Главная страница
Навигация по странице:

 • Рекомендована література

 • З овнішня Внутрішня

 • 2. Торговельний потенціал та фактори його формування

 • 3. Товарна і регіональна структура зовнішньої торгівлі України

 • Агрегована структура зовнішньої торгівлі України товарами, %

 • Позитивні зрушення у розвитку і розміщенні внутрішньої торгівлі України

 • Негативні тенденції розвитку

 • Регіональна диференціація забезпеченості населення роздрібною мережею і реалізації наявних доходів населення через організовану торгівлю, 2008 р.

 • Регіон Забезпеченість на 10 тис. осіб Товаро-оборот на одну особу

 • Частка організова­ної торгівлі в реалізації доходів на­селення, % Місце, яке посідає магаза

 • Семінар 11 Регіональна економіка. Семінар 11. Торговельний комплекс


  Скачать 261.5 Kb.
  НазваниеСемінар 11. Торговельний комплекс
  АнкорСемінар 11 Регіональна економіка.doc
  Дата17.07.2018
  Размер261.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаСемінар 11 Регіональна економіка.doc
  ТипДокументы
  #23079

  Семінар 11. ТОРГОВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
  План

  1. Сутність, значення і структура торговельного комплексу.

  2. Торговельний потенціал та фактори його формування.

  3. Товарна і регіональна структура зовнішньої торгівлі України.

  4. Регіональні особливості динаміки і структури товарооборо­ту внутрішньої торгівлі України.
  Рекомендована література

  Основна: 1, 4, 6, 10.

  Додаткова: 9, 10, 13.  Міні-лексикон: зовнішня і внутрішня торгівля, ярмарки, торги, крамниці, магазини, палатки, кіос­ки, ринки, спеціалізовані та універсальні магазини, торговельний потенціал, торговельна площа, імпорт, експорт, товарооборот, коефіцієнт концентрації то­варообороту, торговельні райони, центри, пункти.

  1. Сутність, значення і структура торговельного комплексу
  система підприємств, закладів і установ, що здійснюють реалізацію товарів шляхом купівлі-продажу


  Функції торгівлі


  Реалізує досягнення міжнародного і внутрідержавного поділу праці

  Забезпечує перерозподіл ресурсів та зв’язок між усіма галузями і сферами господарства

  Забезпечує зростання рівня

  торговельного обслуговування

  Поєднує виробників і споживачів, сприяє економічному розвитку  Забезпечує споживчий попит населення

  Скорочує витрати часу на

  придбання товарів
  Формує раціональну

  структуру споживання


  Впровадження прогресивних

  форм і методів обслуговування
  Реалізує високоякісні товари
  Забезпечує і розвиває естетичні смаки населення через дизайн, рекламу, упаковку товарів, якість обслуговування  Зовнішня Внутрішня


  Продаж-купівля товарів і послуг шляхом перетину державного кордону країни

  Продаж товарів і послуг у межах державних кордонів


  2. Торговельний потенціал та фактори його формування

  характеризується


  1. Обсяги і структура виробництва.

  1. Кількість торговельних закладів.

  2. Експортні можливості підприємств

  2. Їх види, торговельна площа.

  3. Імпортні поставки товарів.

  3. Обсяг товарообороту, його структура.

  4. Складські запаси товарів.

  4. Товарооборот на душу населення.  1. рівень економічного розвитку регіону;

  2. галузева структура і темпи розвитку виробництва;

  3. відкритість економіки та участь у міжнародному та внутрідержавному поділі праці;

  4. наявність та структура ресурсного потенціалу;

  5. ЕГП регіону, особливості його транспортної системи;

  6. величина та структура демографічного чинника,

  7. рівень міграційних процесів тощо.

  1. Вигідне економіко-географічне положення в Європі.

  2. Вигідне транспортне положення на перетині північно-південних та азійсько-європейських шляхів.

  3. Відкритість економіки та лібералізація зовнішньої торгівлі.

  4. Значний і досить різноманітний природно-ресурсний потенціал.

  5. Значний споживчий потенціал внутрішнього ринку, його мобільність.

  6. Недосконала структура промислового потенціалу.

  7. Невисокі темпи економічного розвитку в цілому і спад, зокрема, в останні роки.

  8. Недосконала структура зовнішньої торгівлі.

  9. Розгалужена мережа закладів внутрішньої торгівлі.


  3. Товарна і регіональна структура
  зовнішньої торгівлі України

  Україна належить до держав з високим рівнем відкритої економіки, на яку припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світо­вого експорту. Вона здійснює торговельні зв’язки з 216 краї­нами. Зовнішньоторговельний оборот має тенденцію до зростання, але з 2005 р. імпорт перевищує експорт.
  Агрегована структура зовнішньої
  торгівлі України товарами, %  Види продукції

  Експорт

  Імпорт

  1995

  2000

  2005

  2009

  1995

  2000

  2005

  2009

  Неблагородні

  метали

  32

  44

  41

  43

  4

  5

  7

  7

  Хімічні продукти

  12

  11

  9

  10

  5

  6

  9

  14

  Мінеральні

  продукти

  9

  9

  14

  7

  52

  47

  32

  38

  Інша сировина

  15

  12

  12

  12

  9

  8

  8

  10

  Машини і обладнання

  14

  13

  14

  15

  17

  17

  28

  29

  Інша готова

  продукція

  18

  11

  11

  15

  13

  15

  16

  18

  Український експорт має: - чітко виражений сировинний характер;

  - домінує продукція чорної металургії;

  - поступове витіснення з ринків ЄС та Північної Америки;

  - головним торговельним партнером є Росія.
  В українському імпорті: - переважають енергоносії (газ, нафта);

  - значна частка машин і устаткування;

  - зростає частка готових продуктів харчування;

  - зростає частка зустрічної торгівлі з переробки давальницької сировини;

  - провідні імпортери – країни СНД і ЄС.
  В експорті послуг переважають транспортні послуги (80%),

  туристичні (2,5%),

  ремонтно-будівельні (3,8%),

  ділові та технічні (6%),

  послуги зв’язку (2,2%).

  В імпорті послуг переважають державні послуги (48%);

  транспортні (18%);

  професійні, технічні (13%);

  послуги зв’язку (6,5%).
  за питомою часткою експорту у ВРП виділяють

  рівень інтернаціоналізації:

  • 11 регіонів із низькими показниками у межах 5–20%:

  АР Крим, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька,

  Кіровоградська, Харківська, Вінницька, Чернігівська,

  Житомирська, Рівненська, Херсонська обл.;

  • 6 регіонів зі значними показниками від 20,5 до 40%:

  Львівська, Черкаська, Волинська, м. Севастополь,

  Сумська, Одеська обл.;

  • 5 регіонів із високим показником від 41 до 60%:

  Івано-Франківська, Полтавська, Закарпатська,

  Миколаївська обл., м. Київ;

  • 4 регіони з дуже високим ступенем інтернаціоналізації,

  (61–70%): Донецька, Луганська, Дніпропетровська,

  Запорізька обл.

  4. Регіональні особливості динаміки і структури товарообороту внутрішньої торгівлі України
  Історичний аспект розвитку
  міста

  сільська торгівля


  Науковий аспект розвитку


  • залежність рівня торговельного обслуговування від рівня економічного розвитку регіону;

  • постійне зростання товарообороту;

  • збільшення обсягів товарообороту на душу населення;

  • вдосконалення структури товарообороту;

  • комплексність торговельного обслуговування;

  • забезпечення максимального попиту при мінімальних витра­тах населення;

  • ступінчастість обслуговування.
  Позитивні зрушення у розвитку і розміщенні внутрішньої торгівлі України


  • Значна чисельність та різноманітна структура закладів торгівлі.

  • Зниження чисельності закладів за рахунок зростання їх торговельної прощі та якості обслуговування.

  • Зростання частки організованої роздрібної торгівлі, що становить близько 78–80%.

  • Розширення і урізноманітнення мережі закладів корпора­тивними структурами у містах за рахунок торгових цент­рів та супермаркетів.

  • Динаміка зростання обсягів регіонального товарообороту.


  Негативні тенденції розвитку


  • Забезпечує 73% індивідуального фактичного кінцевого споживання
  • Економічна доступність проблематична: на продовольчі товари витрачається до 57% сімейного бюджету при реко­мендованих 30–35 %.

  • Знижується якість та безпека реалізовуваних товарів.

  • Негативна асортиментна структура товарообороту:

  • лідерство товарообороту алкогольних напоїв та тютю­нових виробів, хлібобулочних виробів;

  • зростання частки імпортних товарів: продтовари  30%, непродтовари  60%.

  • Відсутня соціально-орієнтована мережа для малозабезпе­чених осіб.

  Регіональна диференціація забезпеченості населення роздрібною мережею і реалізації наявних доходів населення через організовану торгівлю, 2008 р.

  Регіон

  Забезпеченість на 10 тис. осіб

  Товаро-оборот на одну особу, грн

  Наявні доходи на одну людину, грн

  Частка організова­ної торгівлі в реалізації доходів на­селення, %

  Місце, яке посідає

  магаза-

  нами

  торго-вельною

  площею

  із забез-печення торгове-льною площею

  із залу-чення доходів

  Україна

  12

  1468

  2628

  6632

  39,6

  х

  х

  АР Крим

  18

  1182

  2328

  5432

  42,8

  20

  8

  Вінницька

  15

  1334

  1642

  5741

  29,2

  15

  22

  Волинська

  13

  1331

  2292

  5254

  43,6

  16

  7

  Дніпропетровська

  11

  1791

  3228

  7015

  46,0

  3

  5

  Донецька

  9

  1459

  2242

  7088

  32,3

  9

  17

  Житомирська

  15

  1412

  1740

  5568

  31,2

  11

  19

  Закарпатська

  13

  1174

  2208

  4821

  45,7

  21

  6

  Запорізька

  18

  1501

  2544

  7074

  35,9

  7

  13

  Івано-Франківська

  10

  1027

  1560

  5321

  30,0

  25

  20

  Київська

  12

  1352

  2496

  6305

  34,5

  14

  11

  Кіровоградська

  14

  1273

  1800

  5568

  37,2

  18

  14

  Львівська

  9

  1038

  1536

  5900

  25,9

  24

  27

  Луганська

  15

  1614

  2616

  6203

  42,1

  5

  10

  Миколаївська

  11

  1404

  2016

  6137

  32,8

  12

  16

  Одеська

  11

  1619

  2952

  5883

  50,1

  4

  3

  Полтавська

  14

  1364

  2088

  6653

  31,3

  13

  18

  Рівненська

  12

  1215

  1764

  5344

  33,0

  19

  15

  Сумська

  12

  ПОЗ

  1728

  5972

  28,9

  23

  24

  Тернопільська

  9

  816

  1488

  5032

  29,5

  26

  25

  Харківська

  9

  1563

  3120

  6355

  49,0

  6

  4

  Херсонська

  11

  1421

  2280

  5400

  42,2

  10

  9

  Хмельницька

  13

  1294

  1690

  5733

  29,4

  17

  21

  Черкаська

  11

  1137

  1620

  5534

  29,2

  22

  23

  Чернівецька

  10

  1443

  1884

  5078

  37,4

  27

  12

  Чернігівська

  22

  1482

  1704

  5479

  28,4

  8

  26

  м. Київ

  11

  2850

  8796

  10683

  82,3

  1

  1

  м. Севастополь

  14

  2582

  3012

  5723

  52,6

  2

  2

  ? Контрольні запитання

  1. Визначити сутність та функції торговельного комплексу.

  2. До якої сфери суспільного виробництва належить торго­вельний комплекс?

  3. Розкрийте структуру торговельного комплексу.

  4. Дайте визначення торговельного потенціалу. Визначте його складові.

  5. Назвіть і охарактеризуйте наукові категорії регіонального розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі в Україні.

  6. Охарактеризуйте сучасний рівень розвитку мережі внут­рішньої торгівлі України.

  7. Що таке товарооборот закладів торгівлі? Вкажіть фактори його формування та розвитку.

  8. Поясніть особливості експорту та імпорту України.

  9. Охарактеризуйте регіони України за рівнем глобалізації.

  10. Які сучасні проблеми розвитку і розміщення торговельно­го комплексу можна вказати та які шляхи їх вирішення?

  написать администратору сайта