Главная страница
Навигация по странице:

 • ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ Технологія швейного виробництва

 • Проектування швейних підприємств

 • Управління якістю швейних виробів

 • Експертиза якості швейних виробів

 • Технологічні процеси швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки

 • Конструювання швейних виробів з елементами САПР

 • Проектування асортименту одягу

 • Проектування пластичних форм одягу

 • Основи прикладної антропології

 • Основи технічної творчості та патентознавства

 • Програма вступні випробування спеціаліст. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7  Скачать 235.5 Kb.
  НазваниеПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7
  АнкорПрограма вступні випробування спеціаліст.doc
  Дата28.02.2018
  Размер235.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаПрограма вступні випробування спеціаліст.doc
  ТипПрограма
  #17219
  страница1 из 3
    1   2   3  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ  Затверджую

  Ректор КНУТД

  І.М.Грищенко

  “______ ” ____________ 2013 р.


  ПРОГРАМА ФАХОВИХ

  ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

  зі спеціальності 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

  шифр назва напряму (спеціальності)


  РЕКОМЕНДОВАНО

  вченою радою факультету ТЛП  від “____” _______ 201 р.

  Протокол № ____
  РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

  на засіданні кафедри ТКШВ  від “ 29 жовтня 201 3 р.

  Протокол № _4__  Київ – 2014
  ВСТУП  Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову підготовку студентів напрямку бакалавр 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості.

  Курс складається з знання наступних дисциплін:

  • “Технологія швейного виробництва”

  • “Проектування швейних підприємств”

  • “Управління якістю швейних виробів”

  • “Експертиза якості швейних виробів”

  • “Технологічні процеси швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки”

  • “Конструювання швейних виробів з елементами САПР”

  • “Проектування асортименту одягу”

  • “Проектування пластичних форм одягу”

  • “Конструювання виробів”

  • “Основи прикладної антропології а біомеханіки”

  • “Основи технічної творчості та патентознавства”

  Предметом і змістом іспиту є виявлення прогресивних високоефективних технологій виготовлення швейних виробів на всіх етапах виробництва.

  Метою іспиту є виявлення у майбутніх спеціалістів знань концепції сучасного проектування одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з метою отримання повної характеристики процесів розробки та впровадження об’єкту проектування відповідно до сучасного розвитку науки і техніки, а також виконати конструкторську та технологічну розробку об’єкту проектування і вміння визначати критерії якості та об’єкти контролю.

  ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
  Технологія швейного виробництва

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами у 5 - 8 семестрах. Курс складається з трьох розділів:

  Розділ І – Процеси підготовчо-розкрійного виробництва швейних виробів

  Розділ ІІ – Основи технології виготовлення швейних виробів

  Розділ ІІІ – Раціональна організація праці на підприємствах швейного виробництва

  Предметом і змістом дисципліни є викладення новітньої високоефективної технології виготовлення швейних виробів на всіх етапах виробництва.

  Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних технологічних процесів виготовлення швейних виробів відповідно до сучасного розвитку науки і техніки.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва;

  • ознайомлення з нитковими з’єднаннями деталей одягу та обладнанням для їх виконання;

  • ознайомлення з процесами волого-теплової обробки швейних виробів та обладнанням для її виконання;

  • ознайомлення з клейовими та зварними з’єднаннями деталей одягу та обладнанням для їх виконання;

  • вивчення технологічних процесів виготовлення швейних виробів різного асортименту;

  • ознайомлення з основними принципами раціональної організації праці на підприємствах швейного виробництва

  • ознайомлення з основними напрямками хімізації швейної промисловості та можливостями розробки новітніх технологій на основі хімічних матеріалів та методів з'єднання.

  Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців та міждисциплінарні зв’язки: дисципліна викладається після вивчення студентами наступних професійно-орієнтованих дисциплін: «Основи проектування та виробництва одягу», «Основи конструювання виробів», «Матеріалознавство швейних виробів», «Управління якістю швейних виробів». Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни забезпечують засвоєння ними циклу наступних дисциплін: «Проектування швейних підприємств», «Експертиза якості швейних виробів», «Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки», «Сучасна техніка та технологія виробництва», «Новітні технології виготовлення одягу».
  Проектування швейних підприємств

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами у 7 - 8 семестрах. Курс складається з двох розділів:

  Розділ І – Проектування потоків швейних цехів

  Розділ ІІ – Проектування підготовчо-розкрійного виробництва

  Предметом і змістом дисципліни є викладання прогресивних методів проектування швейних підприємств на всіх етапах виготовлення швейних виробів.

  Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів проектування основного виробництва швейного підприємства на всіх етапах виготовлення швейних виробів з метою отримання практичних навичок та умінь в проектуванні швейних підприємств різної потужності відповідно до сучасного розвитку науки і техніки.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • ознайомлення з вимогами до проектування промислового поточного виробництва;

  • вивчення вихідних даних для розрахунку технологічних потоків швейних цехів;

  • ознайомлення з класифікацією швейних потоків діючих в сучасних умовах швейного виробництва;

  • вивчення способів запуску в швейних потоках;

  • ознайомлення з розрахунками та проектуванням потоків в швейних цехах;

  • ознайомлення з видами робіт та структурою технологічного процесу підготовчо-розкрійного виробництва;

  • вивчення основних принципів раціональної організації процесів підготовчого, розкрійного та експериментального цехів;

  • ознайомлення з розрахунками кількості робітників, обладнання та площі підготовчого, розкрійного та експериментального цехів;

  • ознайомлення з методами планування розкрійного, підготовчого та експериментального цехів підприємств різної потужності.


  Управління якістю швейних виробів

  Дисципліна є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається у п’ятому семестрі.

  Предметом дисципліни є вивчення системи технічного регулювання якості, яка ґрунтується на таких засадничих складових, як нормативне забезпечення, метрологічне забезпечення та технічний контроль.

  Метою дисципліни є формування у студентів знань і практичних навичок, що мають забезпечити їх кваліфіковану участь у вирішенні виробничих питань, які пов’язані з технологією забезпечення якості.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення видів та форм технічного контролю; нормативного та правового забезпечення якості на міжнародному, регіональному та національному рівні;

  • ознайомлення з сучасними системами управління якістю та набуття навичок застосовувати методи управління якістю;

  • вміння користуватись засобами технічного регулювання якості.


  Експертиза якості швейних виробів

  Дисципліна є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається у восьмому семестрі.

  Предметом дисципліни є вивчення методів та способів оцінки рівня якості і відповідності швейних виробів.

  Метою дисципліни є формування у студентів знань, що забезпечують їх кваліфіковану участь у вирішенні питань, які пов’язані з технологією забезпечення якості, оцінкою технічного рівня, сертифікацією продукції і систем управління якістю на виробництві та прогнозуванні конкурентоспроможності швейних виробів.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення методів оцінки рівня якості швейних виробів та засобів моніторингу якості продукції;

  • ознайомлення з метрологічним забезпеченням якості;

  • вивчення видів сертифікації та знаків відповідності, якими маркуються вітчизняні вироби та продукція економічно розвинених країн;

  • ознайомлення з процедурами оцінки відповідності згідно з модульним принципом;

  • вивчення методів оцінки рівня якості швейних виробів

  Технологічні процеси швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами у 7 семестрі.

  Метою дисципліни є забезпечення майбутнього технолога теоретичною та практичною основами для опанування інформаційною технологією, що існує на підприємстві і удосконалення традиційної інформаційної технології шляхом її комп’ютерізації.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення технологічних можливостей комп’ютерних програмно-технічних комплексів, що найбільш поширені у підготовчому, розкрійному та швейному виробництві підприємств галузі;

  • набуття практичних навичок на комп’ютерних програмно-технічних комплексах;


  Конструювання швейних виробів з елементами САПР

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами у 7 семестрі.

  Предметом і змістом дисципліни є викладення прогресивних високоефективних особливостей виконання основних видів проектно-конструкторських робіт із застосуванням комп’ютерної техніки.

  Метою дисципліни є оволодіння основними принципами та навичками вирішення задач проектування одягу в автоматизованому режимі.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення принципів проектування одягу в автоматизованому режимі;

  • набуття навичок розробки системи моделей одягу із застосуванням ПЕОМ на етапі художнього проектування;

  • оволодіння методами та засобами розробки комплектів лекал швейних виробів в електронному варіанті на етапі інженерного проектування.  Проектування асортименту одягу

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку

  Предметом і змістом дисципліни є підготовка спеціалістів до проектно-конструкторської діяльності в умовах великих та малих підприємств різної форми власності на посаді інженера-технолога-конструктора.

  Метою дисципліни є вивчення принципів, методів та засобів системного проектування одягу промислового виробництва.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • вивчення принципів проектування систем моделей одягу різної складності;

  • вивчення структури процесу проектування асортименту одягу, де асортимент розглядається як одна із промислових систем виробів;

  • вивчення методичних засобів проектування систем моделей одягу;


  Проектування пластичних форм одягу

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, в якому визначаються нові досягнення в теорії та практиці з тих питань, що розглядаються в межах дисципліни, узагальнюється матеріал з найважливіших тем курсу, вони знайомлять студентів з результатами науково-дослідних робіт.

  Курс складається з п’яти розділів.

  Предметом і змістом дисципліни є методи, прийоми і засоби проектування об'ємно-просторової форми одягу. До таких методів перш за все відноситься метод наколки і його окремий випадок – муляжний метод.

  Метою дисципліни є вивчення принципів, методів та засобів художнього проектування об’ємно-просторової форми одягу з урахуванням властивостей різних швейних матеріалів.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • розгляд теоретичних положень щодо основних чинників, які визначають пластичну форму костюму;

  • знайомство з особливостями створення сучасних форм одягу різними способами, в т.ч. з використанням принципів та традицій українського народного костюму;

  • засвоєння студентами практичних прийомів творчого пошуку пластичної форми одягу;

  • одержання студентами навичок збагачення поверхні одягу в залежності від пластичних властивостей матеріалів.


  Конструювання виробів

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку. Курс складається з шести розділів:

  Розділ І - вихідні дані до проектування одягу;

  Розділ ІІ - принципи та методи побудови креслень деталей конструкцій одягу;

  Розділ ІІІ - оцінка якості конструкцій одягу;

  Розділ ІV - конструювання комірів та дрібних деталей одягу;

  Розділ V - конструктивне моделювання одягу;

  Розділ VІ - основи конструкторської та технологічної підготовки виробництва.

  Предметом і змістом дисципліни є підготовка спеціалістів до проектно-конструкторської діяльності в умовах промислового виробництва одягу

  Метою дисципліни є вивчення існуючих принципів та методів конструювання одягу промислового виробництва у системі “людина-одяг-середовище”.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • формування вихідних данних до побудови первинних креслень типових конструкцій;

  • освоєння методів побудови креслень деталей конструкцій різних типів плечового і поясного одягу та їх елементів;

  • освоєння прийомів перевірки якості побудовикреслень деталей конструкцій та вимог до виготовлення макетів виробів;

  • вивчення прийомів конструктивного моделювання деталей конструкцій;

  • вивчення методів побудови первинних креслень конструкцій різних типів покроїв рукавів (сорочкового, з поглибленою проймою, реглану, з суцільно кроєними рукавами);

  • освоєння методів побудови основних, похідних та допоміжних лекал одягу;

  • вивчення процесу конструкторської підготовки виробництва;

  • освоєння методів розробки та оформлення проектно-конструкторської документації;

  • вивчення методів градації лекал одягу;

  • освоєння методики оцінки та відпрацювання конструкцій одягу на технологічність;

  • вівчення методів розрахунку прогнозованих та фактичних показників технологічності на всіх етапах розробки моделей одягу.


  Основи прикладної антропології

  Курс дисципліни є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами у 3 - 4 семестрах.

  Предметом і змістом дисципліни є викладання прогресивних знань щодо будови тіла людини, її пропорцій, отримання навичок виміру фігури та вміння застосувати антропометричну інформацію при побудові конструкції одягу.

  Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань основ класичної анатомії, будови тіла та розмірів тіла людини, принципів побудови розмірної типології, ознайомлення з принципами розрахунку теплового балансу одягу різного призначення.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • ознайомлення з анатомічною (скелет та м’язи) та морфологічною будовою тіла людини (зовнішні форми тіла людини, пропорції, постави);

  • вивчення тотальних та парціальних параметрів тіла людини, її фізичного розвитку, процесу акселерації;

  • ознайомлення з теоретичними основами розробки розмірної типології населення для цілей проектування одягу;

  • вивчення основних методів дослідження поверхні фігури людини;

  • ознайомлення з характеристиками процесу розробки системи конструкторських манекенів для цілей проектування одягу.


  Основи технічної творчості та патентознавства

  Програма дисципліни складена в відповідності з кваліфікаційною характеристикою бакалавра легкої промисловості і включає два розділи:

  Розділ І - основи технічної творчості;

  Розділ ІІ - основи патентознавства.

  У першому розділі вивчаються теоретичні положення та практичні навики творчої діяльності при пошуку нових технічних рішень в сфері виробництва одягу.

  В результаті студент повинен знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи пошуку нових технічних рішень, елементи теорії вирішення винахідницьких задач. Вміти застосовувати на практиці сучасні методи технічної творчості та використовуючи їх запропонувати нове технічне рішення на рівні вимог та змісту програми дисципліни.

  В другому розділі розглядається питання захисту інтелектуальної власності в світі і в Україні. В результаті студент повинен знати правила оформлення патентної документації для захисту інтелектуальної власності.

  Таким чином, програмою дисципліни передбачено розвиток у студентів творчих здібностей при вирішенні технічних задач та придбання навичок з патентно-ліцензійної роботи.

  Предметом і змістом дисципліни є процеси і методи активізації пошуку нових технічних рішень з урахуванням специфіки майбутньої виробничої діяльності студента і засвоєння правил захисту інтелектуальної власності.

  Метою дисципліни є навчання майбутнього технолога і конструктора швейного виробництва основам технічної творчості і патентознавства для створення і захисту об’єктів інтелектуальної власності.

  Завдання навчальної дисципліни :

  • ознайомлення з закономірностями розвитку технічних систем та творчого мислення;

  • ознайомлення з сучасними методами пошуку нових технічних та технологічних рішень;

  • ознайомлення з сучасними прийоми та методами технічної творчості, та розроблення за їх допомогою нових технічних рішень технологічних задач галузі швейного виробництва;

  • вивчення основних вимог до оформлення заявки на раціоналізаторську пропозицію, заявки на винахід, промисловий зразок і знаки для творів та послуг;

  • ознайомлення з Міжнародною патентною класифікацією (МПК);

  • вивчення основ патентного законодавства України, права власника об'єктів промислової власності;

  • вивчення порядка патентування українських винаходів в інших країнах.


    1   2   3
  написать администратору сайта