Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Соц. захист Тема 7. План Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України. 1Скачать 95.19 Kb.
НазваниеПлан Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України. 1
АнкорСоц. захист Тема 7.docx
Дата26.04.2017
Размер95.19 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаСоц. захист Тема 7.docx
ТипДокументы
#3610


Тема VII

Правове регулювання спеціальних пенсій

Виконав

студент групи ПБ-13-8

Озвинчук Олексій

2015

План

1. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України.

1.1.Державні пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам.

1.2.Пенсійне забезпечення державних службовців.

1.3.Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

1.4.Пенсійне забезпечення народних депутатів.

1.5.Пенсійне забезпечення суддів і службових осіб органів прокуратури.

1.6.Пенсійне забезпечення наукових(науково-педагогічних працівників.

1.7.Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною.

1.8.Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України

Спеціальні пенсії - пенсії, які призначаються громадянам у зв’язку з роботою на певних посадах, пов’язаних із виконанням соціально-значущих обов’язків, і виплачуються за рахунок різних джерел, право на які, а також порядок призначення і виплати яких визначаються спеціальним законодавством, що прийняте щодо певних осіб, які виконують державні чи інші суспільно значущі функції.


ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕНСІЙ
змішаний порядок їх фінансування. Це можуть бути надходження Пенсійного фонду, бюджетні та інші джерела;право на них виникає за наявності спеціального стажу роботи на відповідних посадах;вони, як правило, виплачуються у підвищеному розмірі порівняно із страховими пенсіями;умови призначення спеціальних пенсій, а також їх розміри й категорії осіб, що мають на них право, регулюються спеціальними законами;обов’язковою умовою призначення спеціальних пенсій є звільнення громадянина з посади, яка дає право на таку пенсію;спеціальні суб’єкти отримання спеціальних пенсій.
СУБ’ЄКТАМИ ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕНСІЙ Є:особи, звільнені з військової служби, та деякі інші особи;особи, які виконують обов’язки державної служби (державні службовці та прирівняні до них особи, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, судді і службові особи органів прокуратури)наукові (науково-педагогічні) працівники;особи, які мають особливі заслуги перед Україною;особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  1. Державні пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам


Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено 2 основні групи суб’єктів пенсійних прав:


військовослужбовці та особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справособи, які мають право на пенсію нарівні з військовослужбовцями


Залежно від соціального ризику можуть призначатися такі види пенсій:

 • довічні пенсії за вислугу років за наявності визначеної законом вислугу років;

 • пенсії по інвалідності;

 • пенсії у зв’язку зі втратою годувальника членам сім’ї померлого військовослужбовця.


1.2. Пенсійне забезпечення державних службовців


Умовами набуття прав на пенсію за віком державного службовця є:
досягнення пенсійного віку: чоловіки — 62 років, жінки — пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абз.1 част.1 статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років
обов’язкове звільнення з посади державного службовця і вихід його на пенсію. У випадку наявності стажу державної служби не менше 20 років пенсія призначається незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку1.3 Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування

Розмір пенсії за віком посадовим особам місцевого самоврядування встановлюється відповідно до Закону «Про державну службу».

Особи, визнані інвалідами І або II групи, за умови, що інвалідність настала в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають право на таку пенсію за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 10 років.

У зв’язку з втратою годувальника пенсія призначається членам сім’ї померлої посадової особи місцевого самоврядування, якщо смерть годувальника настала в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування за наявності у померлого стажу служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 10 років.
1.4. Пенсійне забезпечення народних депутатів

Пенсійне забезпечення народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

Пенсія за віком призначається народним депутатам у разі досягнення ними пенсійного віку: чоловіки — 62 років; жінки — пенсійного віку(60) встановленого ст. 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі

Після закінчення депутатських повноважень народному депутату може бути призначена пенсія достроково, але не раніше ніж за 1,5 роки до встановленого законом пенсійного віку.

Розмір пенсії за віком народному депутату становить 80% від місячної заробітної плати нині працюючого народного депутата.

Пенсія по інвалідності народному депутату призначається у разі встановлення йому інвалідності І або ІІ групи. При цьому загальний страховий стаж та причина інвалідності до уваги не беруться.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається у разі смерті народного депутата непрацездатним членам його сім’ї, які перебувають на його утриманні.

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця становить 70% заробітної плати працюючого народного депутата; на 2 і більше утриманців розмір пенсії становить 90% заробітку працюючого народного депутата.
1.5. Пенсійне забезпечення суддів і службових осіб органів прокуратури

«Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення встановленої вислуги років: з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року – 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців; поступово збільшуючи на 6 місяців щороку; з 1 жовтня 2020 року і пізніше – 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років»


ст.. 50-1 Закону України «Про прокуратуру»
80% від суми місячної (чинної) заробітної плати
Пенсія

Судді, які вийшли у відставку, після досягнення чоловіками 62 років, жінками – пенсійного віку, виплачується пенсія на умовах, передбачених ст. 37 ЗУ «Про державну службу» або за його(її) вибором щомісячне довічне грошове утримання.

1.6. Пенсійне забезпечення наукових(науково-педагогічних працівників


Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності:страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірідосягнення чоловіками віку 62 років за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками – пенсійного віку, за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи, яка визначається відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування».

1.7. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною

Пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської, господарської діяльності та досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо.

Для призначення пенсій за особливі заслуги створена Комісія із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті міністрів України.
Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною мають:

 • Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці;

 • особи, нагороджені орденом Леніна, орденом Слави 3 ступенів, орденом Трудової Слави 3 ступенів, 4 і більше медалями «За відвагу», 4 і більше орденами України та колишнього СРСР;

 • повні кавалери ордена « За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;

 • особи, відзначені почесним званням України, колишніх СРСР та УРСР – «народний»;


пенсія для даної категорії осіб встановлюється у розмірі 35-40% від прожиткового мінімуму


Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною також мають:

 • ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

 • видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони світу та Європи;

 • Космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

 • Народні депутати України, депутати колишніх СРСР та УРСР, члени Кабміну та уряду колишнього УРСР.


пенсія для даної категорії осіб встановлюється у розмірі 25-35% від прожиткового мінімуму


1.8Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються у вигляді державної пенсії, а також додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.


Для обчислення пенсійСередньомісячний заробіток визначається з розрахунку за будь-які 12 місяців підряд перебування у зоні відчуження в 1986-1990 рр., або за будь-який повний календарний місяць у цій зоніЯкщо особа працювала у зоні відчуження менше 12 місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення загальної суми за повні календарні місяці роботи на кількість цих місяцівЯкщо особа пропрацювала у зоні відчуження менше одного календарного місяця. Пенсія обчислюється за її бажанням із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за фактично відпрацьований час


написать администратору сайта