Главная страница
Навигация по странице:

 • Четверта задача.

 • До числа основних принципів

 • „метру”

 • З 1 січня 1982 року був введений в дію ГОСТ 8.417-81 ДСВ. Одиниці фізичних величин.

 • Розміром фізичної величини

 • Величина Одиниця вимірювання Скорочені позначення одиниць

 • Визначення основних одиниць

 • 4. Кратні та частинні одиниці

 • Приставка Назва Позначення

 • 1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014. Лекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міри  Скачать 186.56 Kb.
  НазваниеЛекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міри
  Анкор1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
  Дата12.02.2018
  Размер186.56 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файла1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
  ТипЛекція
  #16548
  страница4 из 4
  1   2   3   4

  Основні задачі стандартизації:

  Перша - одна з основних задач стандартизації полягає в покращенні якості продукції, оскільки стандарт встановлює науково обґрунтовані вимоги до показників якості. Показники, норми, вимоги, що встановлені стандартом, базуються на результатах наукових досліджень, дослідно-конструкторських та експериментальних робіт, більшість з яких , в свою чергу, повинно закінчуватись розробкою стандарту.

  Другою важливою задачею стандартизації є визначення єдиної системи показників якості продукції, методів та засобів контролю та випробувань, а також необхідного рівня надійності в залежності від призначення виробів та умов їх експлуатації.

  Третя задача стандартизації полягає у встановлені норм, вимог та методів в області проектування і виробництва продукції з ціллю отримання оптимальної якості та виключення нераціонального різноманіття видів, марок та типорозмірів.

  Четверта задача. Науково-технічний прогрес обумовлює необхідність проектування та виготовлення в мінімально короткі строки самих різноманітних машин та приладів. Це висуває четверту основну задачу стандартизації – розвиток уніфікації продукції як найважливішої умови спеціалізації виробничих процесів, ефективності експлуатації та ремонту виробів.

  Робота в області стандартизації, що має своєю загальною метою підвищення ефективності народного господарства в цілому, будується на цілком визначених методичних принципах, що відображають, по суті методологію керування якістю.

  До числа основних принципів можна віднести наступні:

  1. принцип комплектності, тобто цілеспрямованого та планомірного встановлення та використання системи взаємопов’язаних вимог як до об’єкта в цілому, так і до його основних елементів. Це призводить до скорочення використання сировини, матеріалів, типорозмірів, методів виготовлення, що в кінцевому результаті вирішує задачу підвищення якості продукції.

  2. принцип системності, полягає в розробці системи стандартів, що нормують вимоги до функціонально взаємопов’язаних елементів. Розробка єдиної системи ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПВ (єдиної системи підготовки виробництва) та ін.

  3. принцип плановості, забезпечує планомірність в роботі та дозволяє узгоджувати роботу по стандартизації з планами розвитку народного господарства, забезпечити координаційну роль стандартизації як підсистему керування народним господарством. Це дозволяє планувати якість продукції у відповідності до попиту, зняття з виробництва морально застарілої продукції та заміна її продукцією вищої категорії.

  4. принцип випередження, полягає в тому, що вимоги, які містяться в розроблюваному стандарті, повинні постійно забезпечувати технологічний процес, тобто виключити можливість випуску морально застарілої продукції. Таким чином випереджаюча стандартизація повинна враховувати найбільш ефективні результати та динаміку розвитку науки, техніки та виробництва.

  5. принцип оптимальності вимагає встановлення оптимального, з точки зору інтересів народного господарства, рівня вимог, що нормуються до об’єкту стандартизації.

  6. принцип мінімальних питомих витрат матеріалів. Вартість матеріалів та напівфабрикатів в машинобудуванні складає від 40% до 80% загальної вартості продукції. При зниженні витрат прокату на 1% по країні економиться близько 600000 т металу. В деяких галузях машинобудування маса виробів обмежується стандартом ГОСТ 914-59 – „Автомобілі та авто потяги. Вагові параметри та габарити”.


  Стандарти та світ.

  В 1926 році утворилась міжнародна організація ІСА (ISA), з 1941 році вона переорганізувалась в ІСО (ISO).

  Основна ціль ІСО „сприяти доброму розвиткові стандартизації у всьому світі для того, щоб забезпечити міжнародний обмін товарами та розвивати взаємну співпрацю в області інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності”.

  Ріст культурних та економічних зв’язків між цими країнами поставив у якості невідкладної задачі забезпечення міжнародної одноманітності мір.

  Першим кроком в цьому напрямку було встановлення метричної системи мір „ на всі часи, для всіх народів”. Кінець XVΙΙΙ сторіччя Франція. В 1870 році в Парижі за пропозицією Петербурзької Академії наук було скликане засідання, ціллю якого було притягнення уваги урядів різних країн до необхідності встановлення прототипів мір.

  20 травня 1875 року 17 країн, у тому числі і Росія, на міжнародній дипломатичній конференції по „метру” підписали метричну конвенцію.

  Попередньо метр – це одна десятимільйонна частина Паризького меридіана.

  В 1872 році Міжнародна комісія прийняла рішення про розробку платиноірідієвих прототипів метра та кілограма.

  З розвитком науки та техніки з’явилось ряд систем:

  • СГС – сантиметр, грам, секунда,

  • МТС – метр, тонна, секунда,

  • МКГСС – метр, кілограм-сила, секунда,

  • МКСА – метр, кілограм, секунда, ампер.

  Розвиток автоматизації виробничих процесів та використання обчислювально – керуючої техніки вимагало уніфікації одиниць вимірювання.

  В 1954 Десята Генеральна конференція по мірах та вагах вирішила прийняти в якості основних одиниць Міжнародної системи: метр, кілограм, секунда, ампер, градус Кельвіна, свічу.

  В 1960 році Одинадцята Генеральна конференція по мірах та вагах прийняла резолюцію, що затверджувала рішення Міжнародного комітету мір та ваг про встановлення Міжнародної системи одиниць.

  Міжнародна система одиниць SI (Systems International).

  Міжнародна організація по стандартизації ІСО прийняла систему SI за основу.

  Організація об’єднаних націй, а саме відділ по освіті, науці, культурі (ЮНЕСКО) закликала всі країни прийняти Міжнародну систему.

  З 1 січня 1982 року був введений в дію ГОСТ 8.417-81 ДСВ. Одиниці фізичних величин.
  ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
  ДСТУ 3651.1-97 Фізична величина запропонована як властивість, загальна в якісному співвідношенні багатьом фізичним об’єктам, але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об’єкта.

  Розміром фізичної величини називають кількісний вміст в даному об’єкті властивості, що відповідає поняттю фізичної величини.

  ДСТУ 3651.1-97 одиниці фізичних величин:

  • незалежні, основні (не залежать від розмірності інших одиниць).

  • похідні – залежать від основних одиниць у відповідності до формул.

   1. площа - ,

   2. лінійна швидкість - ,

   3. лінійне прискорення - ,

   4. сила - .

   5. Кратні та часткові одиниці утворюються за допомогою множників та приставок.

  Таблиця 2.

  Основні одиниці системи СІ

  Величина

  Одиниця вимірювання

  Скорочені позначення одиниць

  Українські

  Латинські

  Довжина

  метр

  м

  m

  Маса

  кілограм

  кг

  kg

  Час

  секунда

  с

  s

  Сила електричного струму

  ампер

  А

  А

  Термодинамічна температура

  кельвін

  К

  К

  Сила світла

  кандела

  кд

  kd

  Кількість речовини

  моль

  моль

  mol

  *1 свіча=1,005 нової свічі=candela

  *0оК=-273,16 оС,

  Визначення основних одиниць відповідно до рішення Генеральної конференції з мір і ваги:

  метр — довжина шляху, який проходить світло у вакуумі за 1/29979245 частину секунди; Кілограм – маса 1 кубічного дециметра дистильованої води при її найбільшій щільності (при ), визначена зважуванням .

  Платинова циліндрична гиря висотою 39 мм, рівного діаметру () – „кілограм Архіву”.
  кілограм — одиниця маси, що дорівнює масі Міжнародного прототипу кілограма;

  секунда — 9 192 631 770 періодів випромінювання переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133;

  ампер — сила незмінного струму, який, проходячи через два паралельних прямолінійних провідники нескінченної довжини і занадто малого круглого перерізу, що розміщені на відстані метра один від одного у вакуумі, утворив би між провідниками силу в 2*10-7Н на кожний метр довжини;

  кельвін — одиниця термодинамічної температури — 1/273,16 частини термодинамічної температури потрійної точки води;

  кандела — сила світла, що випромінюється з площі у 1/600 000 м2 перерізу повного випромінювача у перпендикулярному до цього перерізу напрямку при температурі затвердіння платини та тиску 101325 Па;

  моль — кількість речовини, яка вміщує стільки ж молекул (атомів, частинок), скільки вміщується атомів у нукліді вуглецю-12 масою в 0,012 кг.

  3. Похідні одиниці системи СІ

  Крім основних одиниць СІ є велика група похідних одиниць, які визначаються за законами взаємозв'язків між фізичними величинами або ж на основі визначення фізичних величин. Відповідні похідні одиниці СІ виводяться із рівнянь зв'язку між величинами. Залежно від наукового напрямку утворені похідні одиниці для простору, часу, механічних, теплових, електричних, магнітних, акустичних, світлових величин та величин іонізуючого випромінювання (додаток 1).

  Поряд з основними та похідними одиницями Міжнародної системи СІ є ще позасистемні одиниці (додаток 2). Вони широко застосовуються у повсякденному житті. Крім названих, є ще позасистемні одиниці тимчасового використання (морська миля, яка дорівнює — 1852 м, гектар — 10 000 м2, ар — 100 м2, бар — 105 Па та ін.), а також відносні та логарифмічні величини.

  4. Кратні та частинні одиниці

  Найпрогресивнішим способом утворення кратних та частинних одиниць є прийнята у метричній системі мір десяткова кратність між великими і малими одиницями. Десяткові кратні та частинні одиниці від одиниць СІ утворюються шляхом використання множників та приставок від 10+18 до 1024 (табл. 2).

  Таблиця 2.

  Множники і приставки для утворення кратних та частинних одиниць

  Множник

  Приставка

  Назва

  Позначення

  Українське

  Міжнародне
  2

  3

  4

  1000000000000000000 = 1018

  екса

  Е

  Е

  1000000000000000 = 1015

  пета

  п

  р

  1000000000000 = 1012

  тера

  Т

  Т

  1000000000 - 109

  гіга

  Г

  G

  1000000 = 106

  мега

  М

  М

  1000 = 103

  кіло

  к

  k

  100 = 102

  гекто

  г

  h

  10 = 101

  дека

  да

  da

  0,1 = 10-1

  деци

  д

  d

  0,01 = 10-2

  санти

  с

  с

  0,001 = 10-3

  мілі

  м

  m

  0,000001 = 10-6

  мікро

  мк

  μ

  0,000000001 = 10-9

  нано

  н

  n

  0,000000000001 - 10-12

  піко

  п

  p

  0,000000000000001 – 10-15

  фемто

  ф

  f

  0,000000000000000001 = 10-18

  атто

  а

  a

  0,000 001 = 10-21

  зенто

  зп

  z

  0,000 001 = 10-24

  йокто

  й

  у
  Правила округлення чисел.

  1. Всі підрахунки при визначенні показника точності проводяться на порядок точніше по відношенні до точності вихідних даних, а остаточний результат округляється.

  Наприклад , приймаю ,

  , приймаю .
  Таблиця 2.7 Правила написання

  № п/п

  Вірно

  Невірно

  1  ,

  2  , ,

  3  ,

  4

  5

  6

  Паскаль  7

  Момент  8

  Сила  9

  Паскаль


  1. Числове значення погрішності не повинно мати більше двох значущих чисел, при цьому погрішності вказуються двома цифрами, якщо перша з них рівна 1 або2 (1.5, 2.5) та одній якщо перша цифра 3 та більша (0,5; 4; 6).

  2. При округлені останні розряди числових значень результатів вимірювання та погрішності повинні співпадати


  Наприклад

  В правильно; В не правильно

  1. Зайві цифри в цілих числах замінюють нулями, а в дробових відкидають. Якщо цифра, яку відкидають, , то останню цифру збільшують на одиницю.

  Наприклад було В після округлення В;

  мм після округлення мм;


  Лекція №1_МС та С_В+Л----
  1   2   3   4
  написать администратору сайта