Главная страница
Навигация по странице:

 • Індивідуальне завдання

 • Зміст звіту

 • Алгоритм програми: Словесний алгоритм

 • Схема Насси-шнейдермана алгоритму

 • Блок-схема алгоритму

 • Приклад виконання програми: Введіть число N (від 1 до 9 999) -> 50006 28 496Натисніть будь-яку клавішу.Питання до захисту завдання

 • Розробка програм на мові С з використанням операторів галуження і циклів  Скачать 89.5 Kb.
  НазваниеРозробка програм на мові С з використанням операторів галуження і циклів
  Анкор1.doc
  Дата12.02.2018
  Размер89.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файла1.doc
  ТипДокументы
  #16549


  лабораторна робота № 1

  Тема: «Розробка програм на мові С++ з використанням операторів галуження і циклів»

  Загальне завдання:

  1. розробити алгоритм вирішення індивідуального завдання. Алгоритм представити за допомогою блок-схем або схем Насси-Шнейдермана;

  2. написати програму на мові програмування С++ для виконання індивідуального завдання. При вирішенні завдання масиви не використовуються. У програмі передбачити перевірки на значення, що вводяться;

  3. набрати програму з коментарями на комп'ютері, відладити, виконати.


  Індивідуальне завдання:

  1. Знайти всі прості числа від 1 до N. Значення N користувач задає з клавіатури (N > 1). Простим числом є ціле позитивне число, яке ділиться тільки на 1 і само на себе.

  2. Користувач з клавіатури задає ціле позитивне шестизначне число N (99 999 < N < 1 000 000). Необхідно визначити є це число «щасливим», тобто сума перших трьох цифр числа повинна бути рівній сумі останніх трьох цифр. Наприклад, N=952 637 є «щасливим» числом. Сума перших трьох цифр 9+5+2=16 дорівнює сумі останніх трьох цифр 6+3+7=16.

  3. Користувач з клавіатури задає ціле позитивне шестизначне число N. Необхідно підрахувати кількість цифр даного числа.

  4. Користувач з клавіатури задає ціле позитивне число N (1 < N < 10). Користувач повинен з клавіатури ввести N чотиризначних чисел. Вивести на екран ті числа, у яких цифри різні.

  5. Знайти всі тризначні числа N (99  < N < 1 000), сума цифр яких кратна 7 і само число також ділиться на 7.

  6. Знайти всі тризначні числа від 1 до N (99  < N < 1 000), квадрат яких закінчується трьома цифрами, які і складають це число.

  7. Серед двозначних чисел знайти ті, сума квадратів цифр яких ділиться на 13.

  8. Скласти програму зведення натурального числа в квадрат, використовуючи наступну закономірність .

  9. Визначити кількість тризначних натуральних чисел, сума цифр яких рівна заданому числу N.

  10. Дано натурально число N. Отримати всіх його натуральних дільників.

  11. Составить программу для вычисления суммы ряда , где - натуральное число, - коэффициент (любое значение), - факториал числа , - задает пользователь с клавиатуры и .

  12. Знайти всі парні тризначні числа від 1 до N (99  < N < 1 000), сума цифр яких, не перевищує 10.

  13. Користувач з клавіатури задає ціле позитивне число N (1 < N < 10). Користувач повинен з клавіатури ввести N чотиризначних чисел. Вивести на екран ті числа, у яких цифри – парні числа.

  14. Користувач з клавіатури задає ціле позитивне шестизначне число N. Необхідно підрахувати кількість парних і непарних цифр даного числа.

  15. Серед тризначних чисел знайти ті, сума квадратів цифр яких дорівнює заданому числу N.


  Зміст звіту:

  1. тема;

  2. завдання;

  3. схеми алгоритмів;

  4. текст програми;

  5. приклад виконання програми.


  Приклад виконання завдання:

  Завдання: з клавіатури задається ціле позитивне число N (1<=N<10 000). Визначити всі досконалі числа в діапазоні від 1 до N. Досконалим числом називається таке число, сума всіх дільників (окрім нього самого) якого повинна дорівнювати числу N.
  Алгоритм програми:

  Словесний алгоритм:

  1. Ввести значення числа N (від 1 до 10 000).

  2. Хай число до, для якого виконується перевірка на досконалість, рівне 1.

  3. Хай сума дільників sum числа до рівна 0.

  4. Підрахунок суми дільників sum.

  5. Якщо сума дільників sum рівна числу до, тоді число до є досконалим, і його слід вивести на екран.

  6. Число до збільшити на 1.

  7. Якщо k<10 000, тоді йти на пункт 3.


  Схема Насси-шнейдермана алгоритму


  Почало
  Виведення повідомлення «Введіть число N (від 1 до 10 000)»

  Введення значення N

  N<1 або N>10 000

  до = 1

  до <= N
  sum = 0

  i = 1

  i <= до / 2
  залишок від ділення

  +

  до на i = 0

  -

  sum = sum +i
  i= i + 1

  sum

  +

  = до

  -

  Вивід на екран числа до
  до = k+1

  Кінець


  Блок-схема алгоритму

  Текст програми:

  /*Програма для пошуку досконалих чисел.

  Виконав(а) студент(но) групи №

  ФІО, дата.*/

  #include //подключение бібліотеки для введення-виводу

  #include // підключення бібліотеки для роботи з екраном
  void main() //главная функція програми

  { unsigned int N, sum; //объявление змінних: N – межа діапазону

  //sum – сума дільників числа

  clrscr(); //очистка екрану

  do //цикл введення значення N

  { cout<<"Введите число N (від 1 до 10 000) ->";

  cin>>N;

  }

  while ((N<1) || (N>10000)); //цикл виконуватиме поки N<1 або N>10 000
  //вивід на екран повідомлення про друк досконалих чисел

  cout<<"Совершенные числа в діапазоні від 1 до "<//цикл перебору всіх чисел від 1 до N для визначення досконалих чисел

  for (int k=1;k<=N;k++)

  {

  sum = 0;

  //цикл підрахунку суми дільників числа до

  for (int i=1;i<=(k/2);i++)

  if (до % i == 0) sum = sum+i; //если число до ділиться без залишку на число i

  //те число I є дільником числа до

  if (sum==k) cout<
  //до, тоді вивести на екран досконале число

  }

  cout<<"\nНажмите будь-яку клавішу для завершення програми...";

  getch(); //задержка екрану до натиснення будь-якої клавіші

  }

  Приклад виконання програми:

  Введіть число N (від 1 до 9 999) -> 5000

  6 28 496

  Натисніть будь-яку клавішу.

  Питання до захисту завдання:

  1. представлення основних структур, що управляють, за допомогою блок-схем і схем Насси-Шнейдермана;  1. оператор галуження if;

  2. оператор циклу while;

  3. оператор циклу do while;

  4. оператор циклу for;

  5. оголошення змінних на мові С++;

  6. прості типи даних.

  написать администратору сайта