Главная страница
Навигация по странице:

 • Затверджую

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

 • ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 • Програма вступні випробування спеціаліст. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7  Скачать 235.5 Kb.
  НазваниеПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7
  АнкорПрограма вступні випробування спеціаліст.doc
  Дата28.02.2018
  Размер235.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаПрограма вступні випробування спеціаліст.doc
  ТипПрограма
  #17219
  страница3 из 3
  1   2   3

  СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
  Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та технологічних дисциплін.

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  КАФЕДРА Технології та конструювання швейних виробів

  Затверджую

  Ректор КНУД

  І.М.Грищенко

  ______ ” ____________ 2013 р.


  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

  зі спеціальності 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

  шифр назва напряму (спеціальності)


  Теоретична частина: Сформулювати концепцію сучасного проектування одягу і надати повну характеристику процесів розробки та впровадження об’єкту проектування. (відповідно до завдання)

  Практична частина: Виконати конструкторську та технологічну розробку об’єкту проектування. Визначити критерії якості та об’єкти контролю. (відповідно до завдання)
  Затверджено на засіданні кафедри технології та конструювання швейних виробів протокол № 4 від " 29 " жовтня 2013 року


  Зав. кафедри ТКШВ проф. С.М. Березненко

  (Підпис)


  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
  Сума набраних рейтингових балів переводиться в оцінки системи оцінювання ЕСТS . Система передбачає семибальну шкалу (А, В, С, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статичне) визначення цих оцінок


  Оцінка

  Бали

  За шкалою ЕСТS

  Пояснення

  5-відмінно  90-100

  A

  Відмінно

  (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

  4-добре

  82-89

  B

  Дуже добре

  (вище середнього рівня з кількома помилками)
  75-81

  C

  Добре

  (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

  3-задовільно

  67-74

  D

  Задовільно

  (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
  60-66

  E

  Достатньо

  (виконання відповідає мінімальним критеріям)

  2-незадовільно

  35-59

  FX

  Незадовільно

  (з можливістю повторного складання)
  1-34

  F

  Незадовільно

  (з обов’язковим повторним курсом)  ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


  1. Агошков Л.О. Методи побудови розгорток при проектуванні одягу. К.: УМК ВО, 1991. – 84 с.

  2. Амирова Э.К.,Сакулина О.В. Конструирование одежды. М.: Академія, 2005.-495 с.

  3. Андреева М.В. Еще раз к вопросу выбора САПР для швейного предприятия.// Швейная промышленность 2003.- № 6, с. 18-20.

  4. Андреева М.В., Романюк А.Ю.. Андреева К.Г. САПР «АССОЛЬ»: новая технология ввода лекал в компьютер – «Фотодигитайзер»».// Швейная промышленность.- 2001.- № 1-6.

  5. А.Л.Славінська. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 116с.

  6. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 314 с.

  7. Базюк И.И. Резание и режущий инструмент в швейном производстве. – М.:Л.И., 1980. – 192 с.

  8. Борецька Є.Я. Легкий жіночий і дитячий одяг. К.: Вища шк., 1995. –384 с.

  9. Булатова Е.Б., Размахнина В.В., Ещенко В. Компьютерные технологии проектирования одежды на базе системы «Грация»// Швейная промышленность.- 2000.- № 1, с. 38-40.

  10. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 256 с.

  11. Білевич А.Ю. Конспект лекцій з дисципліни „проектування пластичної форми одягу” для студентів спеціального 7. 09.1801” КИЇВ КНУТД 2007

  12. Баранова Е., Кынчев М. От виртуального образца до готового изделия…// Швейная промышленность 2003.- № 6, с. 33-35.

  13. Березненко М.П., Головко Д.Б., Савчук Н.Г. Метрологія: історія та сьогодення. – К.: КНУТД, 2002

  14. Березненко С.М., Савчук Н.Г., Арабулі А.Т. Нормативні вимоги до швейних виробів / Методичний посібник до виконання робіт щодо технічного регулювання якості швейних виробів. – К.: КНУТД, 2006

  15. Березненко Н.П., Комиссаров О.Ю. Системы автоматизированного проектирования в легкой промышленности. К., 1992

  16. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення спідниць. –К.: КНУТД. 2002. – 32 с.

  17. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення штанів. –К.: КНУТД. 2002. – 28 с.

  18. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О.Методи виготовлення кишень. –К.: КНУТД. 2003. – 60с.

  19. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи обробки чоловічих сорочок. –К.: КНУТД. 2004. – 32 с.

  20. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення суконь з корсетами. –К.: КНУТД. 2005. – 43 с.

  21. Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення суконь. –К.: КНУТД. 2006. – 86с.

  22. Вакула В.Л., Притыкин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. - М.: Химия, 1984.-224 с.

  23. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Методи и средства исследований технологических процессов швейного производства. Учебное пособие. -Иваново: ИвТИ, 1983. - 95 с.

  24. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация технологических процессов швейного производства. - М.: Легпромбьітиздат, 1985. - 128 с.

  25. Веселов В.В., Кузьмичев В.Е. Химизация технологических процессов швейного производства. - Иваново: ИвТИ, 1990. -71с.

  26. Г.Г., Літвіненко Г.Є. Організація робочих місць у швейних потоках. Білоусова Навчальний посібник, К.: КНУТД. 2003.- 40 с.

  27. Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат, 1987. – 272с.

  28. ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1986.

  29. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1972.

  30. Гумилевская С.А. и др. Организация раскройного производства на швейных фабриках. – М.: Л.И., 1970. – 229 с.

  31. ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. – М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1988. – 42 с.

  32. ДСТУ 2027 – 92 “Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення”. Держстандарт України, Київ.

  33. ДСТУ 2162-93. Технологія швейного виробництва. Термін та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 13 с.

  34. ДСТУ 2023-91. Деталі швейних виробів. Термін та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 9 с.

  35. Доможиров Ю.А. и др. Способы внутрипроцессного транспортирования пачек деталей и полуфабрикатов швейных изделий. _ В обзоре: Швейная промышленность, 1979, вып.2

  36. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: [Учебник для вузов] – М.: Легкая индустрия, 1980. –216с.

  37. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. – М.: Издательский центр «академия», 2004. – 432 с.

  38. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 1. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 165 с.

  39. Ермакова К.И. Основные, производные и подсобные лекала для женского пальто. М. 1968. С-115.

  40. Жаров А. Железо ІВМ 99 или все о современном компьютере. М.: Микроарт, 1999. – 352 с.

  41. Зак И.С. и др. Справочник по швейному оборудованию. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.

  42. Кузьмичев В.Е., Веселов В.В. Управление процессами клеевых соединений деталей одежды. Текст лекций. -Иваново: ИХТИ, 1989.- 64 с.

  43. Кардашов В.А., Петрова А.П. Полимерньые клей. - М.: Химия, 1985. - 256 с.

  44. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

  45. Комиссаров О.Ю., Скирута М.А. и др. Прогрессивное оборудование и компьютерные системы в производстве одежды. К., 1992

  46. Комиссаров О.Ю., Скирута М.А. Одежда и компьютер. – М.: Легпромбытиздат, 1991

  47. Кобурн Дж. Эффективная работа с Corel 7. СПб.: Питер, 1997.

  48. Кынчев М., Нутрихина Н. Швейная САПР лицом к конструктору.// Швейная промышленность 2003.- № 4, с. 31-34.

  49. Коробцева Н.А. САПР одежды: исторический экскурс и обзор существующих систем. //Текстильная промышленность, 2003.- № 6,С. 63 - 65.

  50. Козлова Т.В., Ритвинська Л.Б.,Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – М. ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1990-320.

  51. Кокеткин П.П. и др. Пути улучшения качества изготовления одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 234с.

  52. Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 640с.

  53. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с.

  54. Лазарев В.А. Система проектирования одежды “ЛЕКО”.// Швейная промышленность 2005.- № 1, с. 33-36.

  55. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. Под ред. Меликова Е.Х. – М.: Легкая индустрия, 1988. – 272 с.

  56. Мигальцо И.И. и др. Термические процессы в швейной промышленности. – К.: Техника.- Б.: Мюсаки, 1977. – 211 с.

  57. Мотейл В. Машины и оборудование в швейном производстве. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 240с.

  58. Мартынова А.И. Автоматизированное проектирование одежды //Швейная промышленность, 2005.- № 1, С. 37-38.

  59. Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127 с.

  60. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091801-Швейні вироби/Упор.О.І.Поліщук та ін. К.:КНУТД,2004.- 60 с.

  61. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни “Конструювання виробів” для студентів спеціальності 6.091801 – Швейні вироби всіх форм навчання. Частина 1. /Упор. О.І.Поліщук та ін. – К: КНУТД, 2007. – 98 с.

  62. Меликов Е.Х., Мурыгин В.Е. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: Учебн. пособие.- М.: Легпромбытиздат, 1988.- 272 с.

  63. Мельник П.В., Свищов М.В., Скрипка В.К. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та оргашзації технологічного процесу виготовлення швейних виробів.- К.: Перун, 1997.- 240 с.

  64. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Разработка конструкций изделий по моделям. М.: Легкая индустрия, 1975. – 248 с.

  65. Методические указания по оформлению лекал-эталонов и технической документации. КТИЛП, 1989.

  66. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Разработка конструкций изделий по моделям. М.: Легкая индустрия, 1975. – 248 с.

  67. Наумович С.В., Эглит Л.А. Проектирование одежды с использованием САПР «Комтенс». //Швейная промышленность, 2002.- № 4, С. 17-18.

  68. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды.-М.: Лег. индустр. 1978. – 560 с.

  69. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды.- М.: Лег. индустр. 1975.

  70. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья.- М.: Лег. индустр. 1975.

  71. Основи прикладної антропології та біомеханіки. Конспект лекцій для студ спец. 7.091801 «Швейні вироби» напрямку 0918 «легка промисловість» денної та заочної форм навчання. І частина /Упор.: Т.А.Пурчіношвілі, О.В. Гладкіх, О.П.Сидоренко – К.: КНУТД, 2006. – 48 с. Укр.. мовою.

  72. Основи прикладної антропології та біомеханіки. Конспект лекцій для студ спец. 7.091801 «Швейні вироби» напрямку 0918 «легка промисловість» денної та заочної форм навчання. ІІ частина /Упор.: Т.А.Пурчіношвілі, О.В. Гладкіх, О.П.Сидоренко – К.: КНУТД, 2006. – 36 с. Укр.. мовою.

  73. ОСТ 17-67-71 «Изделия швейные. Измерения типовых фигур мальчиков.» -М.: Изд-во стандартов, 1971.

  74. ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1981.

  75. ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1987.

  76. Отделка хлопчатобумажных тканей. Справочник. ч. І. под ред.Мельникова Б.Н., ч. 2 под ред. Егорова Н.В. - М.: Легпромбытиздат, 1991.-346 с.

  77. Остапенко Н.В., Колосніченко М.В. Нормативне забезпечення з оцінювання відповідності – К.: КНУТД, 2007 (НД6В)

  78. Першина Л.П. и.др. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 415с.

  79. Промышленная технология одежды: Справочник / П.П.Кокеткин и др.. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с.

  80. Петров А.В., Черненький В.М. Проблемы и принципы создания САПР. М., 1990.

  81. Поліщук О.І. Дизайн одягу промислового виробництва. К.:КНУТД,2001.- 59 с.

  82. Размерная типология населения стран-членов СЭВ/ Ю.С.Куршакова, П.И.Зенкнвич, Т.Н.Дунаевская и др. –М.:Легкая индустрия,1974. – 440с.

  83. Рахманов Н. А.. Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая индустрия, 1985.-128 с.

  84. Родионова О.Л. Современные подходы и методы компьютерного проектирования одежды в САПР «Автокрой».// Швейная промышленность 1999.- № 6, с. 29-30.

  85. Рогова А.П., Табакова А.И. Изготовление одежды повышенной формоустойчивости. М.: Легкая индустрия, 1979. – 184 с.

  86. Рябуха В.Н., Морозов И.Ю., Костюкевич А.И., Головацкий В.В., Кашура А.Л. «JULIVI» - система, созданная профессионалами фирмы «САПРЛЕГПРОМ».// Легка промисловість. – 2002.- №2, с. 20-21.

  87. Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва. – К. : Арістей, 2006

  88. Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Збірник нормативних документів на контроль якості швейних виробів– К.: КНУТД, 2001 (НД3)

  89. Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий. – М.: Легкая промышленность, 1982. – 439 с.

  90. Справочник по швейному оборудованию / Зак И.С. и др. – М.: Легкая индустрия, 1981.- 272 с.

  91. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды. Под ред. Галынкера И.И. – М.:Л.И., 1980. – 272 с.

  92. Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 272 с.

  93. Сердюкова Т.С. Конструирование легкого платья и белья.М.: Легкая индустрия, 1968. – 496 с.

  94. Сушан А.Т., Поліщук О.І., Трунова О.Л. Конструктивне моделювання деталей одягу. КНУТД. 2003. – 68с.

  95. Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977.-248с.

  96. Справочник по конструированию одежды. Под ред. Кокеткина П.М. Легкая и пищевая промышленность. 1982. С-376.

  97. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. –М.: Высш.шк., 2002. – 336 с.

  98. Тимашева З.Н. Технология швейного производства.- М.: МТИЛП, 1985, - 383с.

  99. Тайц А.М., Тайц А.А. Проектирование программного обеспечения САПР. М., 1990.

  100. Тайц А.М., Тайц А.А. Corel Xara 2,0 графика для Internet, офиса и полиграфии. С-Пб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с.

  101. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женского пальто. М. 1983.

  102. Третьякова Л.И. и др. Поузловая обработка легкой женской и детской одежды.- К.: Техника, 1981. -345 с.

  103. Третьякова Л.И., Матус К.С. Технологія одягу масового виробництва.- К.: Вища шк., 1971. – 356 с.

  104. Федоров Б.С, Гуляев Н.Б. Проектирование программного обеспечения САПР. М., 1990.

  105. Флерова Л.Н. и др. Технология и оборудование швейно-трикотажного производства. – М.: Высшая школа, 1986. – 256 с.

  106. Цимбал Т. В. Антропометрична стандартизація проектування одягу: Монографія. — К.: КНУТД, 2004. — 148 с.

  107. Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256 с.

  108. Шершнева Л.П., Рогова А.Н. Проектирование и производство женского платья. – М. Легкая и пищевая промышленность, 1983. С-286.

  109. Шишова В.А. и др. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1985, -376 с.

  110. Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М., 1986. – 444 с.

  111. Яцук А.А., Морочко В.А. Серийные приспособления малой механизации. – Ж. Швейная промышленность, 1984, №3, С. 23-25.  1   2   3
  написать администратору сайта