Главная страница
Навигация по странице:

 • 4.3. Розрахунок та конструювання монолітної сходової площадки

 • 4.4.

 • Визначення зусиль в колоні першого поверху

 • Визначення розмірів поперечного перерізу колони

 • 4_Расчет лесницы. Розрахунок та конструювання монолітного сходового маршу Вихідні дані  Скачать 224.48 Kb.
  НазваниеРозрахунок та конструювання монолітного сходового маршу Вихідні дані
  Анкор4_Расчет лесницы.docx
  Дата12.02.2018
  Размер224.48 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файла4_Расчет лесницы.docx
  ТипРозрахунок
  #16561

  Змн.

  Арк.

  докум.

  Підпис

  Дата

  Арк.
  080825, 651 гр.  4.2. Розрахунок та конструювання монолітного сходового маршу

  Вихідні дані:

  1. Бетон класу В25 Rb = 14,5 МПа;

  2. Арматура поздовжня класу А400С, Rs=365МПа;

  3. Арматура поперечна класу А240С, Rsw= 175МПа;

  4. Висота поверху Hп=3,6 м;

  5. Коефіцієнт надійності за призначення будівлі ;

  4.3.1 Визначення основних розмірів сходового маршу

  • Визначимо висоту маршу, hм:

  ;

  hm = Hf / 2 = (3,6 - 3·0,157)/2 = 1,56м = 156см;

  • Визначимо кількість підсходинок, nпод:

  nпід = hm / hcm-1= 156 / 15,7 -1 = 9 шт.

  • Визначаємо кількість проступей, nпр:

  nпр= nпод = 9 шт.

  • Визначаємо горизонтальну проекцію маршу, D:

  D = bст ∙ nпр = 30 ∙ 9 = 270 см = 2,7м.

  • Визначаємо кут нахилу маршу, α:  α = 27°62`; cos 27°62` = 0,886

  4.3.2 Розрахунок монолітного маршу

  Даний сходовий марш – плитної конструкції, розраховується як балка прямокутного перерізу, з розмірамиbм=1200 мм та hм = 200мм (див. рис. 4.11)

  Збір навантажень на 1м2горизонтальної проекції маршу наведено в таблиці 4.3  Рис. 4.11 Монолітний сходовий марш

  Таблиця4.3. Збір навантажень на 1м2 горизонтальної проекції маршу.

  Вид навантаження

  Характеристичне зусилля, кН/м2

  Коефіцієнт надійності

  Розрахункові зусилля, кН/м2

  1. Постійні

  1.Вага маршу –кН/м2

  2.Навантаження від маси огородження та поручня -
  23

  0,2


  1,1

  1,1


  25,3

  0,22

  Всього постійне:

  23,2
  25,52

  2.Тимчасові короткої дії.

  2

  1,2

  2,4

  3.Тимчасові довготривалі.

  1

  1,2

  1,2

  Всього тимчасове:

  3
  3,6

  Повне навантаження на марш

  26,2
  29,1

  Збираємо навнтаження на 1 метр погонний горизонтальної проекції маршу q, з урахуванням коефіцієнта :

  q = (g + v) ∙ bм=29,1∙ 1,20 ∙ 0,95 = 33,2кН/м.

  Збираємо навантаження на 1 метр погонний, діюче по нормам до осі маршу, q:  Рис. 4.12 Збір навантажень, що діють на марш.

  P = q·L0= 33,2·3 = 99,6 кН;

  Р’ = P· = 99,6 · 0,886 = 88,25 кН  Складаємо розрахункову схему маршу та визначаємо Qmax и Mmax:  Рис. 4.13 Розрахункова схема монолітного маршу.

  Визначаємо робочу висоту перерізу маршу:

  h0 = h – a = 20,0 – 2 = 18см.

  Перевіряємо міцність маршу по нормальним перерізам:

  • Визначаємо коефіцієнт,:
  0,065 0,349- елемент з одиничним армуванням;

  Відповідно до значення 0,065, відносна висота стиснутої зони бетону дорівнює ;

  Визначаємо необхідну площу перерізу робочої арматури, АS:  Приймаємо 6 Ø12 А400С.
  4.3. Розрахунок та конструювання монолітної сходової площадки

  Сходова площадка розраховується, як монолітна плита жорстко защемлена з одного боку.

  Необхідно розрахувати монолітну плиту, з розмірами 1,2м х 3м. Збір навантажень наведено в таблиці 4.4;

  Таблиця 4.4. Збір навантажень, що діють на сходову площадку.

  Вид навантаження

  Характеристичне зусилля, кН/м2

  Коефіцієнт надійності

  Розрахункові зусилля, кН/м2

  1. Постійні

  1.Вага сходової площадки – qn = 1,2∙3∙0,2·25 = 18

  2.Навантаження від ваги підлоги -  18
  1,3  1,1
  1,3  19,8
  1,7

  Всього постійне:

  19,3
  21,5

  2.Тимчасові короткої дії.

  2

  1,2

  2,4

  3.Тимчасові довготривалі.

  1

  1,2

  1,2

  Всього тимчасове:

  3
  3,6

  Повне навантаження на марш

  22,3
  25,1

  Визначимо згинальні моменти, що діють на плиту під рівномірно розподіленим навантаженням (див. рис. 4.21).  Рис. 4.14 Моменти що діють на плиту.  P= ∙ lк∙ lд = 25,1∙ 1,20 ∙ 3 = 90,36 кН/м;

  Для відношення lд / lк = 3/ 1,2 =2,5 визначимо коефіцієнти:  Мк =0,0333·90,36 =3 кН·м;

  Мд =0,0086·90,36 =0,78 кН·м;

  Мк = - 0,0701·90,36 = - 6,3 кН·м;

  Визначимо площу поздовжньої робочої арматури в напрямку lx:  Рис. 4.15 Розрахункова схема плити в напрямку lx.

  • В прольоті.

  ;

  де - відносна висота стиснутої зони бетону;

  b – розрахункова ширина плити;

  h0– робоча висота плити перекриття;

  Для визначення значення знайдемо значення табличного коефіцієнта .


  ,відповідно ,

  Звідси:  Оскільки площа поздовжньої робочої арматури мала, то армування плити приймаємо конструктивне, арматурними стержнями Ø12 А400С з кроком150 мм.

  Визначимо площу поздовжньої робочої арматури в напрямку ly:  Рис. 4.16 Розрахункова схема плити а напрямку ly.

  • На опорі.


  , відповідно ,

  Звідси:  • В прольоті.


  , відповідно ,

  Звідси:  Згідно з розрахунком необхідна площа поздовжньої робочої арматури мала, тому армування сходової площадки приймаємо конструктивне, арматурними стержнями Ø12 А400С з кроком 150 мм. (див. рис. 4.24).

  4.4. Розрахунок колони

  Вихідні дані:

  а) бетон класу В20; Rb=11,5 МПа;

  б) арматура поздовжня класу А400C, МПа;

  в) арматура поперечна класу А-240С, МПа;

  Визначення зусиль в колоні першого поверху

  Постійне навантаження складається з власної ваги елементів перекриття та ваги колони.

  Тимчасове навантаження визначається із умови технологічного процесу.

  Визначення зусиль на колону першого поверху зводиться до таблиці.

  Таблиця 4.5. Визначення навантаження на колону

  Вид навантаження

  Характеристичне

  навантаження,

  кН

  Коефіцієнт

  надійності

  Розрахункове

  навантаження,

  кН

  І.Постійне навантаження

  Підлога  258,05

  1,3

  335,47

  Залізобетонна плита  1008

  1,1

  1108,8

  Колона  105,6

  1,1

  116,16

  Всього постійне:

  1371,65
  1560,43

  ІІ. Тимчасове короткочасної дії

  Люди, матеріали в зоні

  обслуговування  302,4

  1,2

  362,88

  Сніг  33,77

  1,4

  47,28

  Всього тимчасове

  короткочасної дії

  336,17
  410,16

  ІІІ. Тимчасове довготривалої дії  100,8

  1,2

  120,96

  Всього тимчасове

  довготривалої дії

  100,8
  120,96

  Навантаження збираємо з площі яка має форму прямокутника з розмірами сторін 6х4,2

  В прикладі, що розглядається навантаження від покрівлі прирівнюємо навантаженню від підлоги.

  Таблиця 4.6. Зведена таблиця зусиль на колону з урахуванням коефіцієнта

  Вид навантаження

  Нормативне зусилля, кН

  Розрахункове зусилля, кН

  Постійне

  1371,650,95=1303,07

  1560,430,95=1482,41

  Тимчасове короткотривале

  336,170,95=319,36

  410,160,95=389,65

  Тимчасове довготривале

  100,80,95=95,76

  120,960,95=114,91

  Довготривале

  (1+3)

  1472,450,95=

  =1398,83

  1681,390,95=

  =1597,32

  Повне

  (1+2+3)

  1808,620,95=

  =1718,19

  2091,550,95=

  =1986,97

  Визначення розмірів поперечного перерізу колони

  Площа поперечного перерізу колони визначається за формулою:  Враховуючи те, що величини , , є невідомими, визначення розмірів поперечного перерізу проводиться методом послідовних наближень.

  В першому наближені приймаємо:

  =1, при розмірах сторін перерізу колони більше 20см

  =1, коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії навантаження, характер армування;

  = 0,015 – коефіцієнт армування (оптимальне значення 0,01...0,02);

  Таким чином площа перерізу колони

  см2;

  см;

  приймаємо 40х40; =1600 см2.

  Коефіцієнти та визначаються з урахуванням прийнятих розмірів поперечного перерізу колони.

  = 1

  0

  Для відношення

  та гнучкості

  де

  - коефіцієнт, який враховує гнучкість, тривалість дії навантаження,

  - коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії навантаження та характер армування
  Таким чином

  bk = 400

  hk = 400

  Аs

  А`s  Рис.4.17. Поперечний переріз колони

  Площа поздовжньої робочої арматури визначається за формулою:  Приймаємо ,

  Визначаємо фактичний коефіцієнт армування:  Коефіцієнт армування знаходиться в межах рекомендованих параметрів . Таким чином розміри поперечного перерізу колони , приймаються остаточно.
  написать администратору сайта