Главная страница

Практикум_Задачи_Модуль. Задача 12 Визначення та діагностика вартісних показників виробництва


Скачать 0.54 Mb.
НазваниеЗадача 12 Визначення та діагностика вартісних показників виробництва
АнкорПрактикум_Задачи_Модуль.doc
Дата04.05.2018
Размер0.54 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПрактикум_Задачи_Модуль.doc
ТипЗадача
#20169
страница1 из 5

Подборка по базе: Уголовный процесс. Оответы к задачам.docx, пособие с задачами.docx.
  1   2   3   4   5


Тема 2. Продукція підприємства
Задача 12

Визначення та діагностика вартісних показників виробництва

За показниками фінансово-економічної звітності ЗАТ «Текстиль» за два роки визначити обсяги і структуру товарної та чистої продукції підприємства. Проаналізувати динаміку обсягів та структури товарної й чистої продукції підприємства. Зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Показники

1-й рік

2-й рік

Випуск тканини у натуральному вимірі, тис. метрів:Продукція А

940

955

Продукція Б

420

450

Продукція В

760

710

Відпускні ціни, грн.:(за метр)Продукція А

30

32

Продукція Б

45

47

Продукція В

25

28

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації, тис. грн. (ВНХ)

3900

3800

Виробничі послуги, тис. грн. (ВП)

5600

6000

Чиста продукція, у тому числі:Вартість сировини та матеріалів, використаних на виробництво річного обсягу продукціїПродукція А

11000

11500

Продукція Б

7500

8200

Продукція В

6500

6800

Інші матеріальні та прирівняні до них витрати, тис. грн.

12000

14000

Амортизація, тис. грн.

2300

2880

Таблиця 2

Аналіз динаміки обсягів виробництва продукції підприємства

ТП=ГП+ВНХ+ ВП

ЧП=ТП-МВ-А

Показники

Обсяг виробництва, тис.грн.

Абсолютне відхилення, тис. грн. =2 -1

Темп росту, % =2/1*100%

1-й рік

2-й рік

Товарна продукція, у тому числі:1+2+3=66100+3900+5600

75600

81390

81390-75600=5790

81390/75600*100%

=108%

1.Готова продукція(940*30+420*45+760*25)=

66100

71590

5490

108%

2.Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації = ВНХ

3900

3800

-100

97%

3.Виробничі послуги =ВП

5600

6000

400

107%

Чиста продукція, у тому числі:

ТП-4-5-6=

36300

38010

1710

105%

4.Вартість сировини та матеріалів, використаних на виробництво річного обсягу продукції А+ Б+ В=11000+7500+6500=

25000

26500

1500

106%

5.Інші матеріальні та прирівняні до них витрати

12000

14000

2000

117%

6.Амортизація

2300

2880

500

122%

Готова продукція, у тому числі:

66100

71590

5490

108%

940*30= Продукція А

28200

30560

2360

108%

420*45= Продукція Б

18900

21150

2250

112%

760*25= Продукція В

19000

19880

880

105%


Таблиця 3

Аналіз структури товарної, готової та чистої продукції підприємстваПоказники

Структура продукції, %

Абсолютне відхилення, %
1-й рік

2-й рік

2-1

Товарна продукція, у тому числі:-=∑1.%+2.%+3% (приймаємо за:

100%

100%

-

1.Готова продукція= ГП/ТП*100%

66100/75600*100=87,4%

88%

0,5

2.Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації= ТП/ВНХ*100%

75600/3900*100%=5,2%

4,7%

-0,5

3.Виробничі послуги=ТП/ВП

75600/5600=7,4%

7,4%

0

4.Чиста продукція, у тому числі:ЧП/ТП*100%

36300/75600*100%=48%

46,7%

-1,3

5.Вартість сировини та матеріалів, використаних на виробництво річного обсягу продукції =25000/ТП

25000/75600*100%= 33%

32,6%

-0,5

Інші матеріальні та прирівняні до них витрати= 12000/ ТП

12000/75600*100%= 15,9%

17,2%

1,3

Амортизація= 2300/ ТП

2300/75600*100%= 3%

3,4%

0,5

Готова продукція, у тому числі:

100%

100%
28200/66100*100%=Продукція А

42,7%

42,7%

0,5

18900/66100*100%=/Продукція Б

28,6%

29,5%

0,9

19000/66100*100%= Продукція В

28,7%

27,7%

-1

Висновок: У 2-му році порівняно з 1-м роком зріс 5,790тис.грн або на 8% показник ТП. Збільшення ТП відбулося за рахунок збільшення ГП(8%) та Виробничих послуг (7%). В свою чергу ГП зросла за рах збільшення продукції А і Б, при чому у відсотковому еквіваленті збільшилась продукція Б (+12%), а у грошовому еквіваленті збільшилась прод А.

В структурі ТП: збільшується ЧП (+5%), А (+22%), Витрати на сировину, матеріали та інше (+17%), в той же час в відсотковому відношенні питома вага цих показників у другому порівняно з першим роком суттєво не змінилась, що свідчить про збалансовану структуру ТП п-ва.

Задача 13

За показниками фінансово-економічної звітності ВАТ «Взуттєва фабрика» визначити обсяги та структуру товарної продукції, оцінити її динаміку. Зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Вихідні дані

(тис. грн.)

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

Обсяг виробництва готової продукції

800

986

1274

Вартість напівфабрикатів власного виробництва

  • всього

  • у т.ч. призначених для реалізації

190

74

205

86

285

70

Вартість поточного ремонту

--

10

31

Вартість переробки з давальницької сировини

658

750

840

Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим фізичним та юридичним особам

127

132

145

Вартість тари, що виготовлена для готової продукції

138

165

202

Результати аналізу узагальнити в таблиці 2.

Таблиця 2

Показники динаміки обсягів товарної продукції та виробництва готової продукції ВАТ «Взуттєва фабрика»

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Обсяг товарної продукції , тис. грн (800+74+0+658+1271+138)

1797

2129

2562

1.1. Абсолютний приріст, тис. грн.(2рік-1рік…)

-

332

433

1.2. Ланцюгові темпи росту, % (2/1*100…)

-

118,5

120,3

1.3. Ланцюгові темпи приросту, %(темп росту-100%)

-

18,5

20,3

1.4. Базові темпи приросту, %(2/1*100-100,

3/1*100-100)

-

18,5

42,6

2. Обсяг виробництва готової продукції, тис. грн

800

986

1274

2.1. Абсолютний приріст, тис. грн

-

186

288

2.2. Ланцюгові темпи росту, %

-

123,4

129,2

2.3. Ланцюгові темпи приросту, %

-

23,4

29,2

2.4. Базові темпи приросту, %.

-

23,4

59,4


Висновок: отже, обсяг ТП за 2 рік, порівняно з 1 роком зріс на 332 тис.грн., за третій рік порівняно з першим роком на 756 тис.грн. Або обсяг ТП за 2 рік зріс на 18,5% порівняно з першим; за третій рік обсяг ТП зріс на 20,3% порівняно з 2 роком і на 42,6% порівняно з 1 роком.

Це спричинено сростанням з року в рік обсягом ГП. Так за другий рік обсяг ТП зріс на 186 тис.грн. або на 23,4% порівняно з 1 роком….и т.д. и т.п.

Задача 13

Обґрунтування та аналіз вартісних показників виробничої програми підприємства
За показниками фінансово-економічної звітності товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМПОСТАЧ» за два роки визначити обсяги товарної, валової та реалізованої продукції підприємства. Проаналізувати динаміку вартісних показ­ників виробництва та реалізації продукції. Зробити відповідні висновки.
Таблиця 1

Вартісні показники операційної діяльності підприємства

Показники

1-й рік

2-й рік

Випуск продукції у натуральному вимірі:

 

 

Продукція А

640

655

Продукція Б

420

510

Відпускні ціни на продукцію, грн. :Продукція А

350

355

Продукція Б

240

260

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації іншим юридичним особам, тис. грн.

390000

300000

Виручка від надання транспортних послуг, тис. грн.

560000

600000

Обсяг незавершеного виробництва, тис. грн.:на початок періоду

150000

90000

на кінець періоду

90000

80000

Залишки готової нереалізованої продукції на складах підприємства, тис. грн. :На початок періоду:Продукція А

12000

15000

Продукція Б

20000

24000

На кінець періоду:Продукція А

18000

21000

Продукція Б

15000

18000

Таблиця 2

Динаміки вартісних показників виробництва та реалізації продукції підприємства


Показники

Обсяг діяльності, грн.

Абсолютне відхилення, грн.

Темп росту, %

1-й рік

2-й рік

Готова продукція, у тому числі:

324800

365125

40325

112,4

Продукція А

224000

232525

8525

104

Продукція Б

100800

132600

31800

132

Товарна продукція

1274800

1265125

-9675

99,4

Валова продукція

1214800

1255125

38325

103,3

Реалізована продукція

1275800

1271125

-4675

99,6

РП=1274800+(18000-12000)+(15000-20000)=1275800

РП=1265125+(21000-18000)+(18000-15000)=1271125

Тема 3. Виробнича програма підприємства
Задача 14

Аналіз показників виробничої програми підприємства
Фінансово-економічний відділ підприємства має таку аналі­тичну інформацію про обсяги виробництва та реалізації дисків для лазерних систем зчитування.
Таблиця 1

Показники обсягів виробництва та реалізації товарної продукції підприємства за чотири роки


Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Обсяг товарної продукції, тис. од.

CD – R

2 800

3 300

3 000

3 300

CD – RW

6 800

7 200

8 000

8 500

DVD – R

4 000

4 100

5 100

5 600

DVD – RW

10 100

10 500

11 000

11 300

Фізичний обсяг реалізації, тис. од.

CD – R

2 400

3 100

3 400

3 500

CD – RW

6 500

7 000

8 200

8 600

DVD – R

3 700

4 200

5 100

5 600

DVD – RW

9 600

10 800

10 900

11 500

Відпускна оптова ціна, грн.

CD – R

1,7

1,8

2

2,1

CD – RW

2,9

3

3

3,2

DVD – R

2,9

3,1

3,8

4,1

DVD – RW

4,8

5,2

5,4

5,6
  1. Провести аналіз динаміки показників виробництва, реалізації продукції та залишків товарної продукції підприємства.

  2. Проаналізувати структуру товарної та реалізованої продукції підприємства; визначити фактори, що вплинули на зміну струк­тури продукції.

  3. Сформулювати відповідні висновки. Розрахунки оформити у відповідні таблиці.

Таблиця 2
Динаміка натуральних та вартісних показників виробничої програми підприємства


Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

II до I

III до II

IVдо III

II до I

III до II

IV до III

1. Обсяг товарної продукції, тис. од.

23700,0

25100,0

27100,0

28700,0

1400,0

2000,0

1600,0

5,9

8,0

5,9

CD – R

2800,0

3300,0

3000,0

3300,0

500,0

-300,0

300,0

17,9

-9,1

10,0

CD – RW

6800,0

7200,0

8000,0

8500,0

400,0

800,0

500,0

5,9

11,1

6,3

DVD – R

4000,0

4100,0

5100,0

5600,0

100,0

1000,0

500,0

2,5

24,4

9,8

DVD – RW

10100,0

10500,0

11000,0

11300,0

400,0

500,0

300,0

4,0

4,8

2,7

2. Фізичний обсяг реалізації, тис. од.

22200,0

25100,0

27600,0

29200,0

2900,0

2500,0

1600,0

13,1

10,0

5,8

CD – R

2400,0

3100,0

3400,0

3500,0

700,0

300,0

100,0

29,2

9,7

2,9

CD – RW

6500,0

7000,0

8200,0

8600,0

500,0

1200,0

400,0

7,7

17,1

4,9

DVD – R

3700,0

4200,0

5100,0

5600,0

500,0

900,0

500,0

13,5

21,4

9,8

DVD – RW

9600,0

10800,0

10900,0

11500,0

1200,0

100,0

600,0

12,5

0,9

5,5

3. Обсяг реалізації, тис. грн

79740,0

95760,0

109640,0

122230,0

16020,0

13880,0

12590,0

20,1

14,5

11,5

CD – R

4080,0

5580,0

6800,0

7350,0

1500,0

1220,0

550,0

36,8

21,9

8,1

CD – RW

18850,0

21000,0

24600,0

27520,0

2150,0

3600,0

2920,0

11,4

17,1

11,9

DVD – R

10730,0

13020,0

19380,0

22960,0

2290,0

6360,0

3580,0

21,3

48,8

18,5

DVD – RW

46080,0

56160,0

58860,0

64400,0

10080,0

2700,0

5540,0

21,9

4,8

9,4

4. Залишки товарної продукції, тис. од.

1500,0

0,0

-500,0

-500,0

-1500,0

-500,0

0,0

-100,0

-

0,0

CD – R

400,0

200,0

-400,0

-200,0

-200,0

-600,0

200,0

-50,0

-300,0

-50,0

CD – RW

300,0

200,0

-200,0

-100,0

-100,0

-400,0

100,0

-33,3

-200,0

-50,0

DVD – R

300,0

-100,0

0,0

0,0

-400,0

100,0

0,0

-133,3

-100,0

-

DVD – RW

500,0

-300,0

100,0

-200,0

-800,0

400,0

-300,0

-160,0

-133,3

-300,0

Таблиця 3

Динаміка структури натуральних та вартісних показників виробничої програми підприємства


Показники

Структура, %

Абсолютний приріст, %

Темпи приросту, %

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

II до I

III до II

IV до III

II до I

III до II

IV до III

1. Обсяг товарної продукції, %

100,0

100,0

100,0

100,0

105,9

108,0

105,9

5,9

8,0

5,9

CD – R

11,8

13,1

11,1

11,5

117,9

90,9

110,0

17,9

-9,1

10,0

CD – RW

28,7

28,7

29,5

29,6

105,9

111,1

106,3

5,9

11,1

6,3

DVD – R

16,9

16,3

18,8

19,5

102,5

124,4

109,8

2,5

24,4

9,8

DVD – RW

42,6

41,8

40,6

39,4

104,0

104,8

102,7

4,0

4,8

2,7

2. Фізичний обсяг реалізації, %

100,0

100,0

100,0

100,0

113,1

110,0

105,8

13,1

10,0

5,8

CD – R

10,8

12,4

12,3

12,0

129,2

109,7

102,9

29,2

9,7

2,9

CD – RW

29,3

27,9

29,7

29,5

107,7

117,1

104,9

7,7

17,1

4,9

DVD – R

16,7

16,7

18,5

19,2

113,5

121,4

109,8

13,5

21,4

9,8

DVD – RW

43,2

43,0

39,5

39,4

112,5

100,9

105,5

12,5

0,9

5,5

3. Обсяг реалізації, %

100,0

100,0

100,0

100,0

120,1

114,5

111,5

20,1

14,5

11,5

CD – R

5,1

5,8

6,2

6,0

136,8

121,9

108,1

36,8

21,9

8,1

CD – RW

23,6

21,9

22,4

22,5

111,4

117,1

111,9

11,4

17,1

11,9

DVD – R

13,5

13,6

17,7

18,8

121,3

148,8

118,5

21,3

48,8

18,5

DVD – RW

57,8

58,6

53,7

52,7

121,9

104,8

109,4

21,9

4,8

9,4

4. Залишки товарної продукції, %

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

-

100,0

-100,0

-

0,0

CD – R

26,7

0,0

80,0

40,0

50,0

-200,0

50,0

-50,0

-300,0

-50,0

CD – RW

20,0

0,0

40,0

20,0

66,7

66,7

50,0

-33,3

-33,3

-50,0

DVD – R

20,0

0,0

0,0

0,0

-33,3

-33,3

-

-133,3

-133,3

-

DVD – RW

33,3

0,0

-20,0

40,0

-60,0

-60,0

-200,0

-160,0

-160,0

-300,0

Задача 15

Розрахунок рівня виконання планового завдання виробництва продукції щодо обсягу та асортименту
Розрахувати виконання прогнозного завдання щодо виробництва готової продукції за асортиментом та обсягом. Оцінити втрати (або додаткові надходження) від зміни асортименту готової продукції підприємства.

Таблиця 1


Виріб

Обсяг виробництва готової продукції,

тис. шт.

Ціна одиниці виробу, грн.
прогноз

факт

А

280

305

10

Б

635

628

60

В

165

127

80

Г

90

98

30

Д30

5
  1   2   3   4   5


написать администратору сайта