Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

№2 ЕСЖ. Жер бетін горизонталь тегістеу жне азу кму жмыстарыны картограммасын руСкачать 197.5 Kb.
НазваниеЖер бетін горизонталь тегістеу жне азу кму жмыстарыны картограммасын ру
Анкор№2 ЕСЖ.doc
Дата11.01.2018
Размер197.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файла№2 ЕСЖ.doc
ТипДокументы
#14912

Жер бетін горизонталь тегістеу және қазу – көму жұмыстарының картограммасын құру
Тапсырманы орындауға қажетті мәліметтер:

Жер бетін квадраттар арқылы нивелирлегендегі квадрат төбелерінің биіктік белгісі, құрылыс алаңының өлшемі 100*100м, масштаб 1:500, жер бедерінің биіктік қимасы 1,0м.

Есептелетін мәлімет ішінен ең төмен биіктік белгісін анықтаймыз:

H min = 36,2

1) Әр квадраттың төбелеріне тән салыстырмалы нүкте биіктіктерін оңайлату келесі формуламен анықтаймыз:

H i = H i - H min

h 1/a = 44,2 – 36,2 = 8 h 4/a = 37,5 – 36,2 = 1,3

h 1/б = 43,7 – 36,2 = 7,5 h 4/б = 41,2 – 36,2 = 5

h 1/в = 44,1 – 36,2 = 7,9 h 4/в = 43,4 – 36,2 = 7,2

h 1/г = 42,6 – 36,2 = 6,4 h 4/г = 42,3 – 36,2 = 6,1

h 1/д = 39,2 – 36,2 = 3 h 4/д = 43,3 – 36,2 = 7,1

h 1/е = 36,2 – 36,2 = 0 h 4/е = 44,5 – 36,2 = 8,3
h 2/a = 42,4 – 36,2 = 6,2 h 5/a = 39,2 – 36,2 = 3

h 2/б = 42,2 – 36,2 = 6 h 5/б = 42,5 – 36,2 = 6,3

h 2/в = 42,4 – 36,2 = 6,2 h 5/в = 41,2 – 36,2 = 5

h 2/г = 41,0 – 36,2 = 4,8 h 5/г = 40,4 – 36,2 = 4,2

h 2/д = 38,7 – 36,2 = 2,5 h 5/д = 40,8 – 36,2 = 4,6

h 2/е = 39,1 – 36,2 = 2,9 h 5/е = 41,7 – 36,2 = 5,5
h 3/a = 41,2 – 36,2 = 5 h 6/a = 41,3 – 36,2 = 5,1

h 3/б = 39,3 – 36,2 = 3,1 h 6/б = 40,6 – 36,2 = 4,4

h 3/в = 40,6 – 36,2 = 4,4 h 6/в = 39,7 – 36,2 = 3,5

h 3/г = 39,3 – 36,2 = 3,1 h 6/г = 39,2 – 36,2 = 3

h 3/д = 40,9 – 36,2 = 4,7 h 6/д = 39,5 – 36,2 = 3,3

h 3/е = 41,7 – 36,2 = 5,5 h 6/е = 40,4 – 36,2 = 4,2
Алынған мәліметтер арқылы кестені толтырамыз:2) Бір квадрат төбесіне тән салыстырмалы биіктіктерінің қосындысын есептейміз:
ΣH 1 = 8 + 0 + 5,1 + 4,2 = 17,3

3) Екі квадрат төбесіне тән салыстырмалы нүкте биіктіктерінің қосындысын есептейміз:
ΣH 2 = 7,5 + 7,9 + 6,4 + 3 + 2,9 + 5,5 + 8,3 + 5,5 + 3,3 + 3 + 3,5 + 4,4 + + 3 + 1,3 + 5 + 6,2 = 76,7

4) ΣH 3 = 0
5) Төрт квадрат төбесіне тән салыстырмалы нүкте биіктіктерінің қосындысын еептейміз:
ΣH 4 = 6 + 6,2 + 4,8 + 2,5 + 3,1 + 4,4 + 3,1 + 4,7 + 5 + 7,2 + 6,1 + 7,1 + + 6,3 + 5 + 4,2 + 4,6 = 80,3

6) Горизонталь алаңның жоба биіктігін келесі формуламен анықтаймыз:

ΣH 1 + 2ΣH 2 + 3ΣH 3 + 4ΣH 4

H жоб = H min + –––––––––––––––––

4n
ΣH 2 = 76,7 * 2 =153,4

ΣH 4 = 80,3 * 4 = 321,2

17,3 + 153,4 + 0 + 321,2

H жоб = 36,2 + ––––––––––––– = 41,119

4*25
7) Барлық квадрат төбелері үшін жұмыс биіктік белгісін келесі өрнекпен анықтаймыз:
H жұм = H жоб - H нақты
Теріс белгі H жұм сол нүктеде жерді қазу қажеттілігін, ал оң белгі – үйіндіні көрсетеді.
Hа/1жұм = 41,119 – 44,2 = -3,08

Hа/2жұм = 41,119 – 42,4 = -1,28

Hа/3жұм = 41,119 – 41,2 = -0,08

Hа/4жұм = 41,119 – 37,5 = +3,62

Hа/5жұм = 41,119 – 39,2 = +1,92

Hа/6жұм = 41,119 – 41,3 = -0,18


Hб/1жұм = 41,119 – 43,7 = -2,58

Hб/2жұм = 41,119 – 42,2 = -1,08

Hб/3жұм = 41,119 – 39,3 = +1,82

Hб/4жұм = 41,119 – 41,2 = -0,08

Hб/5жұм = 41,119 – 42,5 = -1,38

Hб/6жұм = 41,119 – 40,6 = +0,52
Hв/1жұм = 41,119 – 44,1 = -2,98

Hв/2жұм = 41,119 – 42,4 = -1,28

Hв/3жұм = 41,119 – 40,6 = +0,52

Hв/4жұм = 41,119 – 43,4 = -2,28

Hв/5жұм = 41,119 – 41,2 = -0,08

Hв/6жұм = 41,119 – 39,7 = +1,42
Hг/1жұм = 41,119 – 42,6 = -1,48

Hг/2жұм = 41,119 – 41,0 = +0,12

Hг/3жұм = 41,119 – 39,3 = +1,82

Hг/4жұм = 41,119 – 42,3 = -1,18

Hг/5жұм = 41,119 – 40,4 = +0,72

Hг/6жұм = 41,119 – 39,2 = +1,92
Hд/1жұм = 41,119 – 39,2 = +1,92

Hд/2жұм = 41,119 – 38,7 = +2,42

Hд/3жұм = 41,119 – 40,9 = +0,22

Hд/4жұм = 41,119 – 43,3 = -2,18

Hд/5жұм = 41,119 – 40,8 = +0,32

Hд/6жұм = 41,119 – 39,5 = +1,62
Hе/1жұм = 41,119 – 36,2 = +4,92

Hе/2жұм = 41,119 – 39,1 = +2,02

Hе/3жұм = 41,119 – 41,7 = -0,58

Hе/4жұм = 41,119 – 44,5 = -3,38

Hе/5жұм = 41,119 – 41,7 = -0,58

Hе/6жұм = 41,119 – 40,4 = +0,72
8) Квадрат төбесінен нольдік жұмыс нүктесіне дейінгі арақашықтықты келесі формуламен есептейміз:

|‌ha| |‌hb|

Х1 = ––––––– · d Х1 = ––––––– · d

|ha| + |hb| |ha| + |hb|
|ha| ,|hb| - екі көрші төбелердің жұмыс биіктігінің абсолют мәні.

Есептеу дұрыстығы келесі теңдікпен тексеріледі:

х1 + х2 = d
1) х1 = 1,48 / (1,48+1,92)*20 = 8,7 х2 = 1,92 / (1,48+1,92)*20 = 11,3
2) х1 = 1,48 / (1,48+0,12)*20 = 18,5 х2 = 0,12 / (1,48+0,12)*20 = 1,5
3) х1 = 1,28 / (1,28+0,12)*20 = 18,3 х2 = 0,12 / (1,28+0,12)*20 = 1,7


4) х1 = 1,08 / (1,08+1,82)*20 = 7,4 х2 = 1,82 / (1,08+1,82)*20 = 12,6


5) х1 = 0,08 / (0,08+1,82)*20 = 0,8 х2 = 1,82 / (0,08+1,82)*20 = 19,2


6) х1 = 1,28 / (1,28+0,52)*20 = 14,2 х2 = 0,52 / (1,28+0,52)*20 = 5,8


7) х1 = 0,58 / (0,58+2,02)*20 = 4,5 х2 = 2,02 / (0,58+2,02)*20 = 15,5


8) х1 = 0,58 / (0,58+0,22)*20 = 14,5 х2 = 0,22 / (0,58+0,22)*20 = 5,5


9) х1 = 2,18 / (2,18+0,22)*20 = 18,2 х2 = 0,22 / (2,18+0,22)*20 = 1,8


10) х1 = 1,18 / (1,18+1,82)*20 = 7,9 х2 = 1,82 / (1,18+1,82)*20 = 12,1


11) х1 = 2,28 / (2,28+0,52)*20 = 16,3 х2 = 0,52 / (2,28+0,52)*20 = 3,7


12) х1 = 0,08 / (0,08+1,82)*20 = 0,8 х2 = 1,82 / (0,08+1,82)*20 = 19,2


13) х1 = 0,08 / (0,08+3,62)*20 = 0,4 х2 = 3,62 / (0,08+3,62)*20 = 19,6


14) х1 = 2,18 / (2,18+0,32)*20 = 17,4 х2 = 0,32 / (2,18+0,32)*20 = 2,6


15) х1 = 0,58 / (0,58+0,32)*20 = 12,9 х2 = 0,32 / (0,58+0,32)*20 = 7,1


16) х1 = 0,58 / (0,58+0,72)*20 = 8,9 х2 = 0,72 / (0,58+0,72)*20 = 11,1
17) х1 = 1,18 / (1,18+0,72)*20 = 12,4 х2 = 0,72 / (1,18+0,72)*20 = 7,6
18) х1 = 0,08 / (0,08+0,72)*20 = 2 х2 = 0,72 / (0,08+0,72)*20 = 18
19) х1 = 0,08 / (0,08+1,42)*20 = 1,1 х2 = 1,42 / (0,08+1,42)*20 = 18,9
20) х1 = 1,38 / (1,38+1,92)*20 = 8,4 х2 = 1,92 / (1,38+1,92)*20 = 11,6

21) х1 = 0,18 / (0,18+0,52)*20 = 5,1 х2 = 0,52 / (0,18+0,52)*20 = 14,9
22) х1 = 0,18 / (0,18+1,92)*20 = 1,7 х2 = 1,92 / (0,18+1,92)*20 = 18,3
23) х1 = 1,38 / (1,38+0,52)*20 = 14,5 х2 = 0,52 / (1,38+0,52)*20 = 5,5
9) Орташа жұмыс биіктіктерін есептейміз:

Σhi

hор = –––

n , мұндағы
Σhi – Квадрат төбелерінің жұмыс биіктіктерінің қосындысы

n – төбе саны
hор1 = -3,08-2,58-1,28-1,08 / 4 = -2,005

hор2 = -2,58-2,98-1,08-1,28 / 4 = -1,98

hор3 = -2,98-1,48-1,28+0+0 / 5 = -1,148

hор4 = 0,12+0+0 / 3 = 0,04

hор5 = -1,48+0+0 / 3 = -0,5

hор6 = 0,12+2,42+1,92+0+0 / 5 = 0,9

hор7 = 1,92+4,92+2,02+2,42 / 4 = 2,82

hор8 = -1,28-1,08-0,08+0+0 / 5 = -0,49

hор9 = 1,82+0+0 / 3 = 0,61

hор10 = 1,82+0,52+0+0 / 4 = 0,6

hор11 = -1,08-1,28+0+0 / 4 = -0,59

hор12 = -1,28+0+0 / 3 = -0,43

hор13 = 0,52+1,82+0,12+0+0 / 5 = 0,49

hор14 = 0,12+2,42+0,22+1,82 / 4 = 1,15

hор15 = 2,42+2,02+0,22+0+0 / 5 = 0,93

hор16 = -0,58+0+0 / 3 = -0,19

hор17 = -0,08+0+0 / 3 = -0,03

hор18 = 1,82+3,62+0+0+0+0 / 6 = 0,91

hор19 = -0,08+0+0 / 3 = -0,03

hор20 = -0,08-2,28+0+0 / 4 = -0,59

hор21 = 1,82+0,52+0+0 / 4 = 0,59

hор22 = 0,52+1,82+0+0 / 4 = 0,59

hор23 = -2,28-1,18+0+0 / 4 = -0,87

hор24 = -1,18-2,18+0+0 / 4 = -0,84

hор25 = 1,82+0,22+0+0 / 4 = 0,51

hор26 = -2,18-3,38-0,58+0+0 / 5 = -1,23

hор27 = 0,22+0+0 / 3 = 0,07

hор28 = 3,62+1,92+0+0 / 4 = 1,39

hор29 = -1,38-0,08+0+0 / 4 = -0,37

hор30 = -0,08-2,28-0,08-1,38 / 4 = -0,96

hор31 = -2,28-1,18-0,08+0+0 / 5 = -0,71

hор32 = 0,72+0+0 / 3 = 0,24

hор33 = 0,72+0,32+0+0 / 4 = 0,26

hор34 = -1,18-2,18+0+0 / 4 = -0,84

hор35 = 0,32+0+0 / 3 = 0,11

hор36 = -2,18-3,38-0,58+0+0 / 5 = -1,23

hор37 = 1,92+0+0 / 3 = 0,04

hор38 = -1,38+0+0+0 / 4 = -0,35

hор39 = -0,18+0+0 / 3 = -0,06

hор40 = 0,52+0+0+0 / 4 = 0,13

hор41 = -1,38-0,08+0+0 / 4 = -0,37

hор42 = 0,52+1,42+0+0 / 4 = 0,49

hор43 = -0,08+0+0 / 3 = -0,03

hор44 = 0,72+1,92+1,42+0+0 / 5 = 0,81

hор45 = 0,72+0,32+1,62+1,92 / 4 = 1,15

hор46 = 0,32+1,62+0,72+0+0 / 5 = 0,53

hор47 = -0,58+0+0 / 3 = -0,19
10) Үйінді мен ойыстың көлемі үшбұрыш төбелерінің жұмыс биіктіктері бойынша келесі формуламен есептейміз:
Σhi

V = S –––

3

Ойыстар:

V1 = 2,005*400=802 V29 = 0,37*88=32,56

V2 = 1,98*400=792 V30 = 0,96*400=384

V3 = 1,148*398,725=457,74 V31 = 0,71*331,6=235,44

V5 = 0,5*80,475=39,7 V34 = 0,84*298=250,32

V8 = 0,49*279,04=136,17 V36 = 1,23*390,77=480,65

V11 = 0,59*216=127,44 V38 = 0,35*221,86=77,65

V12 = 0,43*129,93=55,87 V39 = 0,06*4,335=0,26

V16 = 0,19*32,625=6,2 V41 = 0,37*156=57,72

V17 = 0,03*0,16=0,005 V43 = 0,03*31=0,93

V19 = 0,03*0,16=0,005 V47 = 0,19*57,405=10,91

V20 = 0,59*171=100,89

V23 = 0,87*242=210,54

V24 = 0,84*261=219,24

V26 = 1,23*395,05=485,9
Үйінділер:

V4 = 0,04*1,275=0,05 V32 = 0,24*68,4=16,42

V6 = 0,9*319,525=287,57 V33 = 0,26*102=26,52

V7 = 2,82*400=1128 V35 = 0,11*9,23=1,02

V9 = 0,61*120,96=73,79 V37 = 0,64*106,14=67,93

V10 = 0,6*184=110,4 V40 = 0,13*67,665=8,8

V13 = 0,49*270,07=132,33 V42 = 0,49*244=119,56

V14 = 1,15*400=460 V44 = 0,81*369=298,89

V15 = 0,93*367,375=341,66 V45 = 1,15*400=460

V18 = 0,91*399,68=363,71 V46 = 0,53*342,595=181,58

V21 = 0,59*229=135,11

V22 = 0,59*158=93,22

V25 = 0,51*139=70,89

V27 = 0,07*4,95=0,35

V28 = 1,39*312=433,68
11) Жер жұмыстарының жалпы көлеміндегі қателік пен теңдікті (баланс) анықтаймыз:

Σ S = 10 000 м3

Σ Vв = 4964,14

Σ Vн = 4811,48

Δ V = 4964,14 – 4811,48 = 152,66 ≈ 3%

Σ Vв + Σ Vн = 9775,62 ≈ 2%


Фигура №

Фигура ауданы

Орташа жұмыс биіктігі

Көлемдер

ойыстар

үйінділер400

2,005

802


400

1,98

792


398,725

1,148

457,74


1,275

0,04
0,0580,475

0,5

39,7


319,525

0,9
287,57400

2,82
1128279,04

0,49

136,17


120,96

0,61
73,79184

0,6
110,4216

0,59

127,44


129,93

0,43

55,87


270,07

0,49
132,33400

1,15
460367,375

0,93
341,6632,625

0,19

6,2


0,16

0,03

0,005


399,68

0,91
363,710,16

0,03

0,005


171

0,59

100,89


229

0,59
135,11158

0,59
93,22242

0,87

210,54


261

0,84

219,24


139

0,51
70,89395,05

1,23

485,9


4,95

0,07
0,35312

1,39
433,6888

0,37

32,56


400

0,96

384


331,6

0,71

235,44


68,4

0,24
16,42102

0,26
26,52298

0,84

250,32


9,23

0,11
1,02390,77

1,23

480,65


106,14

0,64
67,93221,86

0,35

77,65


4,335

0,06

0,26


61,665

0,13
8,8156

0,37

57,72


244

0,49
119,5631

0,03

0,93


369

0,81
298,89400

1,15
460342,595

0,53
181,5857,405

0,19

10,91
Σ S = 10 000 Σ Vв = 4964,14 Σ Vн = 4811,48 ΔV ≈ 3%
написать администратору сайта