Главная страница
Навигация по странице:

 • Завдання перше

 • Завдання друге

 • Завдання третє

 • Завдання четверте

 • Завдання п’яте

 • МВ КР _3 ЗШТ (2). Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи 3 з дисципліни Технологія швейного виробництва для студентів спец. 051602 Швейні вироби  НазваниеМетодичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи 3 з дисципліни Технологія швейного виробництва для студентів спец. 051602 Швейні вироби
  АнкорМВ КР _3 ЗШТ (2).doc
  Дата28.02.2018
  Размер2.7 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаМВ КР _3 ЗШТ (2).doc
  ТипМетодичні вказівки
  #17197
  страница1 из 6
    1   2   3   4   5   6

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

  ТА ДИЗАЙНУ

  КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
  ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

  Методичні вказівки та завдання

  до виконання контрольної роботи №3

  з дисципліни «Технологія швейного виробництва»

  для студентів спец. 6.051602 „Швейні вироби”

  кваліфікація: «Бакалавр з легкої промисловості»

  груп ЗШТ заочної форми навчання


  КИЇВ КНУТД 2010

  Технологія швейного виробництва: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Технологія швейного виробництва» для студентів спец. 6.051602 «Швейні вироби» кваліфікація: «Бакалавр з легкої промисловості» груп ЗШТ заочної форми навчання / Упор.: В.П. Гордієнко, О.К. Ростова.-К.:КНУТД, 2010.- 52 с. Укр. мовою


  Упорядники: В.П. Гордієнко, к.т.н., професор

  О.К. Ростова, ас.

  Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТКШВ д.т.н., професор

  С.М. Березненко


  Затверджено на засіданні кафедри технології та конструювання швейних виробів

  Протокол № 8 від „03” березня 2010 р.

  Вступ
  Курс дисципліни «Технологія швейного виробництва» є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами напрямку підготовки бакалаврів 6.051602 «Бакалавр з легкої промисловості».

  Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних технологічних процесів виготовлення швейних виробів відповідно до сучасного розвитку науки та техніки.

  Для студентів заочної форми навчання нижче наведено фрагмент навчального плану 2010-2011 н.р.

  Робочий навчальний план спеціальність – «Швейні вироби» (фрагмент)


  Шифр групи

  Форма навчання

  Рік навчання

  Установча сесія

  Зимова

  сесія

  Літня

  сесія

  Лекц.

  Лаб.

  Лекц.

  Лаб.

  К, зал, Е

  Лекц.

  Лаб.

  К, зал, Е

  ЗШТ

  Заочна

  2

  6

  6

  8

  6

  К-1,2,3, Е

  4

  8

  К-4,

  Зал.

  ЗШТ

  Заочна

  3

  4

  -

  2

  4

  К-5 КПф

  2

  4

  К-6,

  Е  Вимоги до оформлення контрольної роботи №3
  Контрольна робота №3 містить п’ять завдань та виконують в зошиті або на аркушах паперу формату А4. На обкладинці обов’язковим є подання номера залікової книжки та варіанту. Варіант завдання обирається за останньою цифрою залікової книжки. Текст контрольної роботи пишеться чорною, фіолетовою або синьою пастами.

  Відповіді на запитання повинні бути в міру стислими, але повними з конкретними цифровими даними. На кожній сторінці необхідно залишати поле для заміток викладача. Перелік використаної та рекомендованої літератури надають у відповідності до вимог, прикладом оформлення якого є перелік літературних джерел даних методичних вказівок На початку сесії робота подається для перевірки та захисту викладачеві кафедри.

  3

  Завдання перше

  Дати відповідь на запитання (табл.1)
  Таблиця 1- Питання по темі «Ниткові з'єднання»

  Варіант

  Завдання

  1

  Технологічні параметри строчки

  2

  Показники якості ниткових з'єднань

  3

  Основні чинники, що впливають на рівень якості ниткових з'єднань

  4

  Вплив технологічних режимів обробки на рівень якості ниткових з'єднань

  5

  Чинники, що сприяють розпуску строчок, виконаних різними стібками

  6

  Порівняльна економічна оцінка строчок двониткового човникового та двониткового ланцюгового стібків

  7

  Галузь використання ниткових з'єднань при виготовленні швейних виробів

  8

  Чинники, що впливають на міцність швів

  9

  Методи визначення міцності ниткових з'єднань при їх розтягуванні у повздовжньому та поперечному напрямках

  10

  Причини виникнення деформації матеріалів при їх зшиванні

  Чинники, що впливають на деформацію матеріалів при виготовленні швейних виробів

  Технологічні параметри строчки надати в табличній формі (додаток А).

  Завдання друге

  Дати відповідь на запитання (табл.2)
  Таблиця 2 - Питання по темі «Клейові з'єднання»

  Варіант

  Завдання

  1

  2

  1

  Види клейових матеріалів та групи їх поділу

  2

  Показники якості клейових з'єднань

  3

  Основні чинники, що впливають на рівень якості клейових з'єднань

  4

  Вплив технологічних режимів обробки на рівень якості клейових з'єднань

  5

  Принципи підбору клейових матеріалів для дублювання деталей одягу

  6

  Режими дублювання при виконанні клейових з'єднань

  7

  Галузь використання клейових з'єднань при виготовленні швейних виробів


  4

  Продовження таблиці 2

  1

  2

  8

  Чинники, що впливають на міцність клейових з'єднань

  9

  Методи визначення міцності клейових з'єднань

  10

  Класифікація обладнання для виконання клейових з'єднань


  Режими дублювання при виконанні клейових з'єднань надати в табличній формі. Варіанти раціонального поєднання тканини верху і клейових прокладок. Параметри дублювання прокладними матеріалами залежно від виду клейового покриття. Асортимент клейових матеріалів та область їх застосування. Умови застосування деяких клейових матеріалів. Номенклатура та нормативні значення показників якості клейових з'єднань (додаток Б).

  Завдання третє
  Дати відповідь на запитання (табл.3)
  Таблиця 3- Питання по темі «Зварні з'єднання»

  Варіант

  Завдання

  1

  2

  1

  Способи зварювання деталей одягу

  2

  Показники якості зварних з'єднань

  3

  Основні чинники, що впливають на рівень якості зварних з'єднань

  4

  Вплив технологічних режимів обробки на рівень якості зварних з'єднань

  5

  Види зварних та комбінованих швів. Способи герметизації клеєм комбінованих швів

  6

  Сутність зварних з'єднань та стадії процесу зварювання

  7

  Галузь використання зварних з'єднань при виготовленні виробів

  8

  Чинники, що впливають на міцність зварних з'єднань

  9

  Методи визначення міцності зварних з'єднань

  10

  Обладнання для зварювання термопластичних матеріалів  Обладнання для зварювання термопластичних матеріалів надати в табличній формі. Стадії процесу зварювання. Схема термоконтактного роликового зварювання. Зварні шви різної конструкції. Види комбінованих швів та їх конструкція. Типи зварних з'єднань. Показники якості зварних з'єднань. Обладнання для термопластичних матеріалів(додаток В).

  5

  Завдання четверте
  Навести характеристику сучасного обладнання, що застосовується при виготовленні швейних виробів.
  Таблиця 4- Питання по темі «Обладнання швейних цехів»

  Варіант

  Завдання

  1

  2

  1

  Класифікація швейних машин

  2

  Які основні робочі механізми швейної машини приймають участь в утворенні човникового стібку? Їх конструктивні різновиди.

  3

  Характеристика сучасних зшивних машин загального призначення

  4

  Область використання швейних машин з диференційним транспортером переміщення матеріалів. Приклади машин та їх характеристика

  5

  Характеристика машин для зшивання зрізів матеріалів з посадкою. Їх призначення, робочі органи, приклади машин. Чому виникає посадка?

  6

  Швейні та вишивальні машини напівавтоматичної дії для обробки окремих вузлів та деталей швейних виробів. Приклади машин та їх характеристика

  7

  Характеристика обладнання для пришивання ґудзиків та виметування петель. Схеми утворення петлі

  8

  Схеми утворення малої та великої закріпок на напівавтоматах. Приклади машин та їх характеристика

  9

  Сучасне обладнання для ВТО швейних виробів. Його застосування при виготовленні швейних виробів

  10

  Сучасне обладнання для склеювання деталей одягу. Режими обробки


  Характеристику обладнання надати в табличній формі. Утворення човникового стібка. Утворення однониткового ланцюгового стібка. Утворення двониткового ланцюгового стібка. Технічна характеристика універсальних машин одноголового та двоголкового човникового стібків. Технічна характеристика швейних машин ланцюгового стібка. Технічна характеристика напівавтоматів (додаток Д).


  Завдання п’яте
  Навести характеристику сучасного обладнання ВТО, що застосовується при виготовленні швейних виробів.
  6

  Таблиця 5 - Питання по темі «Обладнання ВТО»

  Варіант

  Завдання

  1

  2

  1

  Фізична суть процесу ВТО

  2

  Класифікація обладнання ВТО

  3

  Стадії процесу ВТО

  4

  Основні параметри процесу ВТО

  5

  Кінетика процесу ВТО на електричних та парових пресах

  6

  Контрольно-вимірювальна апаратура процесу ВТО

  7

  Вплив режимів ВТО на якість обробки

  8

  Робочі органи пресового обладнання

  9

  Напрямки вдосконалення процесу та обладнання ВТО

  10

  Які фактори впливають на вибір обладнання
    1   2   3   4   5   6
  написать администратору сайта