Главная страница
Навигация по странице:

 • Пояснювальна записка

 • Тема проекту (роботи)

 • Строк подання студентом проекту (роботи)

 • Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

 • Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень

 • Консультанти розділів роботи( проекту)

 • Дата видачі завдання ________________________________________

 • Диплом_28 (Восстановлен). Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів  Скачать 231.63 Kb.
  НазваниеПрограмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів
  АнкорДиплом_28 (Восстановлен).docx
  Дата27.02.2018
  Размер231.63 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаДиплом_28 (Восстановлен).docx
  ТипДокументы
  #17158
  страница1 из 12
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  (повне найменування інституту)
  ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  (назва факультету)
  КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ

  (повна назва кафедри)

  Пояснювальна записка

  до дипломної роботи (проекту)

  магістра

  (освітньо-кваліфікаційний рівень)

  на тему:

  Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів


  Виконала:

  студентка 5 курсу, групи мгІТ-14

  спеціальності 8.05010102

  Інформаційні технології проектування

  (шифр і назва спеціальності)

  Мироненко Тетяна Євгеніївна

  (прізвище та ініціали)

  Керівник Резанова В.Г.

  (прізвище та ініціали)

  Рецензент ____________

  (прізвище та ініціали)

  Київ - 2015 року

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
  Факультет Мехатроніки та комп'ютерних технологій

  Кафедра Інформаційних технологій проектування

  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

  Спеціальність 8.05010102 Інформаційні технології проектування

  (шифр і назва)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Завідувач кафедри ІТП Щербань В.Ю.

  “____” ______________ 2015 року

  З А В Д А Н Н Я

  НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) СТУДЕНТУ

  Мироненко Тетяні Євгеніївні

  (прізвище, ім’я, по-батькові)

  1. Тема проекту (роботи) Програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів

  керівник проекту (роботи) Резанова Вікторія Георгіївна, к.т.н., доцент,

  (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

  затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”______ 2015 року №___

  1. Строк подання студентом проекту (роботи) _________________________

  ______________________________________________________________________

  1. Вихідні дані до проекту (роботи) Розробка кафедри інформаційних технологій проектування

  2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Основна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Розробити програмне забезпечення для оптимізації складу чотирикомпонентних нанонаповнених сумішей полімерів.

  3. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень Два плакати у яких наведені методи розв’язання задачі і основні форми програми.  1. Консультанти розділів роботи( проекту)

   Розділ


   Прізвище, ініціали та посада

   консультанта


   Підпис, дата

   завдання видав

   завдання прийняв

   1

   Резанова В.Г., к.т.н., доцент   2

   Романюк Є.О., доцент  2. Дата видачі завдання ________________________________________


  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  № з/п

  Назва етапів дипломної роботи (проекту)

  Строк виконання

  етапів роботи

  Примітка

  1.

  Затвердження теми дипломного проекту
  виконано

  2.

  Пошук інформації
  виконано

  3.

  Розробка технічного завдання
  виконано

  4.

  Розділ з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях
  виконано

  5.

  Розробка алгоритму роботи програми
  виконано

  6.

  Розробка графічного інтерфейсу
  виконано

  7.

  Реалізація програмного забезпечення
  виконано

  8.

  Тестування програмного забезпечення
  виконано

  9.

  Оформлення пояснювальної записки
  виконано

  Студент _________ Мироненко Т.Є.

  (підпис) (прізвище та ініціали)

  Керівник проекту (роботи) ___________ Резанова В.Г.

  (підпис) (прізвище та ініціали)

  Керівник відділу магістратури ___________ ____________

  (підпис) (прізвище та ініціали)
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  написать администратору сайта