Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Для здачі Госів бакалавра-технологa. Міністерство освіти І науки україни київський національний університет технологій та дизайнуСкачать 0.52 Mb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни київський національний університет технологій та дизайну
АнкорДля здачі Госів бакалавра-технологa.doc
Дата27.02.2018
Размер0.52 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаДля здачі Госів бакалавра-технологa.doc
ТипПротокол
#17161

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

технологій та дизайнуКОМПЛЕКТ

навчально-методичних матеріалів для підготовки

студентів денної та заочної форм навчання

до екзаменаційних випробувань зі спеціальності

ЧАСТИНА 1

КИЇВ КНУТД 2010


Комплект навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів денної та заочної форм навчання до екзаменаційних випробувань зі спеціальності: Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 –„Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”.

Частина 1. Спеціалізація – «Технологія взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів» / Упор.: В.П. Коновал, С.С.Гаркавенко, Л.Т. Свістунова та інші. - Київ: КНУТД, 2010. –19 с. Укр. мовоюУпорядники : В.П. Коновал, д. т. н., професор
С.С. Гаркавенко, д. т. н., професор

Л.Т. Свістунова, к. т. н., професор

А.І. Рольянова, доцент
Рецензент Б.М. Злотенко д. т. н., професор

Відповідальний за випуск завідувач кафедри КТВШ д. т. н., професор В.П. Коновал
Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №11 від 18. 02. 2010 р.


ЗМІСТ


Вступ

…………………………………………………………………….

4Структура білета ………………………………………………...

5Зміст білета ....................................................................................

6Перелік теоретичних питань з дисципліни „Технологія виробів зі шкіри” ..........................................................................

7Загальна характеристика тестових завдань ................................

9Рекомендації до розв’язування задач...........................................

10Рекомендації до виконання комплексного практичного завдання „Проектування технологічного процесу складання заготовки і взуття клейового методу кріплення” .......................

13Перелік комплексних практичних завдань

(вид та конструктивно-технологічні характеристики взуття;

групи технологічних операцій складання взуття) ......................

15Критерії оцінювання письмових відповідей на комплексному державному іспиті зі спеціальності з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 –

„Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів” ..........................................................................................

16

Додаток. Приклад білета для складання державного іспиту ....................

17

Список літератури для підготовки до державного іспиту .......................

18ВСТУП
Державний іспит зі спеціальності проводиться на завершальному етапі навчання бакалаврів, містить комплекс кваліфікаційних завдань, має на меті виявити рівень підготовки, ступінь опанування професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій , зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

Для підготовки до комплексного державного іспиту розроблений „Комплект навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів денної та заочної форм навчання до випробувань зі спеціальності” (спеціалізація – „Технологія взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів зі шкіри”), який охоплює такі комплекти навчальних матеріалів:

Частина 1. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”. Спеціалізація – технологія взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів зі шкіри.

Частина 7. Тестові завдання „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”. Методичні рекомендації для підготовки до виконання комплексного державного іспиту зі спеціальності з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „ Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття” та вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” напряму 0918 „Легка промисловість” спеціальності 8.091820 „Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби”.

Частина 8. Комплексні тестові завдання. Методичні рекомендації для підготовки до проведення комплексного державного іспиту зі спеціальності з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів’’.

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту містять структуру, зміст білета; перелік теоретичних питань з дисципліни „Технологія виробів зі шкіри”; загальну характеристику тестових завдань; рекомендації до розв’язування задач та виконання комплексного практичного завдання „Проектування технологічного процесу складання заготовки і взуття клейового методу кріплення”; перелік комплексних практичних завдань (вид та конструктивно-технологічні характеристики взуття); критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті; приклад білета для складання державного іспиту; список літератури для підготовки до державного іспиту.


 1. СТРУКТУРА БІЛЕТА

Комплексне контрольне завдання складається з десяти питань, у тому числі: з одного теоретичного питання; трьох тестових завдань, кожне з яких містить по десять тестів; однієї задачі, комплексного практичного завдання, яке складається з п’яти завдань.


2. ЗМІСТ БІЛЕТА 1. Теоретичне питання з дисципліни „Технології виробів зі шкіри”.

 2. Тестові завдання з дисципліни „Технологія виробів зі шкіри”.

 3. Тестові завдання з „Конструювання виробів зі шкіри”.

 4. Комплексне тестове завдання „Нормативні, технічні та маркетингові аспекти виробництва взуття”.

 5. Задача з дисципліни „Технологія виробів зі шкіри”.


Комплексне практичне завдання „Проектування технологічного процесу складання заготовки і взуття клейового методу кріплення” (туфлі / черевики / напівчеревики / чоботи)


 1. Скласти структурну таблицю деталей верху та низу взуття.

 2. Навести схему складання заготовки.

 3. Скласти перелік технологічних операцій складання заготовки.

 4. Навести перелік устаткування для виконання технологічних операцій складання заготовок.

 5. Навести перелік технологічних операцій складання взуття певної групи

/ ІІ / ІІІ / IV / V) та устаткування для їх виконання.

3. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Технологія виробів зі шкіри”


 1. Системи розкрою: шкір для верху і низу взуття, листових і рулонних матеріалів; варіанти суміщення деталей.

 2. Прямолінійно-поступальна система розкрою; правила побудови модельних шкал і розрахунок укладуваності деталі та комплекту.

 3. Рівняння балансу для різних варіантів розкрою; види відходів

(міжшаблонні нормальні, додаткові, крайові, сортові, міжшаблонний місток) та їх величина.

 1. Поняття і розрахунок; норми витрат на деталь і комплект, економічності моделі, відсотка використання шкіри для верху і низу взуття (фактичного і розрахункового) та економії матеріалів.

 2. Розкрійні властивості шкір для верху взуття, їх тягучість; комбінування моделей під час розкроювання, розрахункові формули.

 3. Топографія шкір для низу взуття; використання різних зон на деталі, розрахункові формули.

 4. Основні способи різання; на опорі, з подаванням на рухомий та нерухомий ножі, переваги і недоліки кожного.

 5. Характеристика різального інструменту: різаки, фрези, шліфувальні матеріали.

 6. Основи процесу формування розтягненням; способи: обтягувально- затягувальний та безобтягувальний, переваги і недоліки кожного.

 7. Процес обтягування та затягування заготовок, нормативи, кріпителі та устаткування.

 8. Способи з’єднання деталей верху в заготовку, види ниткових швів, чинники, що впливають на їх міцність; голки, нитки, їх підбирання.

 9. З’єднання заготовок з підошвами і рантами; типи швів, чинники, що впливають на їх міцність; голки, шила, нитки, устаткування.

 10. Способи зволоження деталей низу і верху взуття; переваги і недоліки кожного, режими процесу.

 11. Зволоження заготовок пароповітряною сумішшю та контактним способом, режими процесу, устаткування.

 12. Способи сушіння: радіаційний, радіаційно-конвективний, вакуумний, конвективний; переваги і недоліки кожного; режими, устаткування.

 13. Волого-теплова обробка заготовок, сутність процесу, переваги, режими, устаткування.

 14. Процеси склеювання: чинники, які впливають на міцність клейового шва; поліуретановий клей, технологія та режими використання.

 15. Поліхлоропренові (наіритові) клеї, рецептурний склад, технологія і режими використання; устаткування для активації і склеювання.

 16. Клеї-розплави: поліамідні, поліефірні, ельвакси, їх склад, режими використання; устаткування для процесів склеювання.

 17. Лиття термопластів і термоеластопластів при виготовленні взуття: литтєві композиції, режими процесу, устаткування.

 18. Лиття поліуретанів (рідинне формування), склад композиції, режими процесу, устаткування.

 19. Опорядження верху та низу готового взуття; опоряджувальні матеріали: апретури, фарби, лаки, воски.

 20. Сутність операцій оброблення деталей верху, нормативи, режими, устаткування.

 21. Загальні операції оброблення деталей низу взуття, нормативи, режими, устаткування.

 22. Способи оброблення верхнього канта заготовок і укріплення п’яткового шва, кріпителі, устаткування.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Кожен білет містить три тестові завдання:

 • „Конструювання виробів зі шкіри”;

 • „Технологія виробів зі шкіри”;

 • Комплексні тестові завдання.

До кожного тестового завдання входять десять тестів.
Тестові завдання з„Конструювання виробів зі шкіри” містять такі структурні елементи:

„Конструювання виробів зі шкіри” –деталі взуття і шкіргалантерейних виробів; класифікація взуття;

„Взуттєві колодки” –стопа і кисть руки; конструктивні особливості взуттєвих колодок; розгортка колодки;

„Проектування взуття і шкіргалантерейних виробів” –послідовність розроблення моделі взуття; проектування деталей взуття; художнє проектування виробів.
Тестові завдання з„Технології виробів зі шкіри” містять такі структурні елементи:

„Розкрій матеріалів на деталі взуття” –нормування і використання матеріалів під час розкрою; процеси розкроювання матеріалів;

„Оброблення деталей взуття” –оброблення деталей низу взуття; оброблення деталей верху взуття;

„Складання заготовок” – операції, нормативи, устаткування;

„Складання взуття” –формування заготовок взуття; способи лиття; складання взуття клейового методу кріплення;

„Допоміжні матеріали та інструменти”клеї; нитки; голки; фрези.
Комплексне тестове завдання „Нормативні, технічні та маркетингові аспекти виробництва взуття” містить три блоки:

„Нормативна база виробництва взуття різного призначення” (три питання);

„Проектно-технологічні основи підвищення конкурентоспроможності продукції” (чотири питання);

„Проектування взуттєвих підприємств” (три питання).

Кожен текст подано таким чином: завдання – у стверджувальній формі і чотири варіанти відповідей. У всіх тестових завданнях застосовано єдиний підхід до пошуку правильної відповіді – із запропонованих відповідей правильною є тільки одна.

Для запобігання технічних помилок під час вибору правильної відповіді рекомендується:

  • прочитати уважно завдання, з’ясувати його суть;

  • ознайомитися з усіма варіантами відповідей;

  • вибрати правильну відповідь;

  • переконатися, що вибрана відповідь є правильною.

Перелік навчальних тестових завдань наведено у ч. 7 і ч. 8 „Комплекту навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів денної та заочної форм навчання до випробувань зі спеціальності”.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Нижче наведено три типові задачі з «Технології виробів зі шкіри», що входять до білетів державного комплексного іспиту зі спеціальності
ТИПОВА ЗАДАЧА 1

Розрахувати економічність нової моделі дитячих чобітків при таких даних:

Площа деталей комплекту нової моделі дорівнює 16,812 дм2, плановий відсоток використання шкіри – 75,8%, а діючої моделі відповідно: площа 16,21дм2, а відсоток використання шкіри – 72,1%.
Умови задачі запишемо в скороченому вигляді, після чого наведемо розв’язок задачі:акн

=

16,812

дм2 ;

Рпл.н

=

75,8

% ;

ак,д

=

16, 210

дм2 ;

Рпл.д

=

72,1

% .

Е мод

=

?

Розв’язання.

1.Розраховуємо норму витрат матеріалу на нову модель :

, (1)

де акн – площа комплекту нової моделі деталей, Рпл.н. - плановий відсоток.2.Розраховуємо норму витрат матеріалу на діючу модель:

(2)

де акд – площа комплекту діючої моделі, Рпл.д – відсоток використання шкіри.3. Розрахуємо економічність нової моделі:

(3)

де Nн – норма витрат матеріалу на нову модель, Nд – норма витрат матеріалу на діючу модель.Відповідь: нова модель економічніша від діючої на 1,35%.


ТИПОВА ЗАДАЧА 2
Визначити річну економію шкіри при розкрої на комплекти чоловічих напівчеревиків, за умови: площа комплекту дорівнює 12,21дм2, фактичний відсоток використання досяг 75,3%, а плановий дорівнює 73,1%. За зміну один розкрійник викроює 700 пар комплектів. Робочих змін у році - 500.
Умови задачі запишемо в скороченому вигляді, після чого наведемо розв’язок задачі:ак

=

12,210

дм2 ;

Рф

=

75,3

% ;

Взм

=

700

пар комп. ;

Рпл

=

73,1

% .

Кзм/рік

=

500

за рік

Е шк./рік

=

?

Розв’язання.

1. Розраховуємо фактичну норму витрат матеріалу на один комплект:

 , (1)

де ак – площа комплекту; Рф – фактичний відсоток ;

.

2. Розраховуємо планову норму витрат матеріалу на один комплект:

(2)

де ак – площа комплекту; Рпл – плановий відсоток використання.3. Розраховуємо економію шкіри на один комплект:

,

(3)

де Nпл – норма витрат планова, Nф – норма витрат фактична.4. Розраховуємо економію матеріалу на рік:(4)

де Ешк/к – економія шкіри на один комплект, Взм – розкрій за зміну,

Кзм/рік – робочих змін у році).


Відповідь: економія шкіри за рік становила 1708 м2.
ТИПОВА ЗАДАЧА 3

Розрахувати фактичний відсоток використання шкіри для верху взуття при розкрої на чоловічі черевики та визначити можливу економію матеріалів на змінне завдання і значення відходів при таких даних: площа деталей комплекту дорівнює 18,20 дм2, викроєно 800 пар комплектів черевиків за зміну, плановий відсоток використання шкіри – 75%, розкроєно шкір загальною площею 19 000 дм2.

Умови задачі запишемо в скороченому вигляді, після чого наведемо розв’язок задачі:

ак

=

18,201

дм2 ;

Взм

=

800

пар комп ;

Рпл

=

75,01

% ;

ΣА

=

19000

дм2 .

Е шк./зм

=

?
Рф, ΣОф

=

?
Розв’язання.

1. Розраховуємо фактичний відсоток використання:

 ; (1)

, (2)

де ак – площа деталей комплекту; Взм – викроєно пар за зміну; ΣА – загальна площа викроєних деталей.2. Розраховуємо фактичну норму витрат матеріалу на один комплект:

(3)

де ак – площа деталей комплекту, Рф – фактичний відсоток використання шкіри.3. Розраховуємо планову норму витрат матеріалу на один комплект:

(4)

де ак – площа деталей комплекту; Рпл – плановий відсоток використання шкіри:4. Розраховуємо економію шкіри на змінне завдання:

 (5)

.

5. Розраховуємо значення всіх відходів після розкрою:

Відповідь: економія шкіри за зміну становила 414,4дм2; фактичний відсоток використання шкіри становив 76,63 %.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Проектування технологічного процесу складання заготовки

і взуття клейового методу кріплення”
Нижче наведено рекомендації щодо виконання 6, 7, 8, 9, 10 питань екзаменаційного білета, які становлять зміст комплексного практичного завдання.
6. Скласти структурну таблицю деталей верху та низу взуття

Структурна таблиця деталей верху та низу складається безпосередньо за отриманим зразком взуття, для якого візуально визначаються матеріали і заносяться в таблицю за формою табл.1.

Таблиця 1

Структурна таблиця деталей верху і низу взуття

Назва деталі

Кількість на пару

Назва матеріалу

Товщина, мм

 1. Деталі верху

1.1.Зовнішні

……1.2.Внутрішні

……1.3. Проміжні

…… 1. Деталі низу

2.1.Зовнішні

……
2.2.Внутрішні

……
2.3.Проміжні

……7.Навести схему складання заготовки

Схема складання заготовки розробляється на основі її роз’єднання (подумки) на вузли, а вузлів – на окремі деталі верху.

Кількість найменувань деталей заготовки в схемі має дорівнювати кількості деталей верху в структурній табл. 1.

8.Скласти перелік технологічних операцій складання заготовки

На основі схеми складання розробляється перелік технологічних операцій складання заготовки, який заноситься в табл.2.
Таблиця 2

Перелік операцій складання заготовки заданого зразка взуття та зазначення нормативів виконання операцій


Назва операції складання заготовок

Нормативи, режими виконання операції

Устаткування

1

2

3
 1. Навести перелік устаткування для виконання технологічних операцій складання заготовок

Перелік технологічного устаткування для виконання операцій заноситься відповідно в графу 3 табл. 2 і графу 3 табл. 3.
Таблиця 3

Перелік технологічного устаткування

Перелік операцій складання взуття

Нормативи, режими

Устаткування

1

2

3


10. Навести перелік технологічних операцій складання взуття певної групи (І / ІІ / ІІІ / IV / V) та устаткування для їх виконання

Перелік операцій складання взуття здійснюється згідно з завданням у білеті для певної групи з таких п’яти:

І група – операції підготовки заготовки до формування;

ІІ група – операції саме формування заготовки на колодці, включаючи процес сушіння;

ІІІ група – операції підготовки сліду до кріплення підошов і каблуків;

ІV група – операції кріплення підошов і каблуків;

V група – операції опорядження верху і низу взуття.

Перелік технологічних операцій складання взуття заноситься у відповідні графи табл.3.

7. ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКСНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
(вид та конструктивно-технологічні характеристики взуття)
Проектування технологічного процесу складання заготовок і взуття клейового методу кріплення:


1чоловічі черевики з настрочними берцями;

2жіночі туфлі з відрізними деталями;

3чоловічі зимові черевики з настрочними берцями;

4дівочі черевики з овальними вставками;

5чоловічі напівчеревики з настрочними берцями;

6жіночі напівчеревики з овальними вставками;

7чоловічі модельні напівчеревики з настрочними союзками;

8жіночі модельні туфлі з відрізними деталями;

9чоловічі напівчеревики з овальними вставками;

10дитячі черевики з настрочними берцями;

11хлопчачі напівчеревики з настрочними берцями;

12чоловічі напівчеревики з овальними вставками;

13жіночі чобітки з застібкою «блискавка»;

14чоловічі черевики з настрочними союзками;

15жіночі модельні туфлі з відрізними деталями і оздобленням;

16дівочі чобітки з застібкою «блискавка»;

17жіночі модельні туфлі з відрізними деталями і оздобленням;

18чоловічі черевики зимові з настрочними берцями;

19жіночі напівчеревики з овальними вставками;

20жіночі напівчобітки з застібкою «блискавка»;

21дитячі чобітки з відрізними деталями;

22жіночі модельні туфлі з відрізними деталями і ремінцями;

23дівочі туфлі складної конфігурації з оздобленням;

24дівочі туфлі з ремінцями та відрізними деталями;

25чоловічі модельні напівчеревики з овальними вставками.8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ

НА КОМПЛЕКСНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСПИТІ
з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”

напряму 6.051602 – „ Технологія виробів легкої промисловості”

спеціальності „Конструювання та технологія взуття

та шкіргалантерейних виробів”
Екзаменаційна комісія оцінює письмові відповіді студента на кожне завдання окремо.

Відповіді на теоретичне запитання оцінюються так:

10 балів – правильна вичерпна відповідь на поставлене питання, продемонстровано глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати свою відповідь, наведено приклади;

5 балів – відповідь на поставлене питання загалом наведено, але немає переконливої аргументації відповіді, характеристики певних об’єктів;

0 балів – неправильна або неповна відповідь на запитання, незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури або відповіді немає.
Відповіді на практичні завдання та розв’язок задачі оцінюються так:

10 балів – повна правильна відповідь – наведено необхідні формули, арифметичні викладки, розрахунки, креслення та ескізи, алгоритми, одиниці виміру, схеми, режими і нормативи виконання операцій, обладнання; правильно розв’язано задачу;

5 балів – повна правильна відповідь, але з несуттєвими неточностями – припущено несуттєвої помилки у розв’язанні задачі, виконанні практичного завдання; немає чи неправильно позначені одиниці виміру, не доведений до кінця хід розв’язання, немає кінцевого результату, не в повному обсязі наведено нормативи виконання операцій і режими.

0 балів – розв’язання задачі неправильне або його немає; практичне завдання не виконано; немає кінцевого результату.Відповіді на тестові завдання оцінюються так:

 • за кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал;

 • за кожну неправильну відповідь студент отримує 0 балів.


Загальна оцінка визначається як сума балів, отриманих студентом за відповіді за кожне питання білета.

Остаточна оцінка визначається на основі суми балів:

відмінно – 90 – 100 балів;

добре – 75 – 89 балів;

задовільно – 60 – 74 бали;

незадовільно – 0 – 59 балів.
ДОДАТОК
ПРИКЛАД БІЛЕТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 1. Система розкрою: шкір для верху і низу взуття, листових і рулонних матеріалів; варіанти суміщення деталей.

 2. Тестові завдання з „Технології виробів зі шкіри”.

 3. Тестові завдання з „Конструювання виробів зі шкіри”.

 4. Комплексне тестове завдання „Нормативні, технічні та маркетингові аспекти виробництва взуття”.

 5. Задача.

Розрахувати економічність нової моделі дитячих чобітків за таких даних:

площа деталей комплекту нової моделі дорівнює 16,81дм; плановий відсоток використання шкіри – 75,8%. Для діючої моделі:

площа – 16,218дм, а відсоток використання шкіри – 72,1%.
Комплексне практичне завдання „Проектування технологічного процесу складання заготовки і взуття чоловічих черевиків з настрочними берцями клейового методу кріплення”


 1. Скласти структурну таблицю деталей верху та низу взуття.

 2. Навести схему складання заготовки.

 3. Скласти перелік технологічних операцій складання заготовки.

 4. Навести перелік устаткування для виконання технологічних операцій складання заготовок.

 5. Навести перелік технологічних операцій складання взуття І групи та устаткування для їх виконання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
Основна

 1. Універсальний довідник взуттєвика. – К.: Лібра, 2005.—720 c.

 2. Коновал В.П., Свістунова Л.Т., Олійникова В.В. Технологія взуттєвого виробництва: Підручник. – К.: Либідь, 2003.—366 с.

 3. Фукин В.А., Калита А.Н. Технология изделий из кожи: Учебник. Часть І.— М.: Легпромбытиздат, 1988.— 272 с.


Додаткова

 1. Зыбин Ю.П. Технология изделий из кожи. — М.: Легкая индустрия, 1975.— 460 с.

 2. Олійникова В.В., Біленко Н.Я., Свістунова Л.Т. Довідник-каталог взуттєвика. Частина 2. Складання заготовок верху взуття.— К.: КНУТД, 2000.—368 с.

 3. Раяцкас В.Л., Нестеров В.П. Технология изделий из кожи: Учебник. – М.: Легпромбытиздат, 1988 – 320 с.

 4. Технология производства обуви (типовая технология). Часть ІІІ. Обработка деталей верха обуви.— М.: ЦНИИТЭИлегпром,

1987.—17 с.

 1. Технология производства обуви (типовая технология). Часть ІV. Обработка деталей низа обуви.— М.: ЦНИИТЭИлегпром,1988.—148 с.

 2. Технология производства обуви. Часть VІ. Сборка и отделка обуви Раздел 1. Клеевые методы крепления. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1987.—112 с.

 3. Червонюк Л.П. Технологія виготовлення взуття з еластичних шкір: Навчальний посібник.— К.: ІСІО, 1997.—82 с.

 4. Шагапова И.М. Технология раскроя материалов на детали обуви: Учебник.— М.: Легпромбытиздат, 1988. – 236 с.

 5. Шагапова И.М. Технология сборки заготовок и обуви. — М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983.— 183 с.


Комплект навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів денної та заочної форм навчання до екзаменаційних випробувань зі спеціальності включає 8 частин:

Частина 1. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”, спеціалізація - „Технологія взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів зі шкіри”.

Частина 2. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття і шкіргалантерейних виробів”. Спеціалізація – „Конструювання взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів із шкіри”.

Частина 3. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „ Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання, технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”. Спеціалізація – „Експертиза матеріалів і виробів зі шкіри”.

Частина 4. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 –„Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”. Спеціалізація – „Комп’ютерний дизайн виробів зі шкіри”.

Частина 5. Методичні рекомендації для підготовки до вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” за напрямком 0918 „Легка промисловість” спеціальності 8.091820 „Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби”.

Частина 6. Методичні рекомендації для підготовки до вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліста” напряму 0918 „Легка промисловість” спеціальності 7.091820 „Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби”.

Частина 7. Методичні рекомендації для підготовки до виконання комплексного державного іспиту зі спеціальності з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття” та вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” напряму 0918 „Легка промисловість” спеціальності 8.091820 „Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби”.

Частина 8. Комплексні тестові завдання. Методичні рекомендації для підготовки до виконання комплексного державного іспиту зі спеціальності з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму 6.051602 – „ Технологія виробів легкої промисловості” спеціальності „Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів”.

написать администратору сайта