Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Философия каз.3 кредит. Семинар сабатарды мазмныСкачать 1.02 Mb.
НазваниеСеминар сабатарды мазмны
АнкорФилософия каз.3 кредит.doc
Дата24.04.2017
Размер1.02 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаФилософия каз.3 кредит.doc
ТипСеминар
#2016
страница1 из 9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Семинар сабақтардың мазмұныТақырыптар және сағат саны

Ауызша сұрақ
Проблемалық сұрақтарды, есептерді шешу

Жазбаша сұрау. (тестілік сұрау, бақылау жұмыстары, карточкамен жұмыс, рефераттар, баяндамалар, үй жұмыстары және т.б.); тәжірибелік тапсырмаларды орындау.

Оқытудың қазіргі кезгі әдістерін қолдану. Оқу процесінде инновациялық технологияны пайдалану.

Оқу монографиялық әдебиеттерді талдау

1Философия мәдениет феномені хақысында

1 сағат

1. Философиялық білім ұғымын анықтау. Философиялық таным ерекшелігі.

2. Философияның пәні. Философияның негізгі сұрақтарын анықтау.

3. Дүниеге көзқарас ұғымы, құрылымы және дүниетанымның негізгі тарихи типтерін анықтау (миф, дін, философия).

4. Философияның негізгі функциялары.


Ауызша сұрау,

сұрақтарды талқылау

Тақтада жұмыс


Электрондық дәрістер.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. М.,1991.

6. Спиркин А.Г. Философия. Учебник. М., 2006.

7. Канке В.А. Философия. М., 2001.

8. Ильин В.В. Философия в 2 томах. Учебник. М.2000 ж.

9. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М. 1990.

10. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

11. Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.

12. Философия. Учебник под редакцией Росенко. М. 2005

13. Философия. Учебное пособие/ Сост. Т.Х. Габитов – Алматы, 2000

2


Ежелгі Қытай және Үнді философиялық ойлары.

1 сағат.

1. Ежелгі Үнді философиясының ерекшеліктері, негізгі даму кезеңдері және мектептері.

2. Үнді философиясындағы астика және настика мектептері.

3. Ежелгі Қытай философиясының ерекшеліктері мен сипаты., мектептері.

4. Даосизм және Конфуцийшілдік, негізгі мәселелері мен қалыптасуы.

Ауызша сұрау

Карточкамен жұмыс.

Интернет желісін пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002

6.Хрестоматия по философии РнД., 1997

Древнекитайская философия. В 2-х т. М., 1972.

7.История китайской философии. М., 1989.

Книга перемен. М., 2000.

8.Р.Осборн, Б. Ван Лоон. Восточная философия. Р/д. 1997.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2000.

3Көне грек өркениеті және көне философиялық дәстүрдің ерекшелік сипаты.

1 сағат

1. Ежелгі Грек философияның жалпы сипаттамысы: қалыптасуының негізгі кезеңдері мен мекпептері.

2. Бастманың негізі және сократқа дейінгі философияның диалектикалық идеялары.

3. Софистика ілімі. Сократ және этикалық мектептер.

4. Платон және Аристотель философиясы.

Ауызша сұрау

Рефераттар, карточкамен жұмыс, философиялық мектептерді салыстырмалы талдау.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002

5.Хрестоматия по философии РнД., 1997

6.Спиркин А.П. Философия М., 2002

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 2000.

7. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985.

8. История античной диалектики. М., 1972.

4


Ортағасырлық еуропалық мәдениеттегі философияның мәртебесі және функциялары. Араб шығыстық ортағасырлық философиясы.

1 сағат

1. Ортағасырлық батысеуропалық философияның ерекшеліктері мен формалары.

2. А.Августин және Ф.Аквинский философиясы. Универсалий мәселесі. Номинализм және реализм, концептуализм

3. Ислам мәдениеті және философиядағы негізгі бағыттар мен ағымдарының қалыптасуы.


Ауызша сұрау

тақырып бойынша сөзжұмбақ тапсыру, слайд.

Интернет желісін пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979 (1990).

6.Коплстон Ф,И. История средневековой философии. М., 1997.

7. Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна) – М.,1980

8. Средневековая арабская философия. Проблемы и решения – М., 1998.

5Ренессанс дәуірінің философиясы.

1 сағат

1. Қайта өрлеу заманы философиясының ерекше белгілері, сипаты.

2. Ренессанс кезеңіндегі гуманизм прнципі (Ф. Петрарка, Д. Алигьери, Л. Валла).

3. Натурфилософия және пантеизм (Н. Кузанский және Дж. Бруно).


Ауызша сұрау

Карточкамен жұмыс.

Электрондық дәрістерді пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Горфункель А.Х. Философия Эпохи Возрождения. Л., 1980.

4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

5. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Л., 1976.

6. Данте А. Божественная комедия. М., 1967.

7. Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.

8. Ильин В.В. Философия в 2 томах. Учебник. М. 2006.

6Философия және ғылым: жаңа еуропалық мәдениетіндегі философияның өз тағдырын өзі шешу мәселесі.

1 сағат

1. Жаңа заман философиясының ерекшеліктері мен сипаты. Эмпиризм және рационализм бағыттарының қалыптасуы (Ф. Бэкон және Р. Декарт).

2. Дж. Локктың сенсуализмі.

3. Б. Спиноза философиясындағы субстанция мәселесі.


Ауызша сұраутақырып бойынша сөзжұмбақ тапсыру

Электрондық дәрістерді пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5. Асмус В.Ф. Декарт. М., 1956.

6.Нарский И.С. Западноевопейская философия XVII века. М., 1974.

7. Рассел Б. История западной философии. В 2-х т. М., 1993.

8. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII в.в.М.., 1996.

9. Антология мировой философии. В 4 т., М., 1969.


7Еуропалық философиялық дәстүрді дамытуындағы неміс классикалық философиясы және оның рөлі.

1 сағат

1. И.Кант философиясы – неміс классикалық философиясының негізін салушы.

2. Гегельдің философиялық жүйесі және методы.

3. Л. Фейербахтың антропологиялық материализмі.


Ауызша сұрау

слайд тапсыру, карточкамен жұмыс

Электрондық дәрістерді пайдалану.
http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж

3. Абдильдин Ж.М. Диалектика Канта. А., 1974.

4. Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX в. М., 1976.

5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986.

6. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII-XIX в.в.М., 1989.

8
XIX ғ. - XX ғ. басындағы ресейлік мәдениет контекстіндегі орыс философиясы.

1 сағат

1. Марксизм философиясының негізгі идеялары, ерекшеліктері.

2. Орыс философиясының ерекше белгілері, дәстүрі, қайнар көздері.

3. Батысшылдар мен славянофильдер. Н.Бердяевтің философиялық идеялары: бостандық туралы, адам өмірінің мәні т.б.


Ауызша сұрау

карточкамен жұмыс

Электрондық дәрістерді пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж

3.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002

4.Хрестоматия по философии РнД., 1997

5.Спиркин А.П. Философия -М., 2002

9Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.

1 сағат

1. Қазақ философиясының дәстүрі мен ерешеліктері. Қазақ философиясының қалыптасуының әлеуметтiк-мәдени детерминанттары.

2. Түркі кезеңіндегі философия: Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Яссауи, Махмұт Қашқари.

3. Ақын-жыраулар шығармашылығы. Бақыт мәселесі және «Жерұйықты» іздеу.

4. Қазақ ағартушылық кезеңінің ерекшеліктері. (Ш.Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Кұнанбаев). Абай философиясы.

5. Ш.Құдайбердіұлының философиялық көзқарастары. «Үш анық».

Ауызша сұрау

пікірталас


карточкамен жұмыс

Интернет материалдарын пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5. Абай. Қара сөздері. А., 1999.

6. Акатаев С.Н. Мировоззренческий синкретизм казахов. – Алматы, 2001.

7. Орынбеков М.С. Мировоззренческие ориентиры казахской философии.А., 2005

8. Сегізбаев О.А. Казахская философия XV-начала XX века. – Алматы: Гылым, 1996.

9 Есім Ғ. Казақ философиясы.. Алматы

10. Кудайбердиев Ш. Три истины Алматы, 1989

10XX ғасыр және XXІ ғасыр философиясы. Қазіргі философия идеялар мен тұжырымдамалардың динамикалық жиынтығы ретінде.

1 сағат

1. XIX-XX ғ.ғ. Батыс философиясының мәні мен негізгі бағыттары.

2. Позитивизм және оның тарихи формалары.

3. Экзистенциализм философиясы: негізгі мәселелері мен қайшылықтар.


Ауызша сұрау.

Сұрақтарды талқылау, карточкамен жұмыс.

Электрондық дәрістерді пайдалану.

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

История современной зарубежной философии. Спб. 1997.

А.Ф.Зотов, Ю.К. Мельвиль. Западная философия ХХ в. М., 1998.

Современная зарубежная философия. М., 1978.

Рассел Б. История западной философии. М., 1993.

Долгов К.М. От Кьеркегора до Камю. М., 1990.

Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.


11Болмыс философиясы. Онтология. Дүниені философиялық ұғыну.

1 сағат

1. Болмыс категориясы, субстанция. Тарихи-философиялық экскурс.

2. Материя философиялық категория ретінде. Материяның атрибуттары.

3. Қозғалыс және оның түрлері. Материя қозғалысының негізгі формалары.

4. Кеңістік пен уақыт материя болмысының формасы ретінде.

Ауызша сұрау,

сұрақтарды талқылау

карточкамен жұмыс

Электрондық дәрістерді пайдалану

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Мир философии. В 2-х частях. М., 1991.

Алексеев П.Л., Панин А.В. Философия. МГУ. 1999.

Диалектическая логика в 3-х т. Алматы. 1987.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982.

М.Хайдеггер. Бытие и время. М., 2000.

Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.


12Сананы философиялық ұғыну.

1 сағат

1. Философия тарихында сана мәселесі. Сананың генезисі.

2.Сананың болмысы. Қоғамдық және жеке сана, олардың арақатынасы.

3. Саналық пен бейсаналық. З. Фрейдтің бейсаналық концепциясы. К. Юнгтің архетипттері.

4. Қоғамның сана формалары.


Ауызша сұрау

Баяндамалар өткізу

Электрондық дәрісттерді пайдалану.

http: // f; losofia. Кu /

http: // Lib. Ru /FILOSOF/.

1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3.Ильин В.В. Философия в 2 томах. Учебник. М. 2006.

4.Категория мышления и индивидуальное развитие. Гл.2.- Алматы. 1991.

5.Сознание как условие фирм жизнедеятельности. Сборн. АГУ Алматы. 1996.

6.Фрейд Введение в психоанализ Лекции. – М., 1989.

Фрейд. Психология бессознательного. – М, 1989.

7. К. Юнг. Архетип и символ. – М, 1991.


13Философиялық білім жүйесіндегі гносеология. Эпистемология.

1 сағат

1. Таным философиялық мәселе ретінде. Танымның пәні, субъектісі, объектісі.

2. Таным формалары. Сезімдік пен рационалдық, теориялық пен эмпирикалық таным.

3. Ақиқат ұғымы. Ақиқаттың критерийлері.


Ауызша сұрау

Сұрақтарды талқылау

Электрондық дәрістерді пайдалану

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. МГУ., 1997.

Диалектическая логика. В 3-х кн. А., 1987.

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы., 1994.

Диалектика познания: компоненты, аспекты, уровни. Л., 1983.

Философия и методология науки. А., 1999.

14Философиялық антропология.

1 сағат

1. Философия тарихында адам мәселесі. Антропосоциогенез теориясы.

2. Индивид түсінігі. Индивидуалдық және жеке тұлға.

3. Бостандық мәселесі. Бостандық адамның мәні мен құндылығы ретінде.

4. Өмір мәселесі. Өлім мен өлмейтіндік (бессмертие).

Ауызша сұрау

карточкамен жұмыс


Интернет материалдары

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

П. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987.

Проблема человека в западной философии. М., 1988.

Это человек. Антология. М., 1995.

М. Шелер. Положение человека в космосе.

Философские понимание человека. М., 1998.

Ефимов Ю.И. Философские проблемы теории антропосоциогенеза. М., 1987.

Кохановский В.П. Основы философии. М. 2005.

Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.


15Әлеуметтік философия.

Қоғам және табиғат.

1сағат

1. Әлеуметтік философияның түсінігі мен негізгі принциптері.

2. Қоғам өмірінің салалары. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

3. Философиялық ұғынудағы қоғам және табиғат. Биосфера және ноосфера түсінігі.

Ауызша сұрау

баяндамалар, тақырып бойынша сұрақтарды талқылау

http: // f; losofia. кu /

http: // Lib. ru /FILOSOF/.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995.

Концепция самоорганизации. М., 1994.

Хесле В. Философия и экология. М., 1994.

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.

Кохановский В.П. Основы философии. М. 2005.

Спиркин А.Г. Философия. М

Барлығы: 15 сағат

СОӨЖ мазмұны және орындалу кестесі

Тақырып

аты

Тақырып бойынша тапсырма мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Бақылау формалары.

Тапсыру

мерзімі

(апта, сағат)

Тақырып 1

Философия руханияттың ерекше формасы, оның қоғамдағы рөлі.


1. Берілген тақырып бойынша келесі терминдерге жазбаша глоссарий құрастыру: дүниеге көзқарас, дін, мифология, онтология, гносеология, космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, аксиология, логика, материализм, идеализм, этика, эстетика.

2. Философияның негізгі мәселесі дегеніміз не?

3. Мифология. Мифологияның негізгі формаларына сипаттама беру.

4. Діннің генезиcі. Діннің негізгі функциялары. Діннің қазіргі қоғамдағы орны мен ерекшелігі.1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы, 2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5. Философиялық сөздік.


Глоссарийді тапсыру (ауызша)

Дисскусия

3 апта

2 сағат

Тақырып 2

Ежелгі Қытай және Үнді философиялық ойлары.1. Ежелгі Қытай мен ежелгі Үнді философиясын салыстырмалы талдау жасау.

2. Легизм философиясы., ерекшеліктері.

3. Буддизм философиясы.

4.Үнді философиясының категорияларын қарастыру, сипаттама беру.

1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

5.Бхагавадгита. – Гл. 1-6 (пер. В. С. Семенцова) // В. С. Семенцов. Бхагавадгита в традиции и современной научной критике. – М.: Наука, 1985. – С. 144-175; то же (пер. Б. Л. Смирнова): Бхагавадгита // Философские тексты “Махабхараты” [в 8 вып.]. – Вып. 1, ч. 1. – Ашхабад: Ылым, 1978. – С. 79-106 (литературный перевод) или 157-181 (буквальный перевод).Ауызша сұрау, карточкамен жұмыс

4 апта

2 сағат

Тақырып 3

Көне грек өркениеті және көне философиялық дәстүрдің ерекшелік сипаты.


1. Антикалық философия ерекшеліктері неде?

2. Ежелгі грек философиялық мектептерінің негізгі қарастырған мәселелері.

3. Киниктер, скептиктер, стоиктер философиясының мәні.

4. Эллиндік философияның бағыттары: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Антология мировой философии: в 4 томах. М.: Мысль, 1969, т.1, ч.1, с. 267-525.

Аристотель. Метафизика / Соч. в 4 томах, т.1, М., 1976, с.63-367.

Асмус В.Ф. Античная философия, М. 1976.


Ауызша сұрау, тақырып бойынша сөзжұмбақ тапсыру.

5 апта

2 сағат

Тақырып 4

Ортағасырлық еуропалық мәдениеттегі философияның мәртебесі және функциялары. Араб шығыстық ортағасырлық философиясы.1. Ортағасырлық теологиялық және философиялық мектептеріне толық сипаттама беру.

2. Шығыстық перипатетизм философиясы (әль-Кинди, әль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд).

(әрбір өкіліне баяндама тапсыру)

3. "Ежелгі Үнді философиясы", "Ежелгі Қытай философиясы", "Ежелгі грек философиясы" әр тақырып бойынша 10 тест құрастыру (әр тесттің 5 нұсқасы болу керек.)


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Касымжанов А.Х. Аль-Фараби. – А.,1986 г.

Бегалинова К. Восточная философия: сущность и особенность – Алматы, 2004.

Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII веков. – М., 1960.

Кохановский В.П. Основы философии. М. 2005.

Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.

Ильин В.В. История философии – Спб, 2005.


Ауызша сұрау, тақырып бойынша баяндама тапсыру. Тест тапсыру.

6 апта

2 сағат

Тақырып 5

Ренессанс дәуірінің философиясы.1. Қайта өрлеу заманы философиясының пайда болуының алғышарттары.

2. Философия және әлеуметтік утопия (Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла).

3. Қайта өрлеу заманы философиясының өкілдері бойынша презентация тапсыру.1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

Н. Макиавелли. Государь// Изб.соч. – М. 1982.

Ильин В.В. История философии – Спб, 2005

Ауызша сұрау, тақырып бойынша слайд тапсыру

7 апта

2 сағат

Тақырып 6

Философия және ғылым: жаңа еуропалық мәдениетіндегі философияның өз тағдырын өзі шешу мәселесі.


1. 18 ғасыр француз ағартушылық философиясы (Вольтер, Гольбах, Гельвеций, Ламетри, Дидро).

2. 17-18 ғ.ғ. қоғамдық келісім шарт концепцеясы (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо)

3. Лейбництің Монадологиясы.1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

Антология мировой философии. В 4 т.// т.2, М., 1969 г.

Спиркин А.Г. Философия. М. 2005.

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII веков. М., 1996


Ауызша сұрау, карточкамен жұмыс. Конспект тексеру.

8 апта

2 сағат

Тақырып 7

Неміс классикалық философиясы және оның рөлі.


НКФ тақырыбы бойынша видеопрезентация дайындау. Тақырып сұрақтарының негізгі мазмұнын ашу (презентацияда НКФ-ның өкілдерінің негізгі философиялық идеялары міндетті түрде көрсетілуі керек):

а) Кант философиясы бойынша: антиномия, пікірлер теориясы, "өзіндік зат", трансценденталдық, категориялық императив.

ә) Гегель философиясы бойынша: абсолюттік идея, триада, диалектикалық әдіс, абсолюттік рух.

б) Фейербах философиясы бойынша: антропологиялық материализм, таным теориясы мен әлеуметтік-саяси көзқарастар.

в) Фихте бойынша: "Мен-принципі"

г) Шеллинг бойынша: объективтік идеализм, натурфилософия.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғабитов. Философия.оқулық. Алматы.

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986.

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII-XIX в.в.М., 1989.


Презентацияны топқа көрсету, қорғау, талқылау.

9 апта

2 сағат

Тақырып 8

Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.


1. Қазақ философиясының қалыптасу кезеңдеріне сипаттама беру.

2. Қазақ ағартушыларының еңбектерін талдау.

3. Ұлы Абай Құнанбаевтің қара сөздерін талдап, өлеңдерін жатқа айту.

4. Ш.Құдайбердіұлының Үш анығын анықтау.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғабитов. Философия.оқулық. Алматы.

Абай. Қара сөздері. А., 1999.

6. Акатаев С.Н. Мировоззренческий синкретизм казахов. – Алматы, 2001.

7. Орынбеков М.С. Мировоззренческие ориентиры казахской философии.А., 2005

8. Сегізбаев О.А. Казахская философия XV-начала XX века. – Алматы: Ғылым, 1996.

9 Есім Ғ. Казақ философиясы.. Алматы


Ауызша сұрау, Абайдың өлеңдерін жатқа айту, баяндамалар тапсыру.

10 апта

2 сағат

Тақырып 9

XX ғасыр және XXІ ғасыр философиясы. Қазіргі философия идеялар мен тұжырымдамалардың динамикалық жиынтығы ретінде.


1. Бейклассикалық философияның қалыптасуы және “Өмір философиясы”.

2. Ф.Ницше философиясындағы "Асқан адам" идеясы және "билікке ерік" идеялары.

3. А.Шопенгауэрдің Волюнтаризмін сипаттау.

4. Қазіргі заман Батыс философиясының бағыттары бойынша глоссорий құрастыру: волюнтаризм, иррационализм, өмір философиясы, прагматизм, позитивизм, постпозитивизм психоанализ, феноменология, герменевтика, структурализм, архетиптер және т.б.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

Современная западная философия. Словарь -хрестоматия М., 1998.

История современной зарубежной философии. СПб., 1997

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М., 1998.


Ауызша сұрау, карточкамен жұмыс, глоссарийді жазбаша тапсыру.11 апта

2 сағат

Тақырып 10

Болмыс философиясы. Онтология. Дүниені философиялық ұғыну.


Келесі тақырыптар бойынша баяндама өткізу (бір тақырыпты таңдау):

1. Философия тарихы мен жаратылыстанудағы материя ұғымының эволюциясы

2. А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясынның

материя, кеңістік пен уақыт бірлігін философиялық тұжырымдауды дамыту үшін маңызы.

3. Тірі табиғаттағы кеңістік уақыттық қатынастардың ерекшелігі

4. Дүниенің материалдық бірлігі: дүниенің материалдық бірлігі мен алуантүрлілігі туралы ғылым нәтижелері.

5. Табиғат эволюциясындағы материалдық жүйелердің өзіндік ұйымдасуы туралы

6. Биосфера, техносфера және ноосфера, олардың өзара байланысы мен өзара шарттасуы


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

3. Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

Концепции современного естествознания. Учебник. – М.2001.

Мир философии. В 2-х частях. М., 1991.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982.

Интернет материалдарын пайдалану.


Баяндама тапсыру.

12 апта

2 сағат

Тақырып 11

Философиялық білім жүйесіндегі гносеология. Эпистемология.1. Гносеология мәселесі. Эпистемология

2. Ғылыми танымның мәні мен құрылымы: сатылары, формалары мен әдістері.

3. Сенсуализм және рационализм. мәселелерін талдау.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. МГУ., 1997.

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы., 1994.

Философия и методология науки. А., 1999.ауызша сұрау

13 апта

1 сағат

Тақырып 12

Философиялық антропология.


Философия тарихында адам мәселесі. Антропосоциогенез теориясы.

Индивид түсінігі. Индивидуалдық және жеке тұлға.

Бостандық мәселесі. Бостандық адамның мәні мен құндылығы ретінде.

Өмір мәселесі. Өлім мен өлмейтіндік (бессмертие).

1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

П. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987.

Проблема человека в западной философии. М., 1988.

Это человек. Антология. М., 1995.

М. Шелер. Положение человека в космосе.

Философские понимание человека. М.,

Дисскусия

ауызша өткізу


14 апта

1 сағат

Тақырып 13

Диалектика теориясының мәселелері.

Философия категориялары.

Глобалдық мәселелер.

Әлеуметтік философия.

Қоғам және табиғат

1. Диалектика ілімі, формалары

2. Диалектика принцептері мен заңдары

3. Төмендегі диалектика категорияларына сипаттама беру: (жазбаша)

- Мөлшер, сапа, өлшем

- Барабарлық, айырмашылық қайшылық

- Терістеу, Алыну, Терістеуді терістеу

- Категориялар мәні маңызы

- Жеке -Ерекше-Әмбебаптық

- Мән мен құбылыс

- Форма мен мазмұн

- Қажеттілік пен кездейсоқтық

- Шындық пен мүмкіндік

- Себеп пен салдар

1. Келесі тақырыптар бойынша дөңгелек үстел, дискуссия өтізу:

- Глобалдық мәселелер және олардың пайда болу себептері.

- Қазіргі Ғаламдық проблемалар

2. Әлеуметтік философияның түсінігі мен негізгі принциптері.


1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде: болмысы және тарихы. Алматы,2006ж.

2. Иманқұл Н.Н., Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия. Астана, 2009ж.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. МГУ., 1997.

Диалектическая логика. В 3-х кн. А., 1987.

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы., 1994.

Диалектика познания: компоненты, аспекты, уровни. Л., 1983.

Әбішев Қ.Ә. Философия. Алматы, 2000ж.

4. Ғ. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.

Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995.

Концепция самоорганизации. М., 1994.

Хесле В. Философия и экология. М., 1994.

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990


ауызша сұрау, жазбаша тапсыру. эссені тапсыру.

15 апта

1 сағат

Барлығы: 23 сағат

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
написать администратору сайта