Главная страница

Физика

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при розв'язуванні задач з фізики
Вcі цитати, цифровий, фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірені. Зауваження рецензентів враховані
  Phys_kontr_5   330 Kb. #2630

Лабораторная работа Изучение температурной зависимости Сопротивления металлов и полупроводников
Цель работы: экспериментальное изучение поведения электрического сопротивления металлов и полупроводников
  ЛР №9   114.7 Kb. #2988

Таблиця варіантів
Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = At – Bt2 + Ct3, де а = 2 м/с, в = 3 м/с2 І с= 4 м/ Знайти: а залежність швидкості V і прискорення a від часу t; б відстань S, пройдену тілом, швидкість V і прискорення a через час t = 2 с після початку руху
  фізика СРС1   0.53 Mb. #6543

Задачі контрольних робіт срс-2
В ємності V = 0,5 л міститься газ за нормальних умов. Визначити число n молекул газу, що знаходяться в колбі
  фізика СРС2   283.5 Kb. #7300

Закон Біо-Савара-Лапласа в скалярному і векторному вигляді відповідно
Гн/м; вектор, який дорівнює довжині dl провідника і співпадає з напрямом струму; сила струму; радіус-вектор, проведений від середини елемента провідника до точки, магнітна індукція в якій визначається; кут між векторами і
  Phys_kontr_4   1.27 Mb. #13488

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики магнетизм 5 Київ 2004
Магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. /Укладачі А. П. Клименко, Л.І. Фролова, Б. М. Стаднік, М. Т. Степашко, – К.: Кнутд, 2004. – 54
  МАГНЕТИЗМ   1.68 Mb. #17246

V011 Кинематика поступательного движения м т. в пространстве. Кластер с011(П, 20 шт Графические задачи,)
Уд3] (вом) На рисунке изображён график зависимости от времени t координаты Х материальной точки, движущейся вдоль оси Ох. Для данного движения являются «верными» следующие утверждения
  08061999   4.14 Mb. #22309


  1

написать администратору сайта