Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Физика


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при розв'язуванні задач з фізики
Вcі цитати, цифровий, фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірені. Зауваження рецензентів враховані
  Phys_kontr_5   330 Kb. #2630

Лабораторная работа Изучение температурной зависимости Сопротивления металлов и полупроводников
Цель работы: экспериментальное изучение поведения электрического сопротивления металлов и полупроводников
  ЛР №9   114.7 Kb. #2988

Таблиця варіантів
Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = At – Bt2 + Ct3, де а = 2 м/с, в = 3 м/с2 І с= 4 м/ Знайти: а залежність швидкості V і прискорення a від часу t; б відстань S, пройдену тілом, швидкість V і прискорення a через час t = 2 с після початку руху
  фізика СРС1   0.53 Mb. #6543

Задачі контрольних робіт срс-2
В ємності V = 0,5 л міститься газ за нормальних умов. Визначити число n молекул газу, що знаходяться в колбі
  фізика СРС2   283.5 Kb. #7300

Закон Біо-Савара-Лапласа в скалярному і векторному вигляді відповідно
Гн/м; вектор, який дорівнює довжині dl провідника і співпадає з напрямом струму; сила струму; радіус-вектор, проведений від середини елемента провідника до точки, магнітна індукція в якій визначається; кут між векторами і
  Phys_kontr_4   1.27 Mb. #13488

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики магнетизм 5 Київ 2004
Магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. /Укладачі А. П. Клименко, Л.І. Фролова, Б. М. Стаднік, М. Т. Степашко, – К.: Кнутд, 2004. – 54
  МАГНЕТИЗМ   1.68 Mb. #17246


  1
написать администратору сайта