Главная страница
Навигация по странице:

 • Пояснювальна записка

 • 1. Тема проекту (роботи)

 • 2. Строк подання студентом проекту (роботи)

 • 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

 • 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

 • 6. Консультанти розділів роботи( проекту)

 • 7. Дата видачі завдання_________________________________________________

 • ДИПЛОМ_МАГИСТР. Пояснювальна записка до дипломної роботи (проекту) магістра (освітньокваліфікаційний рівень) на тему Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів  Скачать 106.41 Kb.
  НазваниеПояснювальна записка до дипломної роботи (проекту) магістра (освітньокваліфікаційний рівень) на тему Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів
  АнкорДИПЛОМ_МАГИСТР.docx
  Дата27.02.2018
  Размер106.41 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаДИПЛОМ_МАГИСТР.docx
  ТипПояснювальна записка
  #17159
  страница1 из 3
    1   2   3


  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  (повне найменування інституту)
  ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  (назва факультету)
  КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ

  (повна назва кафедри)


  Пояснювальна записка

  до дипломної роботи (проекту)

  магістра

  (освітньо-кваліфікаційний рівень)

  на тему Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів

  Виконала:

  студентка 5 курсу, групи мгІТ-14

  спеціальності 8.05010102

  Інформаційні технології проектування

  (шифр і назва спеціальності)

  Мироненко Тетяна Євгеніївна

  (прізвище та ініціали)

  Керівник Резанова В.Г.

  (прізвище та ініціали)

  Рецензент _____________

  (прізвище та ініціали)

  Київ - 2015 року

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
  Факультет Мехатроніки та комп'ютерних технологій

  Кафедра Інформаційних технологій проектування

  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

  Спеціальність 8.05010102Інформаційні технології проектування

  (шифр і назва)

  ЗАТВЕРДЖУЮ
  Завідувач кафедри __________________

  __________________________________

  “____” ____________________2015 року

  З А В Д А Н Н Я

  НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ ( ПРОЕКТ) СТУДЕНТУ

  Мироненко Тетяні Євгеніївні

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Тема проекту (роботи) Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів

  керівник проекту (роботи) Резанова Вікторія Георгіївна, к.т.н., доцент,

  (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

  затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”______2015 року №___

  2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________

  3. Вихідні дані до проекту (роботи)титульний аркуш, завдання на дипломний проект, анотація, технічне завдання, основний розділ, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, загальні висновки, список використаних джерел, додатки.

  4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)____________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  6. Консультанти розділів роботи( проекту)

  Розділ


  Прізвище, ініціали та посада

  консультанта


  Підпис, дата


  завдання

  видав

  завдання

  прийняв

  Основний розділ

  Резанова В.Г., к.т.н., доцент  Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

  Романюк Є.О.
  7. Дата видачі завдання_________________________________________________

  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  № з/п

  Назва етапів дипломної роботи (проекту)

  Строк виконання

  етапів роботи

  Примітка

  1

  Отримання завдання на дипломний проект
  виконано

  2

  Пошук інформації
  виконано

  3

  Розробка технічного завдання
  виконано

  4

  Розділ з охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
  виконано

  5

  Розробка алгоритму роботи програми
  виконано

  6

  Розробка графічного інтерфейсу
  виконано

  7

  Реалізація програмного продукту
  виконано

  8

  Тестування програми
  виконано

  9

  Оформлення пояснювальної записки
  виконано

  10

  Захист
  виконано

  Студент _________ Мироненко Т.Є.

  (підпис) (прізвище та ініціали)

  Керівник проекту (роботи) ___________ Резанова В.Г.

  (підпис) (прізвище та ініціали)

  Керівник відділу магістратури ___________ _____________

  (підпис) (прізвище та ініціали)
  АНОТАЦІЯ

  Тема даного дипломного проекту – «Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів».

  В дипломному проекті реалізовано створення автоматизованої системи, заснованої на сучасній базі даних.
  В результаті виконання дипломного проекту була створена програма, яка проводить реєстрацію прийому та відпуску ліків для відповідного співробітника аптеки. Дана програма істотно скорочує час знаходження інформації про медикаменти, а також дозволяє оперативно визначити інформацію про приналежність медикаменту до певного постачальника.
  Ця програма має простий інтерфейс та не потребує від користувача глибоких пізнань в галузі обчислювальної техніки та знань з фармації.

  Аналітична частина містить опис технологій, які застосовуються при виконанні завдання дипломного проекту.

  Проектна частина містить опис створення, структуру і програмну реалізацію.

  Розділ охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях включає: аналіз шкідливих та небезпечних факторів, розрахунок штучного освітлення, пожежну безпеку, види інструктажів, розрахунок кількості вогнегасників.

  У висновку наводяться підсумки виконаної роботи.

  В якості рекомендації, можна зазначити, що даний проект може бути розширений в адміністративній частині і в інформаційному об’ємі.

  Робота містить:

  Сторінок – 56

  Рисунків – 26

  Таблиць – 6


  ANNOTATION
    1   2   3
  написать администратору сайта