Главная страница
Навигация по странице:

 • Задача 2 1. Вихідні дані

 • Задача 3 1. Вихідні дані

 • Задача 4 1. Вихідні дані

 • Задача 5 1. Вихідні дані

 • Задача 6 1. Вихідні дані

 • Задача 7 1. Вихідні дані

 • Задача 8 1. Вихідні дані

 • Задача 9 1. Вихідні дані

 • Задача 10 1. Вихідні дані

 • Задача 11 1. Вихідні дані

 • Задача 12 1. Вихідні дані

 • Задачі до держіспиту Мікро.doc. Задачі до держіспиту Мікро. Задача 1 Вихідні дані  Скачать 36.94 Kb.
  НазваниеЗадача 1 Вихідні дані
  АнкорЗадачі до держіспиту Мікро.doc.docx
  Дата27.02.2018
  Размер36.94 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаЗадачі до держіспиту Мікро.doc.docx
  ТипЗадача
  #17173

  Задача 1

  1. Вихідні дані:

  За допомогою маркетингових досліджень, проведених в готелі «Салют», було з’ясовано, що в середньому кожен клієнт готелю витрачає 200$ на два типи комплексних послуг ( спа – масаж та солярій) в різних комбінаціях. Відомо, що послуги першого типу коштують 12$, другого – 6$. Набори послуг, що забезпечують однаковий рівень задоволення для клієнтів, наведено в таблиці .

  Таблиця

  Обсяги комплексних послуг, замовлених клієнтами готелю «Салют»

  Набір послуг

  N1

  N2

  N3

  N4

  N5

  N6

  Тип 1

  3

  5

  8

  9

  11

  13

  Тип 2

  12

  7

  6

  4

  2

  1

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення понять «бюджетні обмеження споживача», «лінія бюджетних обмежень». Чим визначається кут нахилу лінії бюджетних обмежень?

  2. Поясніть різницю між ординалістським та кардиналістським підходами до визначення оптимуму споживача.

  3. Графічним методом знайдіть точку рівноваги клієнтів клієнтів готелю.


  Задача 2

  1. Вихідні дані:

  Відпочиваючий розподіляє частину тижневого бюджету, що виділена на дозвілля (115 у.о), на екскурсії, тренажерний зал і кінозал. Сукупну корисність, яку він отримує від різних видів відпочинку, наведено в таблиці:

  Таблиця

  Обсяг споживання, год.

  Екскурсії

  Тренажерний зал

  Кінозал

  Uе

  MUе

  MUе / Pе  MUт

  MUт / Pт  MUк

  MUк / Pк

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  105

  195

  270

  330

  375

  405

  420  80

  150

  210

  260

  300

  330

  350  50

  95

  135

  170

  200

  225

  245  2. Завдання:

  1. Обчисліть граничні корисності визначених послуг для споживача. Обчисліть значення зваженої граничної корисності, якщо

  Ре=15 у.о., Pт = 10 у.о., Pк = 5 у.о.

  1. Який набір розваг є оптимальним для споживача? Поясніть, чому.

  2. Якщо частина бюджету, виділена на дані види відпочинку, зросте на 30 у.о., то який набір тоді буде максимізувати корисність?


  Задача_4_1._Вихідні_дані'>Задача_3_1._Вихідні_дані'>Задача3

  1. Вихідні дані:

  Туристична фірма «САМ» є монополістом на ринку туристичного продукту Черкаської області і монопсоністом на ринку праці в даній області. Виробнича функція даної фірми описується рівнянням:

  QS = 6L + 10,

  а функція попиту на її продукцію:

  QD = 90 – 2P, де Р – ціна середньостатистичного тур пакету, що пропонує фірма.

  На ринку ресурсів пропозицію праці в області розраховують за формулою:

  LS = 0,5W – 8.

  2. Завдання:

  1. Поясніть економічний зміст поняття «похідний попит на ресурс».

  2. Охарактеризуйте основні неконкурентні види ринків людських ресурсів. Наведіть приклади.

  3. Знайдіть розмір заробітної плати, при якому на ринку праці досягається рівновага попиту і пропозиції за умов, що Р = 250$.

  Задача4

  1. Вихідні дані:

  Нехай для певного споживача сукупна корисність, отримана від споживання певної кількості товару має наступний вигляд:

  Таблиця

  Кількість одиниць товару, шт.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Сукупна корисність, грн..

  100

  180

  240

  290

  310

  320

  Фактична ціна цього товару на ринку дорівнює 40 грн..

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення поняття «гранична корисність». Розрахуйте та графічно зобразіть граничну корисність даного товару.

  2. Поясніть економічний зміст закону спадної граничної корисності.

  3. Графічно проілюструйте та знайдіть величину індивідуального виграшу споживача.


  Задача5

  1. Вихідні дані:

  В таблиці наведено дані, що характеризують динаміку обсягів обслуговування клієнтів мережею ресторанів «Пузата хата» за 2005 рік (дані умовні). Витрати капітальних та земельних ресурсів за даний період вважаються незмінними.

  Таблиця

  Витрати праці та обсяги реалізації

  Період

  Щомісячні витрати праці,

  тис. люд – год.

  Обсяги реалізації,

  тис. грн.

  1

  15

  285

  2

  20

  300

  3

  25

  380

  4

  30

  450

  5

  35

  400

  6

  40

  390

  7

  45

  380

  2. Завдання:

  1. Опишіть параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

  2. Побудуйте криві сукупного, середнього та граничного продукту, знайдіть наближено максимальне значення сукупного та середнього продукту.

  3. Зробіть висновки щодо етапів функціонування мережі ресторанів в короткотерміновому періоді.

  Задача6

  1. Вихідні дані:

  При маркетинговому аналізі товарного ринку аналітичним відділом туристичної фірми «ЛЕВ» були отримані наступні дані щодо обсягів оренди гірськолижного знаряддя окремими клієнтами із груп з різними рівнями доходів при певних цінах на годину оренди:

  Таблиця

  Попит на оренду гірськолижного знаряддя клієнтів турфірми «ЛЕВ»

  Вартість оренди, грн..

  Обсяги попиту споживачів різних груп, год.

  Група I

  Група II

  Група III

  Група IV

  15

  10

  25

  20

  30

  20

  10

  22

  15

  20

  30

  8

  20

  8

  15

  45

  5

  10

  5

  10

  60

  1

  5

  3

  10

  80

  -

  2

  1

  10

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення індивідуального та ринкового попиту. Закон попиту.

  2. Від яких факторів залежить ринковий попит на товар?

  3. Знайдіть еластичність попиту на оренду гірськолижного знаряддя при підвищенні ціни на годину оренди з 30 до 40 грн.. Зробіть висновки.


  Задача 7

  1. Вихідні дані:

  Із повного турпакету послуг окремо виділено послуги по супроводженню індивідуальним тлумачем. Година роботи тлумача оцінюється в 80 у.о. Середні витрати на турпакет по досліджуваній групі клієнтів туристичної фірми складають 2000 у.о., сітку споживача наведено в наступній таблиці:
  Таблиця

  Обсяги замовлення послуг клієнтами туристичної фірми

  Набір послуг

  N1

  N2

  N3

  N4

  N5

  N6

  Послуги тлумача, год.

  3

  5

  8

  9

  11

  13

  Інші послуги, у.о.

  1200

  700

  600

  400

  200

  100


  2. Завдання:

  1. Сформулюйте закони Енгеля. Дайте визначення та наведіть приклади якісних благ та благ низької споживчої цінності.

  2. В чому полягає ефект доходу та ефект заміщення для якісних благ?

  3. Вважаючи, що послуги тлумача є якісним товаром, схематично зобразіть криву “доход – споживання ”.


  Задача 8

  1. Вихідні дані:

  Вартість однієї години роботи працівника ресторанної мережі “Бістро” дорівнює 24 грн.. Вартість однієї години роботи технологічної лінії – 12 грн.. Виробнича сітка по реалізації продукції ресторанної мережі наведена в таблиці . Обсяг запланованих витрат ресторанів складає 12000 грн. (дані умовні).

  Таблиця

  Виробнича сітка ресторанної мережі “Бістро”

  Затрати праці,

  люд. – год.

  Обсяг реалізації, тис. грн.,

  при витратах капіталу, маш. – год.

  100

  200

  300

  400

  100

  11

  10

  19

  40

  200

  15

  20

  30

  56

  300

  22

  29

  40

  62

  400

  31

  40

  55

  75

  500

  40

  50

  60

  70

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення виробничої функції, наведіть приклади.

  2. Сформулюйте визначення та правила побудови ізоквант та ізокости.

  3. За допомогою графічного методу знайдіть точку оптимуму виробника. Зробіть висновки.


  Задача 9

  1. Вихідні дані:

  Ви збираєтеся відкрити мале підприємство за наступних умов:

  • придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн. власних коштів,

  • при альтернативному їх використанні ви могли б щорічно отримувати 5 тис. грн. доходу,

  • устаткування розраховано на 10 років роботи,

  • місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн.,

  • оренда виробничого приміщення – 6 тис. грн. за рік,

  • на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно,

  • річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70 тис. грн.

  • на іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн.

  2. Завдання:

   1. Опишіть параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

   2. Поясніть різницю між бухгалтерськими та економічними витратами. Розрахуйте бухгалтерський та економічний прибуток для даного прикладу.

   3. Які із вищеперелічених витрат відносяться до постійних, а які – до змінних?


  Задача 10

  1. Вихідні дані:

  В таблицях 1 та 2 представлено узагальнюючі дані щодо змін в обсягах попиту на деякі види благ Х та У в залежності від змін цін на дані блага та доходу споживача.

  Таблиця 1

  Назва блага

  P0,грн

  Q0 попиту,од.

  P1,грн

  Q1 попиту,од.

  Х

  5

  12

  Не змінюється

  15

  У

  12

  5

  18

  3

  Таблиця 2

  I0, у.о.

  Q0, од

  I1, у.о.

  Q1, од

  200

  25

  350

  52

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення поняття «еластичність». Які види еластичності найчастіше використовуються в мікроекономічному аналізі?

  2. Назвіть основні види благ за різними класифікаціями, наведіть приклади.

  3. Знайдіть всі можливі види еластичності, зробіть висновки щодо видів досліджуваних благ.


  Задача 11
  1. Вихідні дані:

  Фірма - монополіст, застосовуючи цінову дискримінацію ІІІ ступеня, постачає продукцію на три сегментовані ринки (А, В, С).

  Криві попиту на продукцію на кожному ринку мають форму прямої лінії, спадний характер якої визначено точками, координати яких показано в таблиці 13.

  Для спрощення розрахунків прийнято, що граничні витрати фірми-монополіста незмінні, тому крива МС у нашому випадку буде горизонтальною лінією, граничні витрати дорівнюють 60 у.о..

  Таблиця 13.

  Координати точок кривих попиту

  Ринок А

  Ринок Б

  Ринок В

  Точ. 1

  Точ. 2

  Точ. 1

  Точ. 2

  Точка 1

  Точка 2

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  0

  200

  1400

  0

  0

  80

  2000

  0

  0

  150

  1000

  0


  2. Завдання:

  1. Охарактеризуйте основні особливості монопольного ринку товарів та послуг.

  2. Знайдіть кількість і ціну товару на кожному із трьох ринків.

  3. Розрахуйте загальний розмір прибутку, який отримає фірма, і порівняйте його з прибутками, який би вона мала, якби продавала всю продукцію за єдиною, найвищою ціною.


  Задача12

  1. Вихідні дані:

  При купівлі двох товарів Х та Y споживачі зазвичай вважають їх субститутами. Функція попиту на один товар має вигляд , a функція його пропозиції -, де – відповідно ціни товарів. При яких цінах на дані товари обсяги попиту і пропозиції товару Х дорівнюватимуть 20 одиниць.

  2. Завдання:

  1. Дайте визначення поняття «попит та пропозиція». Графічно зобразіть модель ринкової рівноваги.

  2. Поясніть зміст нецінових факторів попиту.

  3. При яких цінах на дані товари обсяги попиту і пропозиції товару Х дорівнюватимуть 20 одиниць.  Задача13


  1. Вихідні дані:

  На ринку туристичного продукту функціонують три фірми, однакові за розміром. Обсяг їх виробництва складає 80% від галузевого. Граничні витрати кожного підприємства незмінні й однакові для всіх – 400 у.о. за туристичну путівку. Ринковий попит на продукцію галузі показано в таблиці:

  Таблиця.

  Ціна за 1 тур. путівку, грн.

  1000

  800

  600

  400

  200

  Обсяг попиту, тис. од.

  0

  200

  400

  600

  800

  2. Завдання:

  1. Сформулюйте основні характеристики олігополістичного ринку.

  2. Охарактеризуйте основні принципи ціноутворення при олігополії.

  3. Якщо підприємства за таємною угодою розділять ринок порівну, то якою буде квота виробництва кожного підприємства і їх рівноважна ціна?  Задача14  Ставка заробітної плати даного підприємства складає 20 гр. од, а сталі витрати дорівнюють 200 гр. од.

  Завдання: Заповнити таблицю показників та знайти точку виходу фірми з ринку та ефективний обсяг виробництва.

  Кількість працюючих

  L

  Обсяги випуску продукції

  Q

  MP

  FC

  TVC

  TC

  AFC

  AVC

  ATC

  MC

  0

  9

  1

  14

  2

  24

  3

  39

  4

  59

  5

  84

  6

  104

  7

  119

  8

  129

  9

  134


  Задача15  В таблиці наведено дані щодо обсягів попиту та пропозиції при відповідній ціні на певне благо.

  P, грн

  Qпопиту, тис.од.

  Qпропозиції, тис.од

  10

  25

  16

  12

  21

  18

  13

  19

  19

  14

  17

  20

  18

  9

  24

  1. Графічно знайти точку ринкової рівноваги;

  2. Побудувати рівняння попиту та пропозиції, аналітично знайти рівноважні ціну, попит та пропозицію;

  3. Знайти еластичність в точці ринкової рівноваги та зміни в попиті при 2 % -ій зміні ціни
  написать администратору сайта