів відповідально ставитися до оволодіння вміннями в діагностиці та лікуванні хвороб нирок у дитячому віці; досконало володіючи методами клінічного обстеження дитини, використовуючи неінвазивні клініко-лабораторні та інвазивні обстеження, вчасно провести діагностику захворювань нирок і рекомендувати адекватне лікування для попередження формування ниркової недостатності та інвалідізації дитини.
  3. Кінцеві цілі.

  • З`ясувати значення своєчасної діагностики та адекватного лікування гломерулонефритів (ГН) і хронічної ниркової недостатності (ХНН) для здоров`я та життя дітей.

  • Ознайомитись з поняттям хронічної хвороби нирок у дітей.

  • Знати фактори ризику виникнення, етіологію, патогенез та морфологічні зміни при найбільш поширених варіантах ГН та ХНН у дітей.

  • Вміти проводити клінічне обстеження дітей з ГН та ХНН.

  • Проаналізувати основні діагностичні критерії найбільш поширених форм ГН та стадій ХНН у дітей.

  • Вміти інтерпретувати результати клінічного, лабораторного та інструментального обстежень дітей з ГН та ХНН.

  • Скласти діагностичний алгоритм при найбільш поширених формах ГН та ХНН у дітей.

  • Засвоїти принципи консервативного лікування ГН та ХНН у дітей.

  • Знати показання до діалізу при ХНН у дітей.

  • Знати прогноз та профілактичні заходи при ГН та ХНН у дітей.


  4. Мета практичного заняття

  Навчити студентів на підставі отриманих знань щодо етіологічних та патогенетичних факторів розвитку аналізувати типову клінічну картину гломерулонефритів і хронічної ниркової недостатності у дітей, складати план обстеження, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень, володіти основними принципами консервативного лікування і профілактики ГН та ХНН у дітей, визначати показання до діалізу при ХНН у дітей.
  5. Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті.

  5.1. Вхідний тестовий контроль.

  1. Дівчинка 5 років була госпіталізована зі скаргами на генералізовані набряки на обличчі, передній черевній стінці, нижніх кінцівках, зниження добового діуреза до 300 мл, зниження апетиту. В загальному аналізі сечі: білок-3 г/л, еритроцити – 1-2, лейкоцити – 6-7 в полі зору, питома вага – 1027. Загальний аналіз крові - гемоглобін – 110 г/л, лейкоцити – 10 Г/л. Найбільш вирогідний діагноз?

  1. Інтерстиціальний нефрит

  2. *Гострий гломерулонефрит с нефротичним синдромом

  3. Пієлонефрит

  4. Полікістоз нирок

  5. Гострий гломерулонефрит с нефритичним синдромом


  2. Дівчинка 5 років госпіталізована в нефрологічне відділення з вираженими набряками обличчя, попереку, передньої черевної стінки, зовнішніх статевих органів, олігурією. Об’єктивно: шкіра бліда, суха, печінка + 5 см, асцит. АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі сечі: білок – 9,2 г/л, мікрогематурія, циліндрурія. В крові різко збільшена ШОЕ, гіпоальбумінемія, гіперхолестеринемія. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити?

  1. *Преднізолон

  2. Свіжезаморожена плазма

  3. Лазікс

  4. Циклофосфан

  5. Верошпірон


  3. 12-тирічна дитина після перенесеного гломерулонефриту 2 роки тому скаржиться на швидку втомлюваність, слабкість, зниження апетиту, головний біль, нудоту, спрагу, поліурію. Дитина пониженого живлення. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, сухі. ЧД 30/хв, ЧСС 108/хв. Зі сторони легень, серця – без особливостей. Живіт – м’який болючий в епігастрії, печінка + на 1,5 см, болюча. Симптом Пастернацького слабопозитивний з обох сторін. Лабораторні дослідження: нормохромна анемія, вміст сечовини в сироватці крові – 8,8 ммоль/л, креатиніну – 0,18 ммоль/л, гіперкаліємія, гіпермагніємія, гіпокальціємія. Вкажіть вірогідний діагноз.

   1. Гостра ниркова недостатність

   2. Хронічний пієлонефрит

   3. Нефросклероз

   4. *Хронічна ниркова недостатність

   5. Цукровий діабет


  4. Маша, 8 років, доставлена в стаціонар зі скаргами на погане самопочуття, набряки на обличчі, тулубі, рідке сечевипускання. Об'єктивно: шкіра бліда, периферичні і полосні набряки (асцит). Біохімічні показники: білок- 47 г/л, α2-глобуліни - 29%, холестерин- 12,6 ммоль/л. В аналізі сечі: білок- 3,2 г/л, циліндри гіалінові 2-4 в п/зору. Діагностовано нефротичний синдром. Першочерговим в патогенетичній терапії є:

  1. Зинат 500 мг/добу

  2. Цефуроксим 20 мг/кг/добу

  3. Поліфепан 1 г/кг

  4. Еналаприл 10 мг/добу

  5. *Преднізолон 2 мг/кг/добу


  5. У хворого на гострий гломерулонефрит 5 років відмічено виражені набряки, добовий діурез склав 80 мл, АТ 140/90 мм рт.ст., аналіз крові: загальний білок 45 г/л, рівень натрію в крові -125 ммоль/л, калію-8,2 ммоль/л, креатинін-160 мкмоль/л. Які зміни найімовірніше можуть призвести у хворого до фатального наслідку:

   1. Артеріальна гіпертензія

   2. *Гіперкаліемія

   3. Гіперволемія

   4. Гіпонатріемія

   5. Гіпопротеїнемія


  6. Дитина 10 років скаржиться на головний біль, зменшення кількості сечі, виражені набряки по всьому тілу. Хворіє 3-й день. В загальному аналізі сечі білок 5,43 г/л,відносна щільність - 1018, лейкоцити 8-10 в полі зору, еритроцити змінені 10-12 в полі зору. Яке захворювання можна запідозрити в дитини?

  1. *Гострий гломерулонефрит

  2. Гострий пієлонефрит

  3. Підгострий злоякісний гломерулонефрит

  4. Гостру ниркову недостатність

  5. Нефротичний синдром


  7. Дитина 12 років скаржиться на слабкість, набряки повік, гомілок, верхніх кінцівок, передньої черевної стінки. Захворіла гостро. За 3 тижні до цього перенесла ангіну. Бабка страждала на хронічний пієлонефрит. При обстеженні: в крові – Лей-12,5 Г/л; ШОЕ-30 мм/год. Загальний білок крові 42 г/л. В сечі: білок-3,4 г/л; Лей 3-4 п/з; ер. 10-20 п/з. Ваш попередній діагноз.

   1. Хронічний гломерулонефрит, нефротична форма

   2. Інтерстіциальний нефрит

   3. *Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром

   4. Гострий пієлонефрит

   5. Дизметаболічна нефропатія


  8. Дитина 9 років протягом 4 років лікується з діагнозом хронічний гломерулонефрит. Перебуває на диспансерному обліку. Яке обстеження необхідно провести для оцінки функції клубочків?

  1. Проба Зимницького

  2. *Кліренс ендогенного креатиніну

  3. Добова протеїнурія

  4. Загальний аналіз сечі

  5. Рівень залишкового азоту та сечовини в крові


  9. На прийомі у лікаря мати 3-хрічного хлопчика скаржиться на припухлість повік на протязі 2-х днів. В анамнезі інфекція верхніх дихальних шляхів на протязі останнього тижня. Температура та артеріальний тиск в нормі. При обстеженні виявлені двобічні набряки під очима. Живіт збільшений, інші дані огляду не виявляють відхилень від норми, за виключенням виділень з носу. В аналізі сечі білок 3,3 г/л, лейкоцити 3-4 у полі зору; альбумін крові 24 г/л. Яка найбільш імовірна причина набряків навколо очей і можливого асциту?

  1. Постінфекційний гломерулонефрит

  2. Функціональна протеїнурія

  3. Токсико-алергічна нефропатія

  4. *Нефропатія з мінімальними змінами

  5. Синдром Фанконі


  10. У дитини 4 років, яка додала у вазі за останній місяць 2 кг, виявлено підвищення рівня холестерину крові. Температура тіла нормальна. Шкіра бліда, чиста, тургор тканин підвищений. Натискання пальцем в поперековій ділянці, на гомілках залишає глибоку ямку. З боку серця та легенів при перкусії та аускультації патології не виявлено. Печінка + 2 см. Яка найбільш імовірна причина гіперхолестеринемії?

  1. Сімейна гіперхолестеринемія

  2. Гіпотиреоз

  3. *Нефротичний синдром

  4. Ожиріння

  5. Глікогеноз


  11. У хлопчика 12-ти років на тлі нефритичного варіанту гострого гломерулонефриту раптово погіршився стан - головний біль, блювання, втрата зору, повторні судоми. Яке ускладнення виникло?

  1. Внутришньочерепний крововилив

  2. Гостра ниркова недостатність

  3. Уремія

  4. Набряк легенів

  5. *Ангіоспастична енцефалопатія


  12. Дівчинка 11 років поступила в клініку із скаргами на біль в животі, підвищену температуру тіла до 38˚С, набряки на обличчі і гомілках, зменшення кількості сечі та зміну кольору сечі («м’ясні помиї»). При об’єктивному обстеженні виявлено блідість та набряки на обличчі та гомілках. АТ - 140/90 мм рт.ст., ЧСС - 92 в хв. Серцева діяльність ритмічна, тони послаблені. В легенях везикулярне дихання. Живіт м’який, болючий в правому і лівому підребір’ях. Печінка +2,5 см, щільна. На 1 см нижче пупка визначається рівень вільної рідини в черевній порожнині. Яке з перечислених обстежень є інформативним для оцінки функції нирок?

  1. Загальний аналіз сечі

  2. Аналіз сечі за Нечипоренком

  3. Визначення білка в добовій сечі

  4. *Рівень креатиніну у сироватці крові

  5. Рівень білка в сироватці крові  13. У дитини 7 років з’явились набряки на обличчі, нижніх кінцівках, підвищення температури тіла до 37,5°С, потім приєднались головний біль, блювання, біль в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі елементи стрептодермії. АТ 130/80 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: колір «м’ясних помиїв», білок 2,0 г/л, лей. – 4-6 в п/зр, еритр. – змінені та незмінені покривають всі полі зору. Загальний білок крові – 62,4 г/л, холестерин крові – 4,3 ммоль/л. Який попередній діагноз?

  1. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

  2. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією та гіпертензією

  3. Гострий пієлонефрит

  4. *Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

  5. Тубулоінтерстиціальний нефрит


  14. Дитина 9-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на набряки під очима, головний біль, підвищення температури до 38,2˚С, біль у поперековій ділянці, колір сечі у вигляді «м’ясних помиїв», підвищення артеріального тиску до 130/80 мм рт ст. В аналізі сечі білок 0,165 г/л. Біохімія крові – загальний білок 78 г/л. Поставлено діагноз: гострй гломерулонефрит. Вкажіть клінічну форму захворювання:

  1. Нефротичний синдром

  2. *Нефритичний синдром

  3. Змішана форма

  4. Ізольована сечова форма

  5. Нефротичний синдром з гематурією і гіпертензією


  15. У дитини зі скаргами на головні болі, млявість, болі в попереку сеча кров‘яниста. Встановлено діагноз: гострий гломерулонефрит. Яке ускладнення в гострому періоді гломерулонефриту супроводжується судомним синдромом?

  1. Гостра серцева недостатність

  2. *Ниркова еклампсія

  3. Гостра судинна недостатність

  4. ДВЗ- синдром

  5. Набряк легень

  5.2 Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за визначені питання.

  Контрольні питання для теоретичного опитування.

  1. Основні анатомо-фізіологічні особливості нирок у дітей.

  2. Визначення та класифікація гломерулонефритів у дітей.

  3. Фактори ризику, етіологічні чинники, патогенетичні ланки гломерулонефриту у дітей.

  4. Клінічні критерії встановлення діагнозу «гломерулонефрит».

  5. Методика об'єктивного обстеження дитини з захворюваннями нирок.

  6. Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження при гломерулонефритах у дітей. Лабораторно-інструментальні критерії встановлення діагнозу.

  7. Показання до біопсії нирок при гломерулонефритах.

  8. Визначення хронічної ниркової недостатності та хронічного захворювання нирок.

  9. Етіопатогенез, стадії та діагностичні критерії ХНН у дітей.

  10. Принципи базисної терапії та медикаментозного лікування дітей з гломерулонефритами та ХНН.

  11. Показання до діалізу при ХНН.


  5.3. Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок.

  Студент повинен вміти:

  • визначати етіологічні та патогенетичні фактори гломерулонефриту та ХНН у дітей;

  • збирати скарги, анамнез хвороби та життя у дітей з захворюваннями нирок;

  • збирати сімейний анамнез у родичів хворої дитини;

  • вміти провести загальний огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію органів і систем дитини з захворюваннями нирок з урахуванням вікових особливостей дитячого організму;

  • вміти на підставі даних анамнезу та об׳єктивного обстеження обґрунтувати та поставити діагноз;

  • вміти за уніфікованими протоколами призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані дані;

  • вміти трактувати та обґрунтовувати загальні принципи лікування, реабілітації та профілактики гломерулонефриту та ХНН у дітей.


  6. Інформаційна частина методичної розробки

  6.1. Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми.

  Шифр за МКХ-10:

  N00 Гострий нефритичний синдром

  N01 Швидкопрогресуючий нефритичний синдром

  N02 Рецидивуюча та стійка гематурія

  N03 Хронічний нефритичний синдром

  N06 Ізольована протеїнурія

  N18 Хронічна ниркова недостатність

  Гломерулонефрити (ГН) - гетерогенна група набутих захворювань, в основі яких лежить імунне запалення нирок з ініціальним і переважним ураженням клубочкового апарату нирок і залученням у патологічний процес інших структур ниркової тканини. Проявляеться ренальними та екстраренальними симптомами.

  Класифікація ГН.

  Форма

  Активність ниркового процесу

  Стан ниркових функцій

  Гострий ГН

  • з нефритичним синдромом

  • з нефротичним синдромом

  • з ізольованим сечовим синдромом

  • з нефротичним синдромом, гематурією та/чи гіпертензією

  1. Період початкових проявів

  2. Період зворотного розвитку

  3. Перехід в хронічний ГН

  • без порушення функції нирок

  • з порушенням функції нирок

  • гостра ниркова недостатність

  Хронічний ГН*

  • нефротична форма

  • змішана форма

  • гематурична форма

  1. Період загострення

  2. Період часткової ремісії

  3. Період повної клініко-лабораторної ремісії

  • без порушення функції нирок

  • з порушенням функції нирок

  • хронічна ниркова недостатність

  Підгострий (швидкопрогресуючий) ГН
  • з порушенням функції нирок

  • хронічна ниркова недостатність

  * клінічно виправдано виділення при хронічному ГН додаткового варіанта - ізольованого сечового синдрому
  Гострий ГН - це гостре пошкодження нирок, що виникає після бактеріального, вірусного, паразитарного захворювання, з інших причин через певний проміжок часу (2-6 тижні) і має, звичай, циклічний перебіг (за міжнародними стандартами гострий ГН - це ГН, що виникає спорадично після стрептококової інфекції, підтвердженої висівом із зіва стрептокока, наявністю в сироватці стрептококових антигенів та антитіл, гіпокомплементемії). Тривалість гострого ГН обмежується 1 роком від початку захворювання, при давності процесу більше 3-х місяців говорять про тенденцію до затяжного перебігу, більше 6-ти місяців - про затяжний перебіг, більше 1 року - про перехід в хронічний ГН (іноді виділяють первинно-хронічний варіант, коли ГН виявляється випадково).

  Швидкопрогресуючий (злоякісний) ГН характеризується надвисокою активністю захворювання, що супроводжується прогресуючим падінням функції нирок, гіпертензією, анемією, розвитком термінальної уремії в строки до декількох місяців.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  написать администратору сайта