Главная страница
Навигация по странице:

 • 7. Ең алғаш сандарды қоса алатын механикалық құрылғыны кім ойлап тапты

 • 10. 1+0= өрнектің нәтижесі неге тең 1 0 10 11 0,1 11. ТСР дегеніміз

 • 24. Қабылдаушының аппаратына телеграмма қандай әліппе арқылы шифрланып жіберіледі

 • 25. Транслятор дегеніміз не

 • 28. Қандай пернелердің бірігуі объектіні ауыстыру буферінен алып қояды

 • 34. Интерпретатор дегеніміз не

 • 37. Паскаль бағдарламасында көбейту амалы ретінде қай символды қолдануға болады

 • 40. WORD-та файл үнсіз қандай кеңейтілумен құрылады

 • 50. Excel-де $D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады

 • 52. Қандай жағдайда тармақталу алгоритмі қолданылады

 • 53. Блок-схемада тіктөртбұрыш нені білдіреді

 • 57. Операциялық жүйе дегеніміз не

 • 59. Процессор дегеніміз не

 • Программа Е алаш сандарды оса алатын механикалы рылыны кім ойлап тапты  Скачать 1.36 Mb.
  НазваниеПрограмма Е алаш сандарды оса алатын механикалы рылыны кім ойлап тапты
  Анкорinformatika_emtikhan.doc
  Дата24.04.2017
  Размер1.36 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаinformatika_emtikhan.doc
  ТипПрограмма
  #2147
  страница1 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

  Информатика 500
  1. Информация мөлшері:

  1. Берілген информацияны екілік кодтау үшін кажетті байттар мен биттердің санымен анықталады

  2. Хабарламадағы әріптер мен цифрлер санымен анықталады

  3. Таңбалар орыны санымен анықталады

  4. Хабарламадағы сөздер санымен анықталады

  5. Хабарламадағы символдар санымен анықталады

  2. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

  1);

  2) ;

  3) ;

  4) ;

  5)

  1. 2,3;

  2. 1,3 ;

  3. 1,2.

  4. 4,5;

  5. ондай жоқ

  3. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

  1);

  2) ;

  3) ;

  4) ;

  5)

  1. 1,2.

  2. 2,3;

  3. 3,4;

  4. 4,5;

  5. ондай жоқ.

  4. Объектілердің біріңғай тұтас болып қарастырылатын кез-келген жиынтығын ... дейді

  1. Жиын

  2. Санау жүйесі

  3. Шина

  4. Графтар

  5. Ағаштар

  5. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

  1);

  2) ;

  3) ;

  4) ;

  5)

  1. 2,3;

  2. 1,3;

  3. 1,2.

  4. 4,5;

  5. ондай жоқ

  6. Алгоритм ... деп аталатын басқару қызметші сөздерінің тізбектерінен тұрады:

  1. Команда

  2. Алгоритм

  3. Дербес

  4. Процессор

  5. Программа


  7. Ең алғаш сандарды қоса алатын механикалық құрылғыны кім ойлап тапты?

  1. Б. Паскаль

  2. Джон Фон Нейман

  3. Дж. Бардин

  4. У. Шокли

  5. У. Брэинштеин


  8. Граф дегеніміз:

  1. Нүктелер мен сызықтардың жиынтығы

  2. Төбелер мен сызықтардың жиынтығы

  3. Бұрыштар мен төбелердің жиынтығы

  4. Бұрыштардың және нүктелердің жиынтығы

  5. Доғал бұрыштардың жиынтығы

  9. Логика бұл...

  1. адам ойлауының түрлері мен заңдары туралы, оның ішінде дәлелдеуге болатын пікірлердің заңдылықтары туралы ғылым

  2. обьектінің қызметін және құрылымын сипаттайтын математикалық байланыстар системасы

  3. мамандандырылған есептерді шығаруға арналған ғылым

  4. ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым

  5. ақпараттық жүйелер


  10. 1+0=? өрнектің нәтижесі неге тең?

  1. 1

  2. 0

  3. 10

  4. 11

  5. 0,1


  11. ТСР дегеніміз?

  1. Транспорттық деңгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады

  2. Қолданбалы хаттама

  3. Файлдарды беру қызметінің хаттамасы

  4. каталог тізбегі

  5. Желілік денгейінің хаттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды

  12.Кодтау – бұл...

  1. Деректерді, олардың кодтық комбинациясымен теңестіру

  2. Бір белгі тобынан екінші белгі тобына ауыстыру ережесі

  3. Символдардың кодтау комбинацияларының жиынтығы

  4. Жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір пайымдау

  5. Сандарды атау және жазу тәсілдері

  13. Триггер – бұл...

  1. компьютердің регистрінде екілік кодтың бір разрядын жадыда сенімді сақтау үшін кеңінен қолданылатын электрондық схема

  2. Сандарды атау және жазу тәсілдері

  3. Символдардың кодтау комбинацияларының жиынтығы

  4. Бір белгі тобынан екінші белгі тобына ауыстыру ережелерінің жиынтығы

  5. Сандарды бейнелеу түрі

  14. Қолданушы интерфейсі дегеніміз...

  1. Адам мен бағдарлама, бағдарлама мен адам арасындағы байланыс

  2. Белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығара алатын бағдарламалар жиыны

  3. Енгізу-шығару операциялармен ақпаратты өңдеу

  4. мәліметерді таңдап алу және өндеу

  5. топ командаларын автоматты орындау бағдарламалардың жиынтығы

  15. Іске қосу (Пуск) командасы … ашады

  1. Операциялық жүйенің бас мәзірін

  2. Файлдық жүйенің мәзірін

  3. Анықтама жүйесін

  4. Жанама мәзірді

  5. Есептер диспетчерін

  16. Жиындарға қолданылатын амалдар:

  1. қиылысу, айырма, декарттық көбейту, бөлу, біріктіру

  2. проекциялау, біріктіру, таңдау

  3. топтау, біріктіру, таңдау, жинақтау, бөлектеу

  4. проекциялау, біріктіру, жинақтау, бөлектеу

  5. қиылысу, айырма, проекциялау

  17. Дұрыс пікірді белгіле

  1. монитор — шығару құрылғысы

  2. пернетақта — енгізу және шығару құрылғысы

  3. принтер — кодтау құрылғысы

  4. NoteBook типті компьютер— қалта калькуляторы

  5. CD-ROM — енгізу құрылғысы

  18. Дж. Фон Нейман былайша атақты

  1. сандық есептеуіш машиналарын тұрғызудың негізгі принципін құрастырушы алғашқы электронды есептеуіш машинасын құрушы

  2. Ада программалау тілін құрушы

  3. алғашқы электронды лампаларын құрушы

  4. БИС құрушы

  5. Телефон құрастырушы

  19 Жиын дегеніміз...

  1. обектілердің (заттардың) біріңғай тұтас болып қарастыратын кез келген жиынтығы

  2. бір объекттің әртүрлі тұтастықтарын қарастыратын тізім

  3. құралдар

  4. схемалар

  5. адамның өміріндегі алгоритм

  20. MS Excel. Қосындыны тапқанда ұяшықтар диапазоны келесі белгі арқылы жазылады

  1. :  2. ;

  3. ,

  4. +

  21. ДК –ның жедел жады туралы айтуға болады

  1. бұл – ДК жұмысын жылдамдату үшін қолданылатын жад

  2. ДК–ді өшірген кезде сақталады

  3. ДК–ді өшірген кезде тазартылады

  4. операциялық жүйе орналасқан жадтың бір бөлігі

  5. файлдарды өзгерткеннен кейін оларды сақтап қалу қызметін атқарды

  22. Бульдік айнымалыларды сипаттау ұшін қандай алфавитті қолданады:

  1. Латын

  2. Түрік

  3. Орыс

  4. Парсы

  5. Француз

  23. Информация мөлшерін өлшеуге қолданылмайтын бірлікті көрсетіңіз

  1. мегагерц

  2. килобайт

  3. бит

  4. байт

  5. мегабайт


  24. Қабылдаушының аппаратына телеграмма қандай әліппе арқылы шифрланып жіберіледі?

  1. Морзе

  2. Паскаль

  3. Бейсик

  4. Бэббидж

  5. Джон фон Нейман


  25. Транслятор дегеніміз не?

  1. программаны /алгоримтді/ машина тіліне түрлендіретін программа

  2. машина тілінен алгоритмге аударатын программа

  3. компилятор программа

  4. құрастырушы программа

  5. программаны /алгоритмді/ алгоритмдік тілге түрлендіретін программа

  26. Access-те кесте құрудың тәсілдері

  1. Конструктор , Кесте шебері (Мастер таблиц), Кесте режимінде

  2. Әуелі пішін режимінде, одан кейін кесте режимінде

  3. Құжаттар (Документы) режимінде

  4. Проекттер диспетчері көмегімен

  5. Кесте режимі, Диаграммалар көмегімен

  27. Презентация, реклама немесе видeоклип құру үшін …. программасы қолданылады

  1. Power Point

  2. Word

  3. Access

  4. Excel

  5. Outlook


  28. Қандай пернелердің бірігуі объектіні ауыстыру буферінен алып қояды ?

  1. Ctrl + V

  2. Ctrl + C

  3. Ctrl +S

  4. Ctrl + X

  5. Ctrl + I


  29. Windows операциялық жүйесінде қайсы ат дұрыс?

  1. ИДЗ.doc


  2. Это реферат doc/?

  3. *ИДЗ. doc.

  4. Работа сделана !doc


  5. ИДЗ.xls?

  30. Excel –де қатар орналаспай, әр жерде тұрған бірнеше бағананы толық белгілеп ерекшелеу үшін былай істеу керек:

  1. Алғашқы бағананы ерекшелеп алып, Ctrl пернесін басулы күйде ұстап тұрып, қалған бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу

  2. Сол бағаналар әрпінде тышқанды екі реттен шертіп шығу

  3. Алғашқы бағананы ерекшелеп алып, Tab пернесін басулы күйде ұстап тұрып, қалған бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу

  4. Сол бағаналар әрпінде тышқанды бір – бірден шерту

  5. Алғашқы бағананы ерекшелеп алып, Shift пернесін басулы күйде ұстап тұрып, қалған бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу

  31. Қандай жазу Excel –де формула деп саналады

  1. =срзнач (А1:А2)

  2. мин(А1)

  3. макс (А1:А2).

  4. =($А$4+$6$28)=F16

  5. В4+С4+D4

  32. MS Excel Формула құрған кезде … сайманын пайдаланамыз

  1. функция шебері

  2. диаграмма шебері

  3. форма шебері

  4. сурет шебері

  5. есеп беру шебері

  33. Операциялық жүйе --- ...

  1. Тұтынушы мен ЭЕМ-ді байланыстыратын арнайы программалар тобы

  2. Мәліметтерді тасымалдауға арналған ЭЕМ құрылғысы

  3. Автоматтандырылған жұмыс орны.

  4. Мәліметтерді өңдеуге арналған ЭЕМ құрылғысы

  5. Операциялық орындауға арналған процессор регисторлары


  34. Интерпретатор дегеніміз не?

  1. проргамманың әр жолын жеке аударып орындайды

  2. программаның кез келген жолдарын аударады

  3. программаны /алгоримтді/ машина тіліне түрлендіретін программа

  4. алгоритмді түрлендіретін программа

  5. компьютердің машиналық тілі

  35. Компилятор – бұл...

  1. барлық проргамманы бірден аударып компьютер зердесіне модуль түрінде сақтайды

  2. жеке проргамманы бірден аударып компьютер зердесіне модуль түрінде сақтайды

  3. алгоритмдерді модуль турінде беретін алгоритмдік тіл

  4. проргамманың әр жолын жеке аударып орындайды

  5. операциялық жүйені алгоритмдік тілге аударатын модуль
   1. Паскаль бағдарламасында абсолюттiк шама … функциясы көмегiмен жазылады

    1. Abs

    2. Sqr

    3. If Then

    4. Abc

    5. Sqrt  37. Паскаль бағдарламасында көбейту амалы ретінде қай символды қолдануға болады?


  1. *

  2. =

  3. _

  4. +

  5. /


  38. Мәтіндік редакторда абзацты жою үшін-

  1. Абзацты ерекшелеп, DEL батырмасын басу

  2. Түзету (Правка) – Барлығын ерекшелеу (Выделить все)

  3. Абзацты ерекшелеп, Түзету (Правка)-Көшіру (Копировать)

  4. Вставка менюінде-Автотекст-Колонтитулдер (Колонтитулы)

  5. DEL батырмасын басу қажет

  39. Реляциондық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны - бұл:

  1. кесте

  2. алаң

  3. ағаш

  4. макет

  5. жазба


  40. WORD-та файл үнсіз қандай кеңейтілумен құрылады ?

  1. .doc

  2. .wor

  3. .dok

  4. .wrd

  5. .txt

  41. Компьютерде аяқталмаған бағдарламалық өнімді орнату барысында толық жұмыс қосымшасы қалыптасады оны қалай айтады

  1. дистрибутивті

  2. директивті

  3. драйверлер

  4. деинсталляторлар

  5. мастерлер

  42. Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі

  a) boolean

  b) real

  c) integer

  d) double

  e) string

  43. Электрондық кестенің ұяшығы төмендегідей идентификацияланады

  a) қатар мен бағананың қиылысуындағы ұяшықтың

  атауын көрсету жолымен

  b) ұяшыққа бөлінген оперативті жадтағы машиналық

  сөздің адресімен

  c) арнайы кодталған сөзбен

  d) қолданушы берген атаумен

  e) ұяшық орналасқан қатардың нөмірі мен бағана атауы

  қиылысқан

  44. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес

  a) \ (бүтін бөлу)

  b) + (қосу), - (азайту)

  c) ^ (дәреже)

  d) * (көбейту)

  e) / (бөлу)

  45. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

  a) Ұяшық (клетка )

  b) Өріс

  c) Идентификатор

  d) Кілт

  e) Жазба

  46. Деректерді сүзіп алу (фильтрлеу)

  a) берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

  b) деректерді реттеу

  c) деректерді редакциялау

  d) стандартты функцияларды қолдану

  e) деректерді пішімдеу

  47. Шарттың нәтижесін тексеру нәтижесіне байланысты әрекеттер тізбегінде қарастырылған алгоритм

  a) тармақталу құрылымды алгоритм

  b) циклдік құрылымды алгоритм

  c) Логикалық нұсқалы алгоритм

  d) сызықтық құрылымды алгоритм

  e) шарт тексеру алгоритмі

  48. Программада жұмыс істеу кезінде мәні өзгермейтін мәліметтер

  a) тұрақтылар

  b) белгілер

  c) айнымалылар

  d) амалдар

  e) массивтер

  49. Компьютерді іске қосқан кезде жүктелетін, құрылғылар жұмысын және программалардың орындалуын бақылайтын, қолданушымен сұхбатты ұйымдастыратын программа қалай аталады

  a) операциялық жүйелер

  b) қызметші программалар

  c) қолданбалы программалар

  d) операциялық қабықшалар

  e) құрылғы драйверлері


  50. Excel-де $D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады?

  1. Аралас

  2. Салыстырмалы

  3. Абсолюттік

  4. Мекендік

  5. Жергілікті

  51. Компьютерлік желіні пайдаланушылар арасында хабарларды қайта жіберу және сақтау құралдары:

  1. электронды пошта

  2. файлдық менеджер

  3. қоржын

  4. браузер

  5. макрос


  52. Қандай жағдайда тармақталу алгоритмі қолданылады?  1. Шарттарға байланысты кейбір операцияларды орындауда

  2. Кейбір командаларды бірнеше рет орындауда

  3. Кестелік функцияны есептеулерді орындауда

  4. Анықталған операторға өтуді орындауда

  5. Ішкі программаға өтуді орындауда  53. Блок-схемада тіктөртбұрыш нені білдіреді?  1. мәліметтерді өңдейді

  2. шарт беріледі

  3. нәтижені шығарады

  4. мәліметтер енгізеді

  5. белгіленулер енгізеді


  54. Тармақталу алгоритмі белгілі бір ……. байланысты орындалады.  1. шартқа

  2. сызыққа

  3. мәтінге

  4. кестеге

  5. мәнге


  55. Паскаль бағдарламасында арифметикалық квадрат … функциясы көмегiмен жазылады  1. Sqrt

  2. Sgr

  3. Abs

  4. If Then

  5. Abc

  56. Бағдарламалау жүйесі дегеніміз – ол ...

  1. бағдарламалау тілдеріне кіретін кітапхана, транслятор, құрастырушылар (компоновка), күйн келтіру (отладка) бағдарламалық құралдар жиынтығы

  2. бастапқы бағдарламаны объектілі модульге айналдыратын жоғары деңгейдегі тіл трансляторы

  3. трансляциядан кейін операторлардың бірден орындалуын қамтамасыз ететін жоғары деңгейдегі тіл трансляторы

  4. бағдарламаны машиналық тілден ассемблер тіліндегі бағдарламаға айналдыратын бағдарлама

  5. ассемблер тілі мен паскаль тілінде жазылған бағдарламалар

  57. Операциялық жүйе дегеніміз не?

  1. ДК жұмысын басқаратын программалар комплексі

  2. ДК-ның анықталған бөліктерінің жиынтығы

  3. Жаңа программа құрастыруды қамтамасыз ететін программалар жиынтығы

  4. Вирустан тазарту программасы

  5. Мәліметтер базасын өңдейтін программалар

  58.Excel-де іргелес емес блоктарды ерекшелеу үшін ... пернесін қолданамыз:

  1. Ctrl

  2. Tab

  3. Esc

  4. Alt

  5. Shift


  59. Процессор дегеніміз не?

  1. Көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема

  2. Ешқандай қызмет атқармайтын, компьютердің жұмысына қатысы жоқ электрондық микросхема

  3. Деректер базаларын басқару жүйелері

  4. Жыпылықтап тұратын тік сызықша тәрізді енгізілетін символ орнын көрсетіп тұратын таңба

  5. Мәтіндік және графикалық ақпаратты кескіндеуге арналған құрылғы

  60. Екінші деңгейлі ЭЕМ базалық элементі

  1. транзисторлар

  2. электронды лампа

  3. микросхемалар

  4. интегралды жүйе

  5. үлкен интегралдық схемалар

    1   2   3   4   5   6   7   8
  написать администратору сайта